Direkt till innehållet

Kontantbidrag celiaki

Kontantbidrag för barn yngre än 16 år med celiaki

Ett kontantbidrag har införts för att justera merkostnad vid glutenfri kost till barn yngre än 16 år med diagnosen celiaki (glutenintolerans). Detta innebär att berörda patienter inte längre får glutenfria produkter förskrivna utan köper glutenfria livsmedel i butik.

Kontantbidraget följer konsumentverkets beräkning för glutenfri kost jämfört med normalkost till olika åldersgrupper. För barn under ett år ges inget bidrag då dessa barn sällan eller aldrig har en fastställd diagnos. Bidraget gäller endast barn som är folkbokförda i Halland.

Bidrag per månad för år 2022

Barnets födelseår/bidrag per månad:

2006–2008  200 kr

2009–2012   155 kr

2013–2016   120 kr

2017–2021     65 kr

Bidragets storlek följer födelseår och gäller fram tills barnet fyller 16 år.

Ansökan om kontantbidrag

Vid kontakt med behandlande dietist, läkare eller via 1177.se ges blankett Ansökan om kontantbidrag för barn yngre än 16 år med celiaki till patienten. Första gången bidraget söks ska läkarintyg skickas med. Bidraget söks därefter årligen. För att ansöka om bidrag för 2022 måste ansökan kommit in senast 20 januari 2023.

Ansökan behandlas mellan den 1 mars och senast den 30 november innevarande år. Det innebär att ansökningar som skickats in under december, januari eller februari kommer hanteras i mars. Utbetalningen sker generellt årligen inom en månad efter att ansökan behandlats. Ingen utbetalning sker i januari eller februari.

Ansökan om kontantbidrag vid celiaki

Blanketten finns även tillgänglig på 1177.se Sök upp Hjälpmedelscentrum Halmstad - Vårt utbud - Ansökan om kontantbidrag.

Senast ändrad: