Direkt till innehållet

Patientnära rutiner och blanketter – översikt

Ämnesnavigeringen kommer att läggas till inom kort.1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2019-04-18 10:59:01
Granskare:
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK STAB
Medförfattare: Koinberg Karoline RGS VS IT
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

1177 Vårdguidens e-tjänster

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-08-14 14:36:00
Granskare:
Huvudförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

504 Dialys - Provtagning och underhåll Aqua Uno H

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-18 09:55:59
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#3286;#Johansson Subiabre Rakel HS MTA;#4418;#Wilhelmsson Maria ADH LME;#7139;#Andersson Nataliya HS MED
Huvudförfattare: Andersson Nataliya HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED MED
Kapitel:

Adhd - läkemedel steg 1

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 10:54:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Adhd - läkemedel steg 2

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 10:54:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Administrering injektioner fysioterapeut

Typ: Rutin
Gäller för: Vårdcentralen Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-02-04 14:01:45
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5kvist Anders NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH STAB
Kapitel:

AK - Waranlista - patientlista

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 12:05:48
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Akuta operationer - prioritering

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-19 11:00:51
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akuta patientärenden, akutansvar, hantering av inläggningsfrågeställningar

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-08-31 13:23:06
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare:
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akutansvarig läkare VPM Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-28 08:12:12
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare: Johansson Fredrik C RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akutinläggning och anmälan i Provisio

Typ: Rutin
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-30 08:32:44
Granskare:4538;#Vu00e4livaara Dan-u00c5ke HS ODO
Huvudförfattare: Välivaara Dan-u00c5ke HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ODO
Kapitel:

Akututrustning och akutläkemedel på vårdenhet - vuxen

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-09-16 10:06:49
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5berg Mattias HS ANE
Medförfattare: Ewert Maja HS ANE;
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Akutvagn - IVA HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-15 13:15:58
Granskare:
Huvudförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akutvagn - UVE HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Uppvakningsenheten Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Ottosson Lisa HS ANE, Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-14 17:19:57
Granskare:
Huvudförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Allmänt om bosatta i utlandet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-07-07 13:57:09
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Ambulans Avfall- Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor
Fastställd av: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-23 11:21:57
Granskare:
Huvudförfattare: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Medförfattare:
Redaktör: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Kapitel:

Ambulans Överflyttningstransport som kräver specifik utrustning och kompetens

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-30 12:07:23
Granskare:
Huvudförfattare: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Medförfattare:
Redaktör: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Kapitel:

Amniocentesremiss flöde - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 17:17:24
Granskare:
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Amniocentessvar - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-03-06 10:46:44
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Andra nyanlända - regler kring vård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-06 12:40:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Anestesiläkarbedömning förlossningen - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-03-06 10:48:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Ankomstregistrering av distanskontakt

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-07-02 11:13:37
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Jagerstål Catarina HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-22 17:25:29
Granskare:
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Medförfattare: Svensson Eva M HS KK;
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO2
Kapitel:

Anordna möten - checklista för att anordna möten för att minimera risken för smittspridning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-09-10 20:18:24
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin E ADH MIB
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Antibiotika mixtur för oralt bruk

Typ: Rutin
Gäller för: Avdelning 63 Barn och ungdom Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-21 17:49:11
Granskare:7392;#Andersson Eva B HS BARN
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaval vid munhåleingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-27 11:18:52
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED;#220;#SPFARM5-FindwiseSPConn
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: SPFARM5-FindwiseSPConn
Kapitel:

Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) för vård- och omsorgspersonal i Hallands kommuner

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-08-25 07:31:55
Granskare:
Huvudförfattare: Rundberg Anna NSVH
Medförfattare: Jägerstedt Mika RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Användarmanual Journalia-AK - introduktionsguide

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2020-09-21 13:07:47
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Användarmanual NCS Läkemedel Slutenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-16 07:25:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Användarmanual NCS Läkemedel Öppenvård

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Rosengren Marie RGS VS IT Vu00c5RD, Objektledare
Publicerad: 2020-04-16 07:25:13
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Användning av röntgenkontrastmedel på op avd HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Operation Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-07-28 09:49:38
Granskare:
Huvudförfattare: Aili Elisabet ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Arkiv - omhändertagande av arkiv

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 13:28:03
Granskare:
Huvudförfattare: Lindström Ann-Cristin RK STAB
Medförfattare: Hammarsten Anders RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Asylsökande gravida

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-20 10:17:16
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Asylsökande mfl - Avgifter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 12:10:10
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Asylsökande och nyanlända - hälsoundersökningar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-11-08 17:18:32
Granskare:
Huvudförfattare: Falk Camilla RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Truedsson Karin RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-07-03 09:05:31
Granskare:243;#Pettersson Britt-Inger RGS;#243;#Pettersson Britt-Inger RGS;#7023;#Johansson Ola RK LEDNING
Huvudförfattare: Falk Camilla RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

AT - Allmäntjänstgöring läkare

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Personaldirektör
Publicerad: 2018-12-20 09:32:49
Granskare:
Huvudförfattare: Ekberg Jansson Ann RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 307. Personal/HR

Auricula - Användarmanual

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2016-03-09 08:01:17
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Auricula - Inloggning med SITHS-kort

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2016-03-09 08:01:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Auricula reservrutin

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2017-06-02 14:18:57
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Carina A HS MED
Medförfattare: Olne Kristina K HS MED;
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Auroraremisser - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-21 15:57:44
Granskare:
Huvudförfattare: Neij Annika HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Avfall - Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-02-15 10:24:06
Granskare:
Huvudförfattare: Grahn Ove NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 308. Miljö

Avfall, källsorterat

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-03-19 13:36:17
Granskare:
Huvudförfattare: Grahn Ove RK
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 308. Miljö

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 12:09:59
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Avgifter slutenvård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-03-08 13:26:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Avliden - omhändertagande - Bilaga 1 Bårhusblankett

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-08-26 14:36:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Avskriva diagnos

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-23 11:51:13
Granskare:
Huvudförfattare: Ekberg Marcus PSH
Medförfattare: Dahlöf Linda PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Avslutad anställning - checklista informationssäkerhet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 11:22:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Avvikelser och incidenter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-03-20 15:31:34
Granskare:
Huvudförfattare: Kange Ingela RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 405. Avvikelser

Avvikelser- bedömning av riskvärde i Platina

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-11 14:26:27
Granskare:
Huvudförfattare: Meltzer Marianne RK STAB
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Aweria - Dokumentation av administrering gällande läkemedel utan angiven styrka i SIL

Typ: Rutin
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-07-11 13:04:49
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare:
Redaktör: Remse Ulrika HS
Kapitel:

Aweria - Läkemedelsordination

Typ: Rutin
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus, Akuten Läkare Varberg, Akutmottagningen Halmstad, Akutmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-30 13:14:06
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Barn och ungdomars rätt att bestämma

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-11 14:26:58
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Barn som anhöriga

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-03-20 15:46:57
Granskare:
Huvudförfattare: Fallgren Eva RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Barn tvångsplacerade utanför Region Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Folktandvården Halland
Fastställd av: Chefstandläkare
Publicerad: 2020-04-06 15:07:39
Granskare:
Huvudförfattare: Urell Gitte NSVH
Medförfattare:
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Behandling med Klobetasol och Nystimex

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 14:03:54
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Behandlingshem och andra placeringar

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-08 20:29:16
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Behörig och obehörig åtkomst till patientjournalen

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-31 11:25:05
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Kihlström Louise PSH LEDN
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - It-system

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 11:22:37
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2017-09-14 13:28:01
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - VAS - Hur ska den fyllas i?

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-02-11 11:30:40
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-11-13 10:54:17
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Besökstyper - definition, regler och kommentarer

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-02-19 14:36:24
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Bevakning av avbokade via webb

Typ: Rutin
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Idoffsson Minna HS ÖGON, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-25 10:37:07
Granskare:1519;#Idoffsson Minna HS u00d6GON
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Johansson u00c5sa M HS KK, Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-26 14:50:46
Granskare:
Huvudförfattare: von Bothmer Östling Katarina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Bevakning avbokade besök från webb

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-03-08 12:59:50
Granskare:
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-03-04 16:18:17
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Bevakning JO20 i VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-11-15 13:05:55
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 - KKH

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-12-05 15:16:36
Granskare:
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Medförfattare: Johansson u00c5sa M HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Bevakningar inom Ögonkliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-04-27 12:30:45
Granskare:679;#Nilsson Maria K HS u00d6GON
Huvudförfattare: Nilsson Maria K HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖGON
Kapitel:

Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-12-19 08:53:25
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-12-19 11:49:55
Granskare:
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Medförfattare: Svensson Eva M HS KK;
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Bevakningsformulär- Rehabiliteringskliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-09-12 12:44:52
Granskare:
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Kapitel:

Bokning och ankomstregistrering av STI-besök

Typ: Rutin
Gäller för: Hudkliniken Hallands sjukhus, Specialisttandvården Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Isaksson Birgitte HS HUD, Avdelningschef
Publicerad: 2019-09-27 11:34:29
Granskare:
Huvudförfattare: Isaksson Birgitte HS HUD
Medförfattare:
Redaktör: Nordenbro Caroline HS HUD
Kapitel:

Brandskydd - Regionens hus, Södra vägen 9

Typ: Rutin
Gäller för: Regionkontoret
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 11:09:06
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Erlandsson Mariette RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 310. Säkerhet

Brev och intyg i VAS-PAKO - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-05-13 14:28:44
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Elisabeth D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Brytpunktssamtal för patienter inskrivna i kommunal Hemsjukvård i Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-04-14 09:45:01
Granskare:7023;#Johansson Ola RK LEDNING
Huvudförfattare: Werner Carina RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Bröstmjölksanalys

Typ: Rutin
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-20 13:35:35
Granskare:6807;#Johansson Carina A HS BARN;#6807;#Johansson Carina A HS BARN;#5730;#Bagler Karin HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Bröstmjölksgivare - Blodprovsmedgivande

Typ: Blankett
Gäller för: Avdelning 17 Neonatal Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-05 10:22:05
Granskare:
Huvudförfattare: Almu00e9n Therese HS BARN
Medförfattare: Persson Annika HS KIR
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Bröstmjölksgivare - Checklista

Typ: Blankett
Gäller för: Avdelning 17 Neonatal Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-30 12:49:07
Granskare:459;#Persson Annika C HS BARN;#459;#Persson Annika C HS BARN;#4512;#Almu00e9n Therese HS BARN
Huvudförfattare: Almu00e9n Therese HS BARN
Medförfattare: Persson Annika C HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Bröstmjölksgivare - Hälsodeklaration

Typ: Blankett
Gäller för: Avdelning 17 Neonatal Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-30 12:49:11
Granskare:459;#Persson Annika C HS BARN;#459;#Persson Annika C HS BARN;#4512;#Almu00e9n Therese HS BARN
Huvudförfattare: Almu00e9n Therese HS BARN
Medförfattare: Persson Annika C HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Checklista inför ställningstagande till fördjupad psykologutredning, VPM Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-28 08:21:08
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare: Johansson Fredrik C RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Cirkulär från SKL angående personer som vistas i landet utan tillstånd

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-02 13:07:53
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Container Wagner - hanteringsanvisning

Typ: Rutin
Gäller för: Steriltekniska enheten Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-01-21 10:43:57
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin C HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Kapitel:

Cookies - radering av

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 11:08:03
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Corona covid-19 Inhalationer rekvisition primärvård

Typ: Rutin
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Garell Magnus NSVH VC OSKARSTRÖM, Chefläkare
Publicerad: 2020-05-12 08:38:46
Granskare:
Huvudförfattare: Lindholm Sara NSVH VC ONSALA
Medförfattare:
Redaktör: Törnell Maria NSVH STAB
Kapitel:

Corona, Covid -19 1177 VPT distansarbetsplats

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-06 16:26:22
Granskare:
Huvudförfattare: Söderberg Carola ADH 1177 VPT
Medförfattare:
Redaktör: Vendelius Mats ADH ASH STAB
Kapitel:

Corona, Covid 19 - Provtagning av sjukvårdspersonal vid misstanke om virusorsakad luftvägssjukdom i samband med pandemi

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-07-10 11:40:58
Granskare:
Huvudförfattare: Isacson Per HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 307. Personal/HR

Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Röntgenmottagningen Kungsbacka, Röntgenmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-13 07:42:54
Granskare:3472;#Warfvinge Magnus ADH RTG;#5432;#Isacson Per HS;#3472;#Warfvinge Magnus ADH RTG;#5432;#Isacson Per HS;#1157;#Hallin Inger ADH RTG
Huvudförfattare: Hallin Inger ADH RTG
Medförfattare: Warfvinge Magnus ADH RTG;
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Corona, Covid-19 Skyltar för märkning av vårdrum vid eventuell smitta

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Regionservice
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-04-03 09:09:54
Granskare:
Huvudförfattare: Thorsson Maria HS
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Corona, Covid-19 - Akut provtagning, misstänkt smitta medarbetare (helgtid: lördag - söndag 9.00-15.30)

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-07-06 11:56:34
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Malin HS HR
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Arbetsbeskrivning för läkare på Akutmottagningen i samband med Covid- 19 epidemi.

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-04-15 13:25:20
Granskare:
Huvudförfattare: Månsson Carina HS
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Corona, Covid-19 - Besök av närstående till patienter i livets slutskede

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-09-11 11:13:49
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Carolina HS LEDN
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Covid-19-provtagning av patienter med beslut enligt SOL

Typ: Rutin
Gäller för: Närsjukvården Halland
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-06-03 16:18:39
Granskare:
Huvudförfattare: Barkström Magdalena NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Corona, Covid-19 - Epidemiavdelningar, arbetssätt

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-04-03 16:49:31
Granskare:
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Funktionsbeskrivning extravak

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-06-04 16:05:43
Granskare:
Huvudförfattare: Vancura Jeanette HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Funktionsbeskrivning för ledningssjuksköterska

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-06-04 09:23:02
Granskare:
Huvudförfattare: Brinktell Susanne HS
Medförfattare: Severin Larsson Maria HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Funktionsbeskrivning undersköterska

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-06-04 09:23:56
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Gladh Helena HS, Chefläkare
Publicerad: 2020-06-03 16:21:48
Granskare:
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-07-22 11:16:04
Granskare:
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Helikoptertransport: Avtransport och mottagande IVA-patient HSV

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-07-10 12:48:16
Granskare:
Huvudförfattare: Crivall Richard HS MTA
Medförfattare: Ewert Maja HS ANE
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - HLR vid misstänkt eller bekräftad smitta med coronavirus

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-06-15 16:25:21
Granskare:
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: Avsnitt 3

Corona, Covid-19 - Kriterier post covid-19 rehabilitering, avd 51 (smittfri)

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-09-14 07:58:12
Granskare:
Huvudförfattare: Sjödu00e9n Marie HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Prioriteringar av inläggning på Epidemiavdelningar och IMA HSH och HSV

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-04-08 13:39:08
Granskare:
Huvudförfattare: Isacson Per HS
Medförfattare: Lindberg Helena HS INF
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Corona, Covid-19 - Provtagning av sjukvårdspersonal vid misstanke om virusorsakad luftvägssjukdom i samband med pandemi

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-04-15 11:34:17
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Tilander Tove ADH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Corona, Covid-19 - Provtagning SARS-COV-2 inför elektiva operationer

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-07-29 15:47:11
Granskare:
Huvudförfattare: Magyar Göran HS ORT
Medförfattare: Isacson Per HS
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Rehabilitering och uppföljning post covid-19

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-06-25 14:33:26
Granskare:
Huvudförfattare: Sjödu00e9n Marie HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Skyddsutrustning i närförråd Matematen

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-03-23 16:39:51
Granskare:
Huvudförfattare: Nordström Krister HS MTA
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: 310. Säkerhet

Corona, Covid-19 - Snabbtest för SARS-CoV-2 PCR

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-06-08 15:20:58
Granskare:
Huvudförfattare: Carlwe Martin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Corona, Covid-19 - Uppdrag Expertnätverk

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-03-30 14:39:47
Granskare:
Huvudförfattare: Forsberg Carina HS VO1
Medförfattare:
Redaktör: Sjödin Maria HS
Kapitel: Avsnitt 3

Corona, covid-19 Provtagning av personal Röntgen Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Röntgen Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-08 11:51:39
Granskare:352;#Petersson Yvonne ADH RTG;#21614;#Ganjaei Bonander Parisa ADH RTG;#352;#Petersson Yvonne ADH RTG;#21614;#Ganjaei Bonander Parisa ADH RTG;#9624;#Hu00e5gu00e5 Jon Martin ADH RTG
Huvudförfattare: Hågå Jon Martin ADH RTG
Medförfattare: Petersson Yvonne ADH RTG;
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Corona, covid-19 Radiologiska undersökningar på personer i riskgrupp avseende Covid 19

Typ: Rutin
Gäller för: Röntgen Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-22 13:44:55
Granskare:
Huvudförfattare: Warfvinge Magnus ADH RTG
Medförfattare: Hallin Inger ADH RTG;
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSH som ska genomgå undersökning på Röntgen HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-02 15:15:02
Granskare:
Huvudförfattare: Warfvinge Magnus ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSV som ska genomgå undersökning på Röntgen HSV

Typ: Rutin
Gäller för: Röntgenmottagningen Varberg, Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-04-02 15:14:56
Granskare:
Huvudförfattare: Warfvinge Magnus ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Kapitel:

Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-09-11 16:05:46
Granskare:
Huvudförfattare: Jägerstedt Mika RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Covid-19: Intyg och provtagning inför utlandsresa

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-06-08 08:54:09
Granskare:7023;#Johansson Ola RK LEDNING
Huvudförfattare: u00c5kvist Anders NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

CPAP Boussignac

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-08 13:08:29
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Redaktör: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Kapitel:

CytoBase - Användarmanual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-08-21 16:32:24
Granskare:
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa ADH LME
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

CytoBase - driftstopp

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-08-23 10:51:19
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria ADH LME
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

CytoBase - Ordination och administrering

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-08-30 10:33:06
Granskare:
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa ADH LME
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Cytostatikahantering på avd 62

Typ: Rutin
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-20 08:02:53
Granskare:
Huvudförfattare: Strandberg Yvonne HS BARN
Medförfattare: Haag Annika HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-31 17:37:57
Granskare:3753;#Klintefors Lena HS
Huvudförfattare: Klintefors Lena HS
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Dataintrång -Brott mot tystnadsplikt -Sabotage mot it-system, misstanke om

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: HR-direktör
Publicerad: 2019-07-17 12:08:51
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Depression - läkemedel steg 1

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 10:45:16
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Depression - läkemedel steg 2-4

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 10:50:33
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Diagnoskoder i primärvården - anvisningar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-01-17 09:43:05
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Diagnosregistrering i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-05-12 15:43:49
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Diagnossättning - Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-05-18 13:06:19
Granskare:
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Digital diktering - reservlösning för akutmottagningen Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg, Akutvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg, Akutkliniken sekretariat Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-04 17:36:22
Granskare:
Huvudförfattare: Johannesson Irene HS AKK
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Digital diktering - reservlösning för medicin HSV

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-20 16:02:30
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Digitala översättningsprogram

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2016-02-25 10:36:53
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel:

Distanskontakt - tillämpningsanvisning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-11-21 12:13:54
Granskare:
Huvudförfattare: Stegmark Fredrik RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Nordstrand Karin RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD;
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Distanskontakt med patient med misstänkt Covid-19-smitta

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-18 08:01:58
Granskare:
Huvudförfattare: Bergqvist Erik PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 310. Stöd - IT

Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-28 08:49:19
Granskare:
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Medförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-05-14 07:46:11
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Dokumentation slutenvård - paramedicinare

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Pilbo Terese HS REH, Avdelningschef
Publicerad: 2019-10-18 11:20:08
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Kapitel:

Dokumentationsansvar på jourtid för Hallands sjukhus Halmstads sekretariat

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2016-07-01 08:35:52
Granskare:
Huvudförfattare: Lingman Markus HS VO1
Medförfattare: Klintefors Lena HS;
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Domännamn

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2018-03-25 21:24:52
Granskare:
Huvudförfattare: Brusehed Cissi RGS
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 105. Kommunikation

Driftproblem vårdsystem - rapportering och avvikelsehantering

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2017-10-12 15:21:05
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Driftstopp VAS inklusive Aweria och digital diktering

Typ: Rutin
Gäller för: Akutkliniken sekretariat Hallands sjukhus Varberg, Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg, Akutvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-06 11:11:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johannesson Irene HS AKK
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Drogtest utan förvarning - handläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2020-03-10 09:45:54
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Dödsfall - Registrering och anmälan

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2020-08-17 11:12:14
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

E 106

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-02 13:08:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

E-post

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-09-09 14:56:34
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

E-postlåda till verksamhet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-11 14:28:19
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

E-tjänster på 1177.se - handläggning inkommande ärenden

Typ: Rutin
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-06-10 12:50:25
Granskare:16859;#Ahl Pauline HS u00d6NH;#18380;#Holmefalk Ulla HS u00d6NH;#16859;#Ahl Pauline HS u00d6NH;#18380;#Holmefalk Ulla HS u00d6NH;#6313;#Hahne Kristin HS u00d6NH
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare: Ahl Pauline HS ÖNH;
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

ECT - operationsanmälan i Provisio

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatrin Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-04-14 14:34:55
Granskare:
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Egenremiss - hantering - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-11-26 15:25:20
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Johansson u00c5sa M HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

EKG - Digital lagring i TraceMasterVue

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-11 14:27:52
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Endometrios

Typ: Rutin
Gäller för: Ungdomsmottagningen Halland, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-22 10:12:35
Granskare:342;#Johansson Ann D HS KK
Huvudförfattare: Wendt Eva A ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Ensamkommande flyktingbarn - medicinering

Typ: Rutin
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2020-02-14 15:54:08
Granskare:
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Entreprenörer och konsulter - regler

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-08-27 15:51:05
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Epikriser - diktering

Typ: Rutin
Gäller för: Läkare Medicin Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-16 16:27:12
Granskare:414;#Sharo Samir HS MED
Huvudförfattare: Sharo Samir HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Epikrisskrivning - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-17 13:36:03
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Astorsson Ann-Margret HS KK;
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Ersättningsregler Asylsökande

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-09-29 09:24:36
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

EU/EES länder utländska medborgare och utlandssvenskar - avtalsregler för vård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2017-07-12 08:57:10
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Externa lagringsmedia

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 11:07:43
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Extravasering av kontrastmedel HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-03-19 14:04:30
Granskare:
Huvudförfattare: Aili Elisabet ADH RTG
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Kapitel:

Fakturering Polis

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-04-26 12:15:00
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fast vårdkontakt och kontaktperson

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-03-05 11:34:02
Granskare:
Huvudförfattare: Lindh Göran RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Faxöverföring

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-03-22 09:35:20
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fetmaoperation - bilaga remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-04 15:25:35
Granskare:
Huvudförfattare: Ljungsköld Christina HS VAE KIR VBG
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Flera besök-lathund

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-07 14:09:00
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Formulär 1177.se - handläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-24 15:41:42
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Fotografering - Vid misshandel

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-11 14:28:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fotografering - vid misshandel - identitetsblad

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-11 14:29:12
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fotografering, film och ljudupptagning inom hälso- och sjukvården

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2016-04-11 14:23:28
Granskare:
Huvudförfattare: Wiechel Steier Johanna RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Frikort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-06 12:38:30
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Födelseanmälan - kemlabprover på nyfödda vid avbrott - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-17 16:49:18
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ellen HS KK
Medförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Födelseanmälan - Obstetrix - Lathund för att skicka - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-06-16 12:09:31
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Födelseanmälan från Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-05 11:49:42
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Födelseanmälan-Oplanerad driftstopp-kontaktlista - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-13 11:43:19
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Förbehandling av högriskpatienter inför us med intravaskulära röntgenkontrastmedel Rtg HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-03-19 15:32:55
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Förberedd ordination inför inläggning och verkställande av ordination, NCS

Typ: Rutin
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-23 15:19:08
Granskare:
Huvudförfattare: Öman Anders HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Förskrivning preventivmedel via telefon eller 1177 e-tjänster

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Ungdomsmottagningen Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-18 10:23:51
Granskare:
Huvudförfattare: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Gastrostomi - Bilaga 1 Checklista för vård

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-07-06 08:56:09
Granskare:
Huvudförfattare: Håkeborg Kristina HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

Gastrostomi och nasogastrisk sond, återinsättande - vuxna

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-07-06 08:58:59
Granskare:
Huvudförfattare: Håkeborg Kristina HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

GBS hos gravid - dokumentation

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-01-25 18:59:29
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Generella läkemedelsordinationer för barn och ungdom

Typ: Rutin
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus, Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg, Akutvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-05-19 17:41:46
Granskare:
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Medförfattare:
Redaktör: Sahlu00e9n Cimone HS AKK
Kapitel:

Generella läkemedelsordinationer och lokala direktiv till mottagningarna vid Akutkliniken, Hallands sjukhus

Typ: Rutin
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-06 19:14:55
Granskare:7276;#Romell Magnus HS
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Graviditetsregistret - gravid med skyddad personuppgift eller gravid tackar nej till medverkan

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-07 15:35:53
Granskare:
Huvudförfattare: Karlu00e9n Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Hallandskatalogen

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2020-05-07 12:09:52
Granskare:
Huvudförfattare: Koinberg Karoline RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Hantering av felaktig process i Sterrad

Typ: Rutin
Gäller för: Steriltekniska enheten Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-05-26 07:54:01
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin C HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Kapitel:

Hantering av instrument i diskrummet (STE-Hstd)

Typ: Rutin
Gäller för: Steriltekniska enheten Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-04-22 09:58:22
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Kapitel:

Hantering av öppnade förpackningar

Typ: Rutin
Gäller för: Steriltekniska enheten Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-10-25 10:08:35
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Kapitel:

HD - Dokumentation, ordination och kontroller i TDMS datasystem vid dialysbehandling

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-02-21 10:31:03
Granskare:
Huvudförfattare: Hammarberg Sofie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HD - Läkemedelsordination i NCS

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-13 08:28:31
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#9968;#Sju00f6geru00e9n Johan HS MED;#621;#Reftel Bo HS MED
Huvudförfattare: Sjögeru00e9n Johan HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HD - TDMS - Bilaga 1 - Kontroller i samband med dialysbehandling

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2020-03-03 10:10:19
Granskare:12403;#Hansson Fredrik HS MED;#5554;#Hammarberg Sofie HS MED
Huvudförfattare: Hammarberg Sofie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Helgjour för Folktandvården Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Folktandvården Halland
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2019-03-25 12:13:55
Granskare:
Huvudförfattare: Gustafsson Kristin NSVH FTV HSTD
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Hemsjukvård, hembesök - registrering

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-12-16 16:44:49
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

HIV - checklista

Typ: Rutin
Gäller för: Infektionskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-21 09:40:33
Granskare:2750;#Ryberg Mo Maria HS INF
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

Hjälpmedel

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2017-07-12 11:10:39
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Hjärta - Actilys (Alteplas)

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 11:38:34
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Adenosin

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 11:39:23
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Akutläkemedel för intravenös injektion

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 11:42:55
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Amiodaron (Cordarone)

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 11:44:44
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Brinavess (Vernakalant)

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 11:39:56
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Isuprel/Isoprenalin

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-06 10:41:06
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Lokala direktiv för sjuksköterskor på hjärtavdelning HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 11:46:39
Granskare:15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Lindgren Mats HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Läkemedel för intravenösa/subkutana injektioner

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-10 14:41:19
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Senast ändrad: