Direkt till innehållet

Patientnära rutiner och blanketter – översikt

Ämnesnavigeringen kommer att läggas till inom kort.

1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se
Titel: 1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-17
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster - Kommunikation
Medicinsk term:
Fastställare: Kommunikationsdirektör
1177 Vårdguidens e-tjänster
Titel: 1177 Vårdguidens e-tjänster
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
301 Extempore - Egenkontroll-checklista
Titel: 301 Extempore - Egenkontroll-checklista
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
302 Extempore -Hantera interna och externa revisioner
Titel: 302 Extempore -Hantera interna och externa revisioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
303 Extempore - Personalens kompetens och utbildning
Titel: 303 Extempore - Personalens kompetens och utbildning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
303 Extempore Bilaga 1-Personalens kompetens och utbildnng
Titel: 303 Extempore Bilaga 1-Personalens kompetens och utbildnng
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-13
Huvudförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
304 Extempore - Befattningsbeskrivning GMP-ansvarig
Titel: 304 Extempore - Befattningsbeskrivning GMP-ansvarig
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
305 Extempore - Rutin för personalhygien
Titel: 305 Extempore - Rutin för personalhygien
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Wiik Katarina HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
309 Extempore - Rutin för handskbyte i isolator och krav på handskar
Titel: 309 Extempore - Rutin för handskbyte i isolator och krav på handskar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
311 Extempore-Hantering av cytostatikaspill
Titel: 311 Extempore-Hantering av cytostatikaspill
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-02
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
313 Extempore - Rutin för skötsel och kontroll av isolator
Titel: 313 Extempore - Rutin för skötsel och kontroll av isolator
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-06
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
314 Extempore - Rutin för tryck och temperaturmätning
Titel: 314 Extempore - Rutin för tryck och temperaturmätning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-02
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
314.1 Extempore – Hantering av Loggböcker
Titel: 314.1 Extempore – Hantering av Loggböcker
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-29
Huvudförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Läkemedel - Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
315 Extempore - Städrutin
Titel: 315 Extempore - Städrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
316 Extempore - Avvikelser som inträffar på produktionsenhet - Bilaga 1 Mall
Titel: 316 Extempore - Avvikelser som inträffar på produktionsenhet - Bilaga 1 Mall
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore - Avvikelsehantering
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
316 Extempore - Avvikelser som inträffar på produktionsenhet - Bilaga 2 Rapportblad avvikelser
Titel: 316 Extempore - Avvikelser som inträffar på produktionsenhet - Bilaga 2 Rapportblad avvikelser
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore - Avvikelsehantering
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
316 Extempore-Avvikelser som inträffar på produktionsenhet
Titel: 316 Extempore-Avvikelser som inträffar på produktionsenhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-06
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Avvikelsehantering - Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
317 Extempore - Kontroller vid extemporetillverkning
Titel: 317 Extempore - Kontroller vid extemporetillverkning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
318 Extempore - Kontroller vid tillverkning av cytostatika
Titel: 318 Extempore - Kontroller vid tillverkning av cytostatika
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
320 Extempore - Principer kring hållbarhet och utgångsdatum på extempore
Titel: 320 Extempore - Principer kring hållbarhet och utgångsdatum på extempore
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
321 Extempore - Märkning och utformning av etiketter
Titel: 321 Extempore - Märkning och utformning av etiketter
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
323 Extempore - Packning av kylvaror
Titel: 323 Extempore - Packning av kylvaror
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
324 Extempore -Kvittenslistor
Titel: 324 Extempore -Kvittenslistor
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Hasi Gentiana HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
330 Extempore - Indragningar som berör Extempore
Titel: 330 Extempore - Indragningar som berör Extempore
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
340 Extempore -Rutin för kliniska prövningar på produktionsenheten
Titel: 340 Extempore -Rutin för kliniska prövningar på produktionsenheten
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
AMD - Standardbrevsvar
Titel: AMD - Standardbrevsvar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-14
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken gemensamt - Ögonkliniken läkare - Ögonkliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: Administrering
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Administrativa anteckningar – Område 1 HS
Titel: Administrativa anteckningar – Område 1 HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-26
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Område 1
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Områdeschef
Akuta patientärenden, akutansvar, hantering av inläggningsfrågeställningar
Titel: Akuta patientärenden, akutansvar, hantering av inläggningsfrågeställningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-07
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Vuxna - Psykiatri
Medicinsk term: Akut psykiatrisk vård
Fastställare: Chefläkare
Akuta tandvårdsinsatser
Titel: Akuta tandvårdsinsatser
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Tandvård
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Akutinläggning och anmälan i Provisio
Titel: Akutinläggning och anmälan i Provisio
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-29
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖNH
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Provisio
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Akututrustning och akutläkemedel på vårdenhet - vuxen (HSH och HSV)
Titel: Akututrustning och akutläkemedel på vårdenhet - vuxen (HSH och HSV)
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-23
Huvudförfattare: Åberg Mattias HS ANE
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Hjärtlarm - Akuta medicinska larm
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Akutvagn - IVA HSH
Titel: Akutvagn - IVA HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-02
Huvudförfattare: Ottosson Lisa HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Akutvagn - UVE HSH
Titel: Akutvagn - UVE HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Joelsson Catharina HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Uppvakningsenheten Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Alkoholförebyggande arbete inom barnhälsovården
Titel: Alkoholförebyggande arbete inom barnhälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-05
Huvudförfattare: Almquist Tangen Gerd RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barnhälsovård
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Amniocentessvar - KK Varberg
Titel: Amniocentessvar - KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-26
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS - Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Andra nyanlända - regler kring vård
Titel: Andra nyanlända - regler kring vård
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-07-05
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Anestesiläkarbedömning förlossningen – KK Varberg
Titel: Anestesiläkarbedömning förlossningen – KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-06
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS
Titel: Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-06-21
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotika mixtur för oralt bruk
Titel: Antibiotika mixtur för oralt bruk
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-01-21
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Avdelning 63 Barn och ungdom Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Antigen covid-test på Obstetrisk enhet
Titel: Antigen covid-test på Obstetrisk enhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-14
Huvudförfattare: Borgen Maria HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astma-mottagning sjuksköterska
Titel: Astma-mottagning sjuksköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-25
Huvudförfattare: Engvall Britta RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Astma - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Asylsökande mfl - Avgifter
Titel: Asylsökande mfl - Avgifter
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Asylsökande och nyanlända - hälsoundersökningar
Titel: Asylsökande och nyanlända - hälsoundersökningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-24
Huvudförfattare: Falk Camilla RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Asylsökande/nyanlända - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården
Titel: Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-21
Huvudförfattare: Falk Camilla RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Avgifter - Journal - Läkemedel - Sekretess - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Auroraremisser – KK Halmstad
Titel: Auroraremisser – KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-10-20
Huvudförfattare: Neij Annika HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Titel: Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Avgifter slutenvård
Titel: Avgifter slutenvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-03-08
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Avskriva diagnos
Titel: Avskriva diagnos
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-22
Huvudförfattare: Ekberg Marcus PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Nyckelord: Patient - Psykisk hälsa - Diagnos
Medicinsk term: Autism - Adhd - Psykisk hälsa
Fastställare: Verksamhetschef
Avtalsförvaltning av privata vårdgivare som verkar inom lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF)
Titel: Avtalsförvaltning av privata vårdgivare som verkar inom lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF)
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-05
Huvudförfattare: Ederberg Christina RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Aweria - Läkemedelsordination
Titel: Aweria - Läkemedelsordination
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-05-29
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus - Akuten Läkare Varberg - Akutmottagningen Halmstad - Akutmottagningen Varberg
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Aweria – Dokumentation av administrering gällande läkemedel utan angiven styrka i SIL
Titel: Aweria – Dokumentation av administrering gällande läkemedel utan angiven styrka i SIL
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-07-10
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
BUP och VUX, överremittering av patient
Titel: BUP och VUX, överremittering av patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-24
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Redaktör: Lorentsson Madeleine PSH LEDN
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården - Psykiatri vuxen öppenvård
Nyckelord: Psykiatri - Samarbete/samverkan
Medicinsk term: Psykisk hälsa
Fastställare: Verksamhetschef
Barn och ungdomars rätt att bestämma
Titel: Barn och ungdomars rätt att bestämma
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Patientdatalagen - Informationssäkerhet - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Barn som anhöriga
Titel: Barn som anhöriga
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-17
Huvudförfattare: Alfredsson Elisabeth HS MED
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Anhöriga och närstående - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Barn tvångsplacerade utanför Region Halland
Titel: Barn tvångsplacerade utanför Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-05
Huvudförfattare: Urell Gitte NSVH
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Lagar och krav - IT Vårdsystem - Ekonomi - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Titel: Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel - Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Behandlingshem och andra placeringar
Titel: Behandlingshem och andra placeringar
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-10-07
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Patient - Samordning och samverkan
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Behörighet och användarstöd MittVaccin
Titel: Behörighet och användarstöd MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-23
Huvudförfattare: Rosengren Marie RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: IT Vårdsystem - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Behörighet och åtkomst till VAS testmiljöer
Titel: Behörighet och åtkomst till VAS testmiljöer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-01
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Behörigheter - It-system
Titel: Behörigheter - It-system
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-12
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - Nyanställd - Informationssäkerhet - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS
Titel: Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-09-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration
Titel: Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - IT-behörigheter och åtkomst - Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Besökstyper – definition, regler och kommentarer
Titel: Besökstyper – definition, regler och kommentarer
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-19
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Bevakning JO20 i VAS
Titel: Bevakning JO20 i VAS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-27
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Patient - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bevakning av avbokade via webb
Titel: Bevakning av avbokade via webb
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-25
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad
Titel: Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-08-25
Huvudförfattare: von Bothmer Östling Katarina HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning avbokade besök från webb
Titel: Bevakning avbokade besök från webb
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-03-08
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad
Titel: Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 – KKH
Titel: Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 – KKH
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-12-05
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakningar inom Ögonkliniken
Titel: Bevakningar inom Ögonkliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-04-26
Huvudförfattare: Nilsson Maria K HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖNH
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad
Titel: Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-12-19
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg
Titel: Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-12-19
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Bildstöd vid hälsoundersökningar inom barnhälsovården
Titel: Bildstöd vid hälsoundersökningar inom barnhälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-23
Huvudförfattare: Almquist Tangen Gerd RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn - Barn och ungdomars hälsa - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Bli kund beställ läkemedel genom Region Hallands läkemedelsförsörjning privata vårdgivare
Titel: Bli kund beställ läkemedel genom Region Hallands läkemedelsförsörjning privata vårdgivare
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-18
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Brandrisker vid högflödesbehandling med syrgas
Titel: Brandrisker vid högflödesbehandling med syrgas
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-25
Huvudförfattare: Crivall Richard HS MTA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Brandskydd - Patientomhändertagande - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Brev och intyg i VAS-PAKO – KK HS
Titel: Brev och intyg i VAS-PAKO – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-24
Huvudförfattare: Johansson Elisabeth D HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Brukar-, patient- och närståendemedverkan
Titel: Brukar-, patient- och närståendemedverkan
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Karlsson Per RK LEDNING
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Anhöriga och närstående - Samordning och samverkan - Patient - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Brytpunktssamtal för patienter inskrivna i kommunal Hemsjukvård i Halland
Titel: Brytpunktssamtal för patienter inskrivna i kommunal Hemsjukvård i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-11
Huvudförfattare: Werner Carina RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Samarbete/samverkan - Patient - Samordning och samverkan - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
CDU-protokoll dagsjukvård hjärtsvikt – HSV
Titel: CDU-protokoll dagsjukvård hjärtsvikt – HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-08
Huvudförfattare: Johansson Susanne C HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Hjärtmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
COVID-vaccination 12-18 år på Barn- och ungdomskliniken vid allergi (kategori C)
Titel: COVID-vaccination 12-18 år på Barn- och ungdomskliniken vid allergi (kategori C)
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-09
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Checklista inför ställningstagande till fördjupad psykologutredning, VPM Halmstad
Titel: Checklista inför ställningstagande till fördjupad psykologutredning, VPM Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-04-20
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Nyckelord: Bedömningsverktyg (skalor/mallar) - Diagnos - Psykiatri - Administrativa processer
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Corona - Covid 19 Rutin för dagkonsult vid ett utbrott Covid 19
Titel: Corona - Covid 19 Rutin för dagkonsult vid ett utbrott Covid 19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-31
Huvudförfattare: Emanuelsson Sarah HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona covid 19 Prioritering av patientgrupper pa ultraljuds och lakarmottagningar inom KHV och KK
Titel: Corona covid 19 Prioritering av patientgrupper pa ultraljuds och lakarmottagningar inom KHV och KK
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-29
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Corona covid-19 Inhalationer rekvisition primärvård
Titel: Corona covid-19 Inhalationer rekvisition primärvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-11
Huvudförfattare: Lindholm Sara NSVH VC ONSALA
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona covid-19 prioritering basprogram för gravida
Titel: Corona covid-19 prioritering basprogram för gravida
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-25
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök
Titel: Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök UM
Titel: Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök UM
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-14
Huvudförfattare: Havasi Laszlo ADH HFS KHV-UM STAB
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Ungdomsmottagningen Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Ungdomshälsovård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona – covid-19 Kvinnohälsovården
Titel: Corona – covid-19 Kvinnohälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Akuta bedömningar av barn <6 mån på mottagningarna i Kungsbacka och Varberg
Titel: Corona, COVID 19 - Akuta bedömningar av barn <6 mån på mottagningarna i Kungsbacka och Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Provtagning Barn- och ungdomskliniken
Titel: Corona, COVID 19 - Provtagning Barn- och ungdomskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-04
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med aktiv onkologisk behandling och övre luftvägssymptom i planerad och akut verksamhet
Titel: Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med aktiv onkologisk behandling och övre luftvägssymptom i planerad och akut verksamhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-25
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med kronisk sjukdom och övre luftvägssymptom i planerad verksamhet där provtagning och behandling ej kan anstå
Titel: Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med kronisk sjukdom och övre luftvägssymptom i planerad verksamhet där provtagning och behandling ej kan anstå
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-25
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid 19 - optimerad andningsvård vid covid-19
Titel: Corona, Covid 19 - optimerad andningsvård vid covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-02
Huvudförfattare: Aghamn Emma HS REH VBG
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - Arbetsbeskrivning för läkare på Akutmottagningen i samband med Covid- 19 epidemi.
Titel: Corona, Covid-19 - Arbetsbeskrivning för läkare på Akutmottagningen i samband med Covid- 19 epidemi.
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-14
Huvudförfattare: Månsson Carina HS
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Säkerhet - Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Dokumentation
Titel: Corona, Covid-19 - Dokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-20
Huvudförfattare: Glansberg Christina HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - HLR vid misstänkt eller bekräftad smitta med coronavirus
Titel: Corona, Covid-19 - HLR vid misstänkt eller bekräftad smitta med coronavirus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Akutinformation - Corona, Covid-19 - Hjärtlarm
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Handläggning av patient med konstaterad infektion på vårdavdelning - kort
Titel: Corona, Covid-19 - Handläggning av patient med konstaterad infektion på vårdavdelning - kort
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-26
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning
Titel: Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-26
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter vid överflyttning av personal
Titel: Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter vid överflyttning av personal
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-19
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - IT-behörighet och loggning
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 - Lokala riktlinjer och initial hänvisning vid misstänkt smitta
Titel: Corona, Covid-19 - Lokala riktlinjer och initial hänvisning vid misstänkt smitta
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - Rutin för barn till mor med, eller misstänkt, infektion
Titel: Corona, Covid-19 - Rutin för barn till mor med, eller misstänkt, infektion
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-23
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter
Titel: Corona, Covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-13
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 – Akut provtagning, misstänkt smitta medarbetare
Titel: Corona, Covid-19 – Akut provtagning, misstänkt smitta medarbetare
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-15
Huvudförfattare: Forsberg Carina HS VO1
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning
Titel: Corona, Covid-19 – Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-11
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Barn, antigentest i samband med vård och behandling
Titel: Corona, Covid-19 – Barn, antigentest i samband med vård och behandling
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-02
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patientomhändertagande - Barn
Medicinsk term: Pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Beställning covidvaccin för medarbetare Hallands sjukhus
Titel: Corona, Covid-19 – Beställning covidvaccin för medarbetare Hallands sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-02
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Besök av närstående till inlagda patienter samt medföljande till patienter på polikliniska mottagningsbesök
Titel: Corona, Covid-19 – Besök av närstående till inlagda patienter samt medföljande till patienter på polikliniska mottagningsbesök
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-21
Huvudförfattare: Samuelsson Carolina HS LEDN
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning extravak
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning extravak
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-20
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning för ledningssjuksköterska
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning för ledningssjuksköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-16
Huvudförfattare: Brinktell Susanne HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning undersköterska
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning undersköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-19
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning
Titel: Corona, Covid-19 – Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-13
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Handläggning vid misstänkt smitta på Barnakuten Halmstad
Titel: Corona, Covid-19 – Handläggning vid misstänkt smitta på Barnakuten Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-16
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Hantering av behörigheter MittVaccin
Titel: Corona, Covid-19 – Hantering av behörigheter MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-21
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Helikoptertransport: Avtransport och mottagande IVA-patient HSV
Titel: Corona, Covid-19 – Helikoptertransport: Avtransport och mottagande IVA-patient HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-09
Huvudförfattare: Crivall Richard HS MTA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term: Ambulans och prehospital sjukvård - Ambulans
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Kontroller av positivt provsvar efter självprovtagning via 1177
Titel: Corona, Covid-19 – Kontroller av positivt provsvar efter självprovtagning via 1177
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-05
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Kriterier post covid-19 rehabilitering, avd 51 (smittfri)
Titel: Corona, Covid-19 – Kriterier post covid-19 rehabilitering, avd 51 (smittfri)
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-09-13
Huvudförfattare: Sjödén Marie HS REH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient - Inskrivning, Permission, Utskrivning
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Neonatal hemsjukvård
Titel: Corona, Covid-19 – Neonatal hemsjukvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-13
Huvudförfattare: Berck Angelika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Praktisk handläggning av provtagning av personal i heldygnsvård.
Titel: Corona, Covid-19 – Praktisk handläggning av provtagning av personal i heldygnsvård.
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-30
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Corona, Covid-19 – Rehabilitering och uppföljning post covid-19
Titel: Corona, Covid-19 – Rehabilitering och uppföljning post covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-08
Huvudförfattare: Sjödén Marie HS REH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdplatser
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Rutin kring transporter av neonatalt sjuka barn med misstänkt covid-19 alt om modern är misstänkt, eller positiv, för covid-19
Titel: Corona, Covid-19 – Rutin kring transporter av neonatalt sjuka barn med misstänkt covid-19 alt om modern är misstänkt, eller positiv, för covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Skyddsutrustning i närförråd Matematen
Titel: Corona, Covid-19 – Skyddsutrustning i närförråd Matematen
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-23
Huvudförfattare: Nordström Krister HS MTA
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Förråd
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Snabbtest för SARS-CoV-2 PCR
Titel: Corona, Covid-19 – Snabbtest för SARS-CoV-2 PCR
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-05
Huvudförfattare: Hultgren Jonas HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Utskrivning av medicinskt färdigbehandlad patient till hemmet
Titel: Corona, Covid-19 – Utskrivning av medicinskt färdigbehandlad patient till hemmet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-12
Huvudförfattare: Isacson Per ADH RTG
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Inskrivning, Permission, Utskrivning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Titel: Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland
Titel: Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad - Röntgenmottagningen Kungsbacka - Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 - screening av sväljsvårigheter till följd av covid-19
Titel: Corona, covid-19 - screening av sväljsvårigheter till följd av covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-22
Huvudförfattare: Johansson Cajsa HS REH VBG
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSH som ska genomgå undersökning på Röntgen HSH
Titel: Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSH som ska genomgå undersökning på Röntgen HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSV som ska genomgå undersökning på Röntgen HSV
Titel: Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSV som ska genomgå undersökning på Röntgen HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 – antigentest
Titel: Corona, covid-19 – antigentest
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-05
Huvudförfattare: Amnebjer Helene HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Corona/Covid-19 - Provtagning personal - Obstetriken KKV
Titel: Corona/Covid-19 - Provtagning personal - Obstetriken KKV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-10
Huvudförfattare: Borgen Maria HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: BB Hallands sjukhus Varberg - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona/covid 19- Obstetrik - KK HS
Titel: Corona/covid 19- Obstetrik - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-07-05
Huvudförfattare: Ankardal Maud HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Coronavirus, covid-19 - handläggning på operation HSH
Titel: Coronavirus, covid-19 - handläggning på operation HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-01
Huvudförfattare: Westerberg Anna HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Covid-19 Medicinkliniken Varberg
Titel: Covid-19 Medicinkliniken Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Simonson Carl HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland
Titel: Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-04
Huvudförfattare: Josephsson Ida RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
CytoBase - driftstopp
Titel: CytoBase - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-19
Huvudförfattare: Björk Madeleine RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - Cytostatikaregistrering - Cytostatikahantering - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
CytoBase – Ordination och administrering
Titel: CytoBase – Ordination och administrering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-19
Huvudförfattare: Björk Madeleine RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Cytostatikahantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Cytostatikahantering på avd 62
Titel: Cytostatikahantering på avd 62
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-11-20
Huvudförfattare: Strandberg Yvonne HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH
Titel: Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-10-31
Huvudförfattare: Klintefors Lena HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Patient - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dataintrång -Brott mot tystnadsplikt -Sabotage mot it-system, misstanke om
Titel: Dataintrång -Brott mot tystnadsplikt -Sabotage mot it-system, misstanke om
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-07-16
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Incidenter/driftstörningar - Sekretess - IT-behörighet och loggning - Patientdatalagen - Personal - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: HR-direktör
Diagnoskoder i primärvården - anvisningar
Titel: Diagnoskoder i primärvården - anvisningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-01-17
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Diagnos
Medicinsk term:
Fastställare: Platsansvarig läkare
Diagnosregistrering i VAS – KK HS
Titel: Diagnosregistrering i VAS – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-19
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Diagnossättning – Obstetrix – KK HS
Titel: Diagnossättning – Obstetrix – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Dietist inom Vårdval Halland
Titel: Dietist inom Vårdval Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-14
Huvudförfattare: Kroon Josefina HS REH
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord: Patient - Patientomhändertagande - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dietist inom specialistvård för vuxna på Hallands sjukhus
Titel: Dietist inom specialistvård för vuxna på Hallands sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-28
Huvudförfattare: Kroon Josefina HS REH
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Behandlingsstöd
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Chefläkare
Digital diktering - reservlösning för akutmottagningen Varberg
Titel: Digital diktering - reservlösning för akutmottagningen Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-09-03
Huvudförfattare: Johannesson Irene HS AKK
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Akutvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg - Akutkliniken sekretariat Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Digital diktering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Digital diktering – reservlösning för medicin HSV
Titel: Digital diktering – reservlösning för medicin HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-03
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Sekretariat Medicin Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Digital diktering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Digitala vårdmöte - DiVi
Titel: Digitala vårdmöte - DiVi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-24
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Hjälpmedel - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Digitala översättningsprogram
Titel: Digitala översättningsprogram
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-30
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Asylsökande/nyanlända - Tolk - Datorer och annan utrustning - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Distanskontakt - tillämpningsanvisning
Titel: Distanskontakt - tillämpningsanvisning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-08
Huvudförfattare: Stegmark Fredrik RK
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Vårdprocesser - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Distanskontakt med patient med misstänkt Covid-19-smitta
Titel: Distanskontakt med patient med misstänkt Covid-19-smitta
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Bergqvist Erik PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Smittskydd - Datorer och annan utrustning
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad
Titel: Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-26
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Dokumentation av journaltyp administration
Titel: Dokumentation av journaltyp administration
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-07
Huvudförfattare: Arvidsson Dagmar NSVH
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Pandemiuppdrag Närsjukvården Halland
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Patientinformation - Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Titel: Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-26
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Dokumentation och kodning - Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvård
Titel: Dokumentation och kodning - Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-26
Huvudförfattare: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Remisser - Inskrivning, Permission, Utskrivning - Sekretess - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Dokumentation som undantas sign
Titel: Dokumentation som undantas sign
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-22
Huvudförfattare: Karlsson Öhlin Susanne HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentation som undantas signering
Titel: Dokumentation som undantas signering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-19
Huvudförfattare: Holmefalk Ulla HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentationsansvar på jourtid för Hallands sjukhus Halmstads vårdadministration
Titel: Dokumentationsansvar på jourtid för Hallands sjukhus Halmstads vårdadministration
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-29
Huvudförfattare: Kolnig Jenny HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Dokumenthantering - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Driftstopp VAS inklusive Aweria och digital diktering
Titel: Driftstopp VAS inklusive Aweria och digital diktering
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-09-05
Huvudförfattare: Johannesson Irene HS AKK
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Gäller för: Akutkliniken sekretariat Hallands sjukhus Varberg - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Akutvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Informationssäkerhet - Digital diktering - IT
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Driftstörning Pascal
Titel: Driftstörning Pascal
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Läkemedels- och journaltjänster
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Läkemedels- och journaltjänster
Drogtest utan förvarning - handläggning
Titel: Drogtest utan förvarning - handläggning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-23
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
E-arkiv korrigering av avställt material
Titel: E-arkiv korrigering av avställt material
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
E-arkiv reservnummer på inskannade journaler
Titel: E-arkiv reservnummer på inskannade journaler
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
E-tjänster på 1177.se - handläggning inkommande ärenden
Titel: E-tjänster på 1177.se - handläggning inkommande ärenden
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-10
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
ECT – operationsanmälan i Provisio
Titel: ECT – operationsanmälan i Provisio
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-13
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Journal - Provisio
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
EKG – Digital lagring i TraceMasterVue
Titel: EKG – Digital lagring i TraceMasterVue
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hantering av information - IT-behörighet och loggning - TraceMaster
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
EU/EES länder utländska medborgare och utlandssvenskar - avtalsregler för vård
Titel: EU/EES länder utländska medborgare och utlandssvenskar - avtalsregler för vård
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-07-11
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Elektronisk förhandsbedömning
Titel: Elektronisk förhandsbedömning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-24
Huvudförfattare: Laurizohn Christer HS ODO
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Tandvård
Medicinsk term: Tandvård
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Elektronisk förhandsbedömning - journaldokumentation
Titel: Elektronisk förhandsbedömning - journaldokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-04-28
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Tandvård
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Ensamkommande flyktingbarn - medicinering
Titel: Ensamkommande flyktingbarn - medicinering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-14
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Epidemiplan Barn- och ungdomskliniken
Titel: Epidemiplan Barn- och ungdomskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-16
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Epikriser - diktering
Titel: Epikriser - diktering
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-04-15
Huvudförfattare: Sharo Samir HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Läkare Medicin Varberg
Nyckelord: Administrering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Epikrisskrivning – KK HS
Titel: Epikrisskrivning – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Ersättningsregler Asylsökande
Titel: Ersättningsregler Asylsökande
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-09-28
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Fakturering Polis
Titel: Fakturering Polis
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-04-25
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Fakturering - VAS - Administrering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Fast vårdkontakt och kontaktperson
Titel: Fast vårdkontakt och kontaktperson
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-03-05
Huvudförfattare: Lindh Göran RK
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - VAS - Anhöriga och närstående
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Faxöverföring
Titel: Faxöverföring
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-30
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Telefoni - Journal - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Flera besök-lathund
Titel: Flera besök-lathund
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-07-06
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Fluency Direct – Aktiviteter i samband med införande av taligenkänning
Titel: Fluency Direct – Aktiviteter i samband med införande av taligenkänning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-28
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Folktandvårdspatienter som byter klinik
Titel: Folktandvårdspatienter som byter klinik
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Avgifter - Patient
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Formulär 1177.se - handläggning
Titel: Formulär 1177.se - handläggning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-12
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster - Patient - Administrativa processer
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Forskning på medicintekniska produkter
Titel: Forskning på medicintekniska produkter
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Agvall Björn RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FOU
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Forskning - Medicinteknisk säkerhet - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: FoU-chef
Fotografering - Vid misshandel
Titel: Fotografering - Vid misshandel
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-10-10
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Patient - Picsara
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Frikort
Titel: Frikort
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-07-05
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Födelseanmälan - Obstetrix - Lathund för att skicka - KK HS
Titel: Födelseanmälan - Obstetrix - Lathund för att skicka - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-06-15
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Födelseanmälan från Obstetrix – KK HS
Titel: Födelseanmälan från Obstetrix – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-12-05
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Födelseanmälan – kemlabprover på nyfödda vid avbrott – KK HS
Titel: Födelseanmälan – kemlabprover på nyfödda vid avbrott – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-11-17
Huvudförfattare: Samuelsson Ellen
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Födelseanmälan-Oplanerad driftstopp-kontaktlista - KK HS
Titel: Födelseanmälan-Oplanerad driftstopp-kontaktlista - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-09-12
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Förberedd ordination inför inläggning och verkställande av ordination, NCS
Titel: Förberedd ordination inför inläggning och verkställande av ordination, NCS
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-09-22
Huvudförfattare: Öman Anders HS ONKP
Redaktör: Hahne Kristin HS ÖNH
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Förskrivning av hjälpmedel inom Kommunikation
Titel: Förskrivning av hjälpmedel inom Kommunikation
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-28
Huvudförfattare: Petersson Fanny F ADH HFS KOM
Redaktör: Persson Susanne C ADH HFS KANSLI
Gäller för: Kommunikation Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdprocesser
Medicinsk term: Hjälpmedelsförskrivning
Fastställare: Verksamhetschef
Förskrivning och uppföljning av kontinuerlig glukosmätning vid diabetes med FreeStyle Libre systemet inom Region Halland
Titel: Förskrivning och uppföljning av kontinuerlig glukosmätning vid diabetes med FreeStyle Libre systemet inom Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-29
Huvudförfattare: Jadeling Persson Eva RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
GBS hos gravid - dokumentation
Titel: GBS hos gravid - dokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-01-25
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Gastrostomi och nasogastrisk sond, återinsättande - vuxna
Titel: Gastrostomi och nasogastrisk sond, återinsättande - vuxna
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-05
Huvudförfattare: Håkeborg Kristina HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Patientomhändertagande - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Nutrition - Sondmatning
Fastställare: Chefläkare
Generella läkemedelsordinationer och lokala direktiv till mottagningarna vid Akutkliniken, Hallands sjukhus
Titel: Generella läkemedelsordinationer och lokala direktiv till mottagningarna vid Akutkliniken, Hallands sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-14
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Redaktör: Sahlén Cimone HS AKK
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
GoMobilus
Titel: GoMobilus
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-26
Huvudförfattare: Nilsson Christina A HS MTA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Rehabilitering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Graviditetsregistret MHV manual Obstetrix 2018 3 0
Titel: Graviditetsregistret MHV manual Obstetrix 2018 3 0
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-19
Huvudförfattare: Signér Johanna J ADH HFS
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Graviditetsregistret – gravid med skyddad personuppgift eller gravid tackar nej till medverkan
Titel: Graviditetsregistret – gravid med skyddad personuppgift eller gravid tackar nej till medverkan
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-19
Huvudförfattare: Jönsson Kamilla ADH HFS KHV-UM STAB
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Kvalitetsregister - Patient - Obstetrix
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Gällande radiologi och utredning av arteriell insufficiens i benen
Titel: Gällande radiologi och utredning av arteriell insufficiens i benen
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-03
Huvudförfattare: Müller Lennart ADH RTG
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG
Gäller för: Ambulans diagnostik och hälsa - Hallands sjukhus - Region Halland - Röntgen Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Radiologi, nukleärmedicin
Fastställare: Platsansvarig läkare
HD – Dokumentation, ordination och kontroller i TDMS datasystem vid dialysbehandling
Titel: HD – Dokumentation, ordination och kontroller i TDMS datasystem vid dialysbehandling
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-09
Huvudförfattare: Hammarberg Sofie HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
HD – Läkemedelsordination i NCS
Titel: HD – Läkemedelsordination i NCS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-09
Huvudförfattare: Hayman Helena HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
HLR Hallands sjukhus
Titel: HLR Hallands sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Pommer Eva-Lena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Kärnverksamhet - Akut vård - Patient - Akuta medicinska larm - Hjärtlarm
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Hab: Dubbelförskrivning av hjälpmedel
Titel: Hab: Dubbelförskrivning av hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-20
Huvudförfattare: Ingemansson Anna ADH HFS HAB
Redaktör: Davidsson Ann M ADH HFS HAB
Gäller för: Habiliteringen Halland
Nyckelord: Patient - Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hab: Förskrivningsdokument -arkivering
Titel: Hab: Förskrivningsdokument -arkivering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-23
Huvudförfattare: Ingemansson Anna ADH HFS HAB
Redaktör: Davidsson Ann M ADH HFS HAB
Gäller för: Habiliteringen Halland
Nyckelord: Patient - Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hab: Hjälpmedel i skolan
Titel: Hab: Hjälpmedel i skolan
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-06
Huvudförfattare: Ingemansson Anna ADH HFS HAB
Redaktör: Davidsson Ann M ADH HFS HAB
Gäller för: Habiliteringen Halland
Nyckelord: Patient - Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hab: Hjälpmedel som skyddsåtgärd
Titel: Hab: Hjälpmedel som skyddsåtgärd
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-15
Huvudförfattare: Abrahamsson Marie J ADH HFS HAB
Redaktör: Davidsson Ann M ADH HFS HAB
Gäller för: Habiliteringen Halland
Nyckelord: Patient - Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hab: Rutin vid förskrivning av samtalsapparat med ögonstyrning
Titel: Hab: Rutin vid förskrivning av samtalsapparat med ögonstyrning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-09
Huvudförfattare: Abrahamsson Marie J ADH HFS HAB
Redaktör: Davidsson Ann M ADH HFS HAB
Gäller för: Habiliteringen Halland - Hjälpmedelscentrum Halland - Resurscentrum för kommunikation Dako
Nyckelord: Patient - Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Hallandskatalogen - Roller och ansvar för administratörer
Titel: Hallandskatalogen - Roller och ansvar för administratörer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Koinberg Karoline RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT - Informationssäkerhet - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
Hallandskatalogen - Uppdrag och ansvar för HAK-ansvarig
Titel: Hallandskatalogen - Uppdrag och ansvar för HAK-ansvarig
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-11
Huvudförfattare: Koinberg Karoline RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT - Informationssäkerhet - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
Hallandskatalogen - Uppdrag, ansvar och regelverk
Titel: Hallandskatalogen - Uppdrag, ansvar och regelverk
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Koinberg Karoline RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hantering av information - Vårdgivarwebben - Informationssäkerhet - IT - Organisation
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Verksamhetsstöd och applikationer
Handläggning av patienter vid misstänkt eller bekräftad Covid-19
Titel: Handläggning av patienter vid misstänkt eller bekräftad Covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-21
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Handläggning av sexuellt överförbara infektioner- smittspårning, behandling, smittskyddsanmälan
Titel: Handläggning av sexuellt överförbara infektioner- smittspårning, behandling, smittskyddsanmälan
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-17
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patientomhändertagande - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hantering av användare i VAS-NCS med skyddad identitet
Titel: Hantering av användare i VAS-NCS med skyddad identitet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Hemsjukvård, hembesök - registrering
Titel: Hemsjukvård, hembesök - registrering
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-12-16
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Hemventilator IVA HS
Titel: Hemventilator IVA HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-14
Huvudförfattare: Ottosson Lisa HS ANE
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad - Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Patient - Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjälpmedel
Titel: Hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-07-11
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Hjälpmedel och förflyttning vid grav övervikt
Titel: Hjälpmedel och förflyttning vid grav övervikt
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-03
Huvudförfattare: Johansson Ida C HS REH VBG
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Hjälpmedelsförskrivning från MTH
Titel: Hjälpmedelsförskrivning från MTH
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-02-06
Huvudförfattare: Ruudh Ann-Charlotte HS MTA
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Hjärta - Actilys (Alteplas)
Titel: Hjärta - Actilys (Alteplas)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Adenosin
Titel: Hjärta - Adenosin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Akutläkemedel för intravenös injektion
Titel: Hjärta - Akutläkemedel för intravenös injektion
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Amiodaron (Cordarone)
Titel: Hjärta - Amiodaron (Cordarone)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Brinavess (Vernakalant)
Titel: Hjärta - Brinavess (Vernakalant)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Isuprel/Isoprenalin
Titel: Hjärta - Isuprel/Isoprenalin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-05-05
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Lokala direktiv för sjuksköterskor på hjärtavdelning HSH
Titel: Hjärta - Lokala direktiv för sjuksköterskor på hjärtavdelning HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Läkemedel för intravenösa/subkutana injektioner
Titel: Hjärta - Läkemedel för intravenösa/subkutana injektioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-09
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Nitroglycerin
Titel: Hjärta - Nitroglycerin
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Simdax (levosimendan)
Titel: Hjärta - Simdax (levosimendan)
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hjärta - Xylocard
Titel: Hjärta - Xylocard
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-02
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad - Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Hmc: Avhjälpande underhåll av hjälpmedel
Titel: Hmc: Avhjälpande underhåll av hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Byte av ett förskrivet hjälpmedel
Titel: Hmc: Byte av ett förskrivet hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-07
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Enskilt ärende hjälpmedel
Titel: Hmc: Enskilt ärende hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-21
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Kommuner - Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Fast monterade hjälpmedel
Titel: Hmc: Fast monterade hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-04
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Fritidslån av hjälpmedel
Titel: Hmc: Fritidslån av hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-09
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Förskrivning av hjälpmedel till brukare folkbokförd i annat län än Halland
Titel: Hmc: Förskrivning av hjälpmedel till brukare folkbokförd i annat län än Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-16
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Förskrivning av hjälpmedel till brukare som inte är folkbokförd i Sverige och asylsökande
Titel: Hmc: Förskrivning av hjälpmedel till brukare som inte är folkbokförd i Sverige och asylsökande
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-04
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Hjälpmedel till brukare med skyddad identitet
Titel: Hmc: Hjälpmedel till brukare med skyddad identitet
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-04
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Hjälpmedel vid flytt inom och utanför Halland eller till annat land
Titel: Hmc: Hjälpmedel vid flytt inom och utanför Halland eller till annat land
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-04
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Hjälpmedel vid resor
Titel: Hmc: Hjälpmedel vid resor
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Hyra av hjälpmedel till verksamheter
Titel: Hmc: Hyra av hjälpmedel till verksamheter
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-13
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Korttidslån av vissa hjälpmedel
Titel: Hmc: Korttidslån av vissa hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-04
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Kostnadsansvar och ersättningskrav vid förskrivning av hjälpmedel
Titel: Hmc: Kostnadsansvar och ersättningskrav vid förskrivning av hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-11
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Leverans av hjälpmedel
Titel: Hmc: Leverans av hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-02
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Retur av hjälpmedel
Titel: Hmc: Retur av hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-04
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Specialanpassningsprocess (rutin)
Titel: Hmc: Specialanpassningsprocess (rutin)
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-07
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Tillfälligt lån av hjälpmedel
Titel: Hmc: Tillfälligt lån av hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-18
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, hjälpmedel
Titel: Hmc: Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-04
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Utprovningsprocess hjälpmedel
Titel: Hmc: Utprovningsprocess hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-04
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hmc: Återtagande av hjälpmedel
Titel: Hmc: Återtagande av hjälpmedel
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-29
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hjälpmedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälsoundersökning BBIC på begäran av socialtjänsten
Titel: Hälsoundersökning BBIC på begäran av socialtjänsten
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-18
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälsoundersökningar inom barnhälsovården med hjälp av frågeformulär
Titel: Hälsoundersökningar inom barnhälsovården med hjälp av frågeformulär
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-07-06
Huvudförfattare: Almquist Tangen Gerd RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn - Patient - Barnhälsovård
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälsoundersökningar och vård för asylsökande
Titel: Hälsoundersökningar och vård för asylsökande
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-04-28
Huvudförfattare: Gustafsson Madelaine NSVH
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH ADM AVD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: Patientomhändertagande - Vårdgivarwebben
Medicinsk term: Allmänmedicin
Fastställare: Områdeschef
Hälsovård Gula Taxan
Titel: Hälsovård Gula Taxan
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Hämtning och avlämningsplats för planerade ambulanstransporter och sjuktransporter på Hallands sjukhus som inte ska gå via akutmottagningarnas ambulansingång
Titel: Hämtning och avlämningsplats för planerade ambulanstransporter och sjuktransporter på Hallands sjukhus som inte ska gå via akutmottagningarnas ambulansingång
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Vancura Jeanette HS
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Patienttransport - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Högkostnadsskydd
Titel: Högkostnadsskydd
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Icke gravida på Graviditets- och ultraljudsmottagning - KK Halmstad
Titel: Icke gravida på Graviditets- och ultraljudsmottagning - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-05-17
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Nyckelord: Patient - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Identifiering asylsökande m fl
Titel: Identifiering asylsökande m fl
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-03-20
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Informationssäkerhetskrav - vårdrelaterade informationssystem
Titel: Informationssäkerhetskrav - vårdrelaterade informationssystem
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-18
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pedersen Henrik RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Upphandling - Informationssäkerhet - Krav vid inköp - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Informationsöverföring KHV - BB - Neonatal - BHV
Titel: Informationsöverföring KHV - BB - Neonatal - BHV
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-29
Huvudförfattare: Jönsson Kamilla ADH HFS KHV-UM STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Psykisk hälsa - Kvinnosjukdomar och förlossning
Medicinsk term: Psykisk hälsa - BB-Vård - Neonatologi - Mödravård
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Inför utskrivning till kommunal vård och omsorg - screening Covid-19
Titel: Inför utskrivning till kommunal vård och omsorg - screening Covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-08-06
Huvudförfattare: Johansson Johanna T PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Inskrivning, Permission, Utskrivning - Samordning och samverkan - Psykiatri
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Inloggning - lösenord, upplåsning och byte
Titel: Inloggning - lösenord, upplåsning och byte
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-17
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - NCS Läkemedelsmodul - VAS - SITHS
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Inläggningar på avdelning 24 beroendevård
Titel: Inläggningar på avdelning 24 beroendevård
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-06-18
Huvudförfattare: Erling Henrik PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i norra Halland - Vuxenpsykiatrin i södra Halland
Nyckelord: Inskrivning, Permission, Utskrivning - Missbruk, beroende
Medicinsk term: Psykisk hälsa
Fastställare: Verksamhetschef
Inskrivning i Obstetrix – skapa FV1 - KK HS
Titel: Inskrivning i Obstetrix – skapa FV1 - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-12-03
Huvudförfattare: Sundqvist Mats RGS VS SYSTEMFÖRV IT
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient
Titel: Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-07
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Informationssäkerhet - Journal - VAS - Läkemedel - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Inskrivningsanteckning Obstetrix 2.2 - KK HS
Titel: Inskrivningsanteckning Obstetrix 2.2 - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2015-03-17
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Intoxikation – förgiftning – handläggning utifrån lokala förutsättningar HSH
Titel: Intoxikation – förgiftning – handläggning utifrån lokala förutsättningar HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-11
Huvudförfattare: Wilander Petter HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad - Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad - Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Patient - Behandlingsstöd
Medicinsk term: Förgiftning - Läkemedel
Fastställare: Verksamhetschef
Jour - Checklista för reception
Titel: Jour - Checklista för reception
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-04
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Tandvård
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Jour - Patienter från kriminalvården
Titel: Jour - Patienter från kriminalvården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Tandvård - Patient
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Jour - asylsökande, nyanlända, massflyktsdirektiv och personer som vistas i Sverige utan tillstånd
Titel: Jour - asylsökande, nyanlända, massflyktsdirektiv och personer som vistas i Sverige utan tillstånd
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-01
Huvudförfattare: Johansson Marita NSVH
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Tandvård - Fakturering - Beslutstöd - Asylsökande/nyanlända
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Journal - Allmänt om patientjournalen
Titel: Journal - Allmänt om patientjournalen
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-16
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Hantering av information - Patientdatalagen - Sekretess - Informationssäkerhet - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journal - Försegling och vårdnadshavares tillgång till barns journal via nätet
Titel: Journal - Försegling och vårdnadshavares tillgång till barns journal via nätet
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-08-31
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Min journal på nätet - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Journal - kommunikation med patienter
Titel: Journal - kommunikation med patienter
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-11
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Hantering av information - Elektronisk post - 1177 Vårdguidens e-tjänster - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Journal - preparering, transport och skanning
Titel: Journal - preparering, transport och skanning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-26
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal