Direkt till innehållet

Missbruksutbildning i 2 delar

Läkemedelskommitténs tredje utbildningsserie för våren 2015 handlade om Allvarliga psykiatriska tillstånd och psykiatrisk juridik vid vårdcentralen. Under föreläsningen tog man upp Psykos, missbruk och polissamverkan – akuta situationer för distriktsläkaren. Lag om psykiatrisk vård – hur gör man, vad får man göra och vad får man inte göra? Lag om psykiatrisk tvångsvård fortsättning samt lag om vård av missbrukare i vissa fall.

Första delen gavs i Falkenberg och överläkare Fredrik Åberg föreläste. Andra delen gick den 21 maj och Hans Ackerot föreläste om hur man handlägger missbruk vid vårdcentralen. Kommunernas socialtjänst var också representerade och berättade om handläggningen där. Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna pdf-filerna nedan. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.

Dokument

Fredrik Åbergs föreläsningsmaterial om Psykos och missbruk

Hans Ackerots föreläsningsmaterial om Beroendevårdkedja

Hans Ackerots föreläsningsmaterial om Alkohol och andra droger

AUDIT

DUDIT

Alkonacka

Om innehållet
Senast ändrad: