Direkt till innehållet

Neurologiskt smörgåsbord

Utbildningen gavs under hösten 2007 i Kungsbacka, Varberg och Halmstad.

PDF-filerna från utbildningen är upphovsrättsligt skyddade.

Följande ämnen behandlades:

  • Parkinsonsjukdomar
  • MS
  • Epilepsi
  • RLS (restless legs)
  • STROKE etc

Programansvariga:

Gunnar Hedman överläkare, Jörgen Kinnman överläkare, Peter Thomasson överläkare, Dan Ribom överläkare, Susanne Hejnebo ST-läkare, Neurologmottagningen, Länssjukhuset Halmstad

Dokument

Epilepsi

MS multipel scleros

Parkinsonsjukdomar

TIA transitorisk ischemisk attack

Trombolys vid hotande hjärninfarkt

Om innehållet
Senast ändrad: