Direkt till innehållet

Sår – Sex – Antibiotika

Ett seminarium med diskussion och dialog om infektioner

Moderator: Smittskyddsläkare Anders Lindberg, ordförande i STRAMA-Halland

Infektioner berör ett stort antal patienter. Förändringar av utredning och terapi pågår ständigt.

Ny kunskap påverkar behandling och detta behöver diskuteras.

Även riskerna med resistensutveckling om antibiotika används felaktigt är anledning till att mötas och utbyta åsikter om när och med vilka preparat behandling bör ske.

 

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna PDF-filerna nedan. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.

Dokument

Hud- och mjukdelsinfektioner – om bett, bensår, odlingar och antibiotika. Öl Ann Åkessons föreläsningsbilder

Hud- och mjukdelsinfektioner – om bett, bensår, odlingar och antibiotika. Öl Torvald Ripas föreläsningsbilder

Sexuellt överförda infektioner. Öl Kaj Josefssons föreläsningsbilder

Antibiotika – om sorter, doser och behandlingstider. Öl Mats Erntell och Öl Lars Holmströms föreläsningsbilder

Om innehållet
Senast ändrad: