Direkt till innehållet

Solen – vän eller fiende? / Använd Aldrig Antibiotika Alltid

En eftermiddag – Två ämnen

Hudcancer ett växande hälsoproblem

Temaeftermiddag om rationell antibiotikaanvändning

Utbildningsmaterialet nedan, är upphovsrättsligt skyddat. Karin Anderssons och Kerstin Lundhs bilder kan fås efter kontakt med Läkemedelskommitténs kansli. Tel 035-136520 eller mail lakemedelskommitten@regionhalland.se

Program

  • Premaligna och maligna hudförändringar. Diagnostik och handläggning i primärvården.
  • Hudcancer – Hur vanligt är det och varför? Diagnostiska problem – är det hudcancer?
  • Aktiniska keratoser och skivepitelcancer.
  • Basaliom
  • Dysplastiska nevi och melanom
  • Antibiotikaförskrivningen och det nationella förskrivningsmålet 250 recept/1000 invånare – evidensbaserad förskrivning leder till målet 2014
  • Nya antibiotikapolicyn för slutenvården – ny lathund och uppdaterad antibiotikaguide.

Programansvariga
Karin Andersson, hudläkare Hudkliniken HS; Kerstin Lundh, hudläkare Hudkliniken HS;
Mats Erntell, Smittskyddsläkare; Helena Hallgren, infektionsläkare Infektionskliniken HS; Magnus Bengtsson, Informationsapotekare LkH

Utbildningsseminarier ges under september månad i Varberg, Kungsbacka och Halmstad.

Dokument

Strama verktygslåda

Patientsäkerhetsbilder från föreläsningen

Helena Hallgrens bilder från föreläsningen

Läkartidningen 2009; Kunskapsläget och förslag till handläggning: Kongenitala melanocytära nevus hos barn

D-vitamin. Dietisterna i Hallands råd

Om innehållet
Senast ändrad: