Direkt till innehållet

Patienter med smärta

En utmaning – Här har du verktygen!

Samtliga föreläsare från SMÄRTDAGEN den 19 april 2007 har lämnat undervisningsmaterial, som finns att hämta genom att öppna pdf-filerna.

Lars Erik Dyrehag, Håkan Samuelsson, Mats Brittberg, Kristina Widmark, Sverker Nilsson, Johan Hiselius, Stefan Bergman, Peter Währborg

Pdf-filer är upphovsrättsligt skyddade.

Dokument

Smärtdag 070419 Stefan Bergman

Smärtdag 070419 Mats Brittberg

Smärtdag 070419 Lars-Erik Dyrehag

Smärtdag 070419 Johan Hiselius

Smärtdag 070419 Sverker Nilsson

Smärtdag 070419 Håkan Samuelsson

Smärtdag 070419 Kristina Widmark

Smärtdag 070419 Peter Währborg

Om innehållet
Senast ändrad: