Direkt till innehållet

2018 – Vaccinationer

Dokument

Vaccinutbildning Läkemedelskommittén 2018

Vaccinationer – När, hur och varför?

Tycker du att det kan vara svårt eller klurigt med vaccinationer? I kommande seminarieserie har du möjlighet att uppdatera dig på barnvaccinationsprogrammet, vaccinationer till riskgrupper och kompletterande vaccinationer till asylsökande m.fl.

Seminariet ger svar på frågor som:

Vilket vaccin ska ges till vem, när och varför? Hur kan de kombineras?

Vilka nya vacciner är på gång att införas?

Hur kan vi bemöta oroliga patienter och patientföräldrar?

Hur ska vi egentligen tänka när vi inte vet vilka vacciner patienten fått tidigare?

Varför uppstår vaccinbrist och hur vi kan hantera det?

Hur hanterar vi akuta situationer som kan uppkomma i samband med vaccinering?

Seminariet arrangeras av Smittskydd, Barnhälsovården och Läkemedelskommittén och målgrupp är förskrivande läkare samt sköterskor med ordinationsrätt. Föreläsningarna riktar sig i första hand till er som arbetar inom barnhälsovård eller inom annan verksamhet som erbjuder vaccination.

 

Senast ändrad: