Direkt till innehållet

Ögonföreläsning hösten 2016

Läkemedelskommittén Halland anordnade under hösten 2016 seminariet De äldres ögonproblem

De äldres ögonproblem

Det torra ögat, makuladegeneration, glaukom, katarakt och diabetesförändringar.

Föreläsare: Åke Wieslander, Överläkare, Ögonkliniken, Halmstad sjukhus

Dokument

De äldres ögonproblem

Om innehållet
Senast ändrad: