Direkt till innehållet

Producentobunden info för sjuksköterskor

Läkemedelskommitténs vårturné 2016 för sjuksköterskor med förskrivningsrätt erbjöd 8 tillfällen för distriktssköterskor inom regionen och kommuner att träffas och få info under 2 timmar.

Föreläsare: Informationsapotekare Anton Hübner och informationssköterska Katarina Möller Fornander.

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna PDF-filerna nedan. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.

Dokument

Presentation producentobunden information

Om innehållet
Senast ändrad: