Direkt till innehållet

Perifer artärsjukdom och arteriella bensår

Läkemedelskommittén Halland arrangerade under april månad utbildning om Perifer artärsjukdom och arteriella bensår. Utbildningen gavs i Varberg, Halmstad, Kungsbacka. Material från utbildningen finns som pdf-filer nedan. Allt material som läggs upp är upphovsrättsligt skyddat.

Program

  • Tonvikt på kirurgiska möjligheter vid svårare arteriell ischemi i benen, medicinsk sekundärprevention vid generaliserad arterioskleros, handläggning vid ischemiska sår.
  • Kort om aortaaneurysmscreeningen och TIA/karotisstenos.
  • Effekten av systematisk träning vid claudicatio. Påverkar läkemedel symtomen?
  • ”Diabetesfoten”. När är vi konservativa och när är vi ”operativa”? Behövs speciella mottagningar för diabetessår? Är amputationsrisken (ovanför ankeln) högre för diabetiker i Halland än annorstädes?
  • Blodtryck 170/80 mm Hg i hö arm, 155/75 mm Hg vä arm. Vad gör du?

Föreläsare
Peter Danielsson, överläkare och kärlkirurg Halmstad, Ann Åkesson, överläkare och infektionsläkare Halmstad, Anders Hernborg, allmänläkare och f.d. informationsläkare Läkemedelskommittén Halland

Dokument

Föreläsningsmaterial Anders Hernborg

Föreläsningsmaterial Ann Åkesson

Föreläsningsmaterial Peter Danielsson

Om innehållet
Senast ändrad: