Direkt till innehållet

Producentobunden info för sjuksköterskor 2016

Under hösten ges föreläsningar vid 8 tillfällen, för regionens sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Programmet innehåller

  • Korta nyheter
  • Återkoppling från enkäten 2011
  • Genomgång av aktuella blodtrycksmediciner och Nya antikoagulantia
  • Dialog

Föreläsare:
Katarina Möller, informationssköterska, Läkemedelskommittén
Magnus Bengtsson, informationsapotekare, Läkemedelskommittén

Nedan kan man hämta hem både aktuellt utbildningsmaterial och förra årets.

Dokument

Föreläsningsmaterial från hösten 2012

Föreläsningsmaterial från hösten 2011

Socialstyrelsens läkemedelslista för sjuksköterskor med förskrivningsrätt

Om innehållet
Senast ändrad: