Direkt till innehållet

Vardagsinfektioner

Handläggning av vardagsinfektioner i öppen vård.

Angelägen fortbildning för sjuksköterskor

Under våren 2009 gav STRAMA och Läkemedelskommittén Halland en interaktiv utbildning för sjuksköterskor inom Vårdval Halland och Sjukvårdsupplysningen.

Material från utbildningen finns att hämta genom att öppna pdf-filerna. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.

Dokument

Sammanfattning av huvudbudskap

Förkyld – Tips och råd vid snuva, hosta och halsont

UVI

Om innehållet
Senast ändrad: