Direkt till innehållet

2019 – TBE -Borrelia – lansering

Dokument

TBE - Borrelia - lansering 2019

Om seminariet

Borrelia – hur svårt ska det vara?!

Infektionskliniken föreläser om borrelia: Fördjupad information om olika borreliayttringar! Utmaningar i diagnostiken. Utmaningar i symtomatologin!

TBE – östkustens gissel problem på västkusten?

Smittskyddet föreläser om TBE: Har läget förändrats vad gäller TBE-förekomst i Halland? Hur ska vi rekommendera patienterna vad gäller TBE-vaccination?

Highlights från Terapirekommendationer 2019 Läkemedelskommittén informerar: Få ett sammandrag av nyheterna i årets upplaga av Terapirekommendationer 2019!

Mingla runt bland våra utställare. Prova på, lär dig mer och ställ dina frågor om infektionsverktyg, receptfavoriter, PSA-prov, Läkemedelskommittén, Läkemedelsenheten, FoU-Halland och HBTQ-diplomering.

 

Senast ändrad: