Direkt till innehållet

2018 – Sårutbildning – fokus på bensår

Dokument

Sårutbildning - fokus på bensår

Om seminariet

Hösten 2018

Patienter med bensår möter vi inom många olika specialiteter, både i öppen- och slutenvård, och de engagerar många olika yrkeskategorier. En ökad kunskap om bensår och ökat samarbete mellan olika yrkeskategorier är av största vikt för dessa patienter. Vi vill bidraga med kunskaper, tillfälle till frågor och dialog mellan olika specialiteter med en dag i sårkunskap.

Föreläsningen riktade sig främst till läkare inom primärvård samt distriktssköterskor/sjuksköterskor inom primärvård och kommun.

Föreläsare:

Martin Kempny och Bogi Djurhuus, båda överläkare på Multidisciplinära teamen i HSH respektive HSV. Hur arbetar de med sårpatienter, vilka vill de att vi remitterar till deras mottagningar samt vad vi kan hjälpas åt att förbättra.

Tina Clase-Söderblom sjuksköterska, HSV om hur de arbetar med sårpatienter, inklusive debridering, illustrerat med bilder av vissa patientfall.

Kärlkirurg Peter Danielsson, överläkare HSH, föreläste kring kärlkirurgisk utredning och åtgärder vid venösa respektive arteriella sår.

Sandra Samuelsson, läkare på infektionskliniken HSH, satte fokus på odlingssvar och deras betydelse, tecken på infektion och behov av antibiotika samt alternativ till antibiotika vad gäller omläggningar.

Diabetolog Jesper Fowelin, Medicinmottagningen Kungsbacka Sjukhus.

 

Senast ändrad: