Direkt till innehållet

Tobak – Alkohol – Läkemedel

Hur kan vi hantera beroendeproblem idag?

Utbildningen gavs under hösten 2007 i Kungsbacka, Varberg och Halmstad.

Material från utbildningen finns att hämta genom att öppna pdf-filerna. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.

Under seminariet diskuterades:

  • Nya läkemedel som stöd vid rökstopp
  • Mer läkemedel vid alkoholberoende?
  • Beroende av benzo, kodein och tramadol

Föreläsare – resurspersoner:
Ola Blomqvist, överläkare psykiatri Göteborg (tidigare Varberg),
Mikael Lundborg, allmänläkare Laholm o vice ordf LkH,
sjuksköt Gunilla Dalenbäck,TILMA-enheten Vbg,
Sten Fritz, allmänläkare Vbg o tidigare TILMA,
Per Steneryd, allmänläkare Fbg o TILMA-läkare Vbg,
Anders Hernborg informationsläkare LkH,
Karl Högström informationsapotekare LkH.

Dokument

Rökstopp

Alkoholberoende

Läkemedelsberoende

Om innehållet
Senast ändrad: