Direkt till innehållet

ÖNH samt ADHD hos vuxna

Utbildningsmaterialet finns att läsa i filerna nedan. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.

Programansvariga
Peter Jacobsson, psykolog, Vuxenpsykiatriska mottagningen, Varberg
Lena Söderby, överläkare, Vuxenpsykiatriska mottagningen, Varberg
Finn Jörgensen, överläkare Öron- näs- och halskliniken, Länssjukhuset i Halmstad

Dokument

Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit – ny rekommendation

ADHD hos vuxna – Lena Söderby, överläkare och Peter Jacobsson, psykolog, Vuxenpsykiatriska mottagningen

Harvard Medical School Adult ADHD Sel-Report Scale – Background information

ASRS Distribution Scale in the General Population Information

Självskattningsskala för ADHD hos vuxna. Symtomchecklista

Om innehållet
Senast ändrad: