Direkt till innehållet

Patientnära rutiner och blanketter – översikt

Ämnesnavigeringen kommer att läggas till inom kort.

1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se
Titel: 1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-04-17
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster - Kommunikation
Medicinsk term:
Fastställare: Kommunikationsdirektör
1177 Vårdguidens e-tjänster
Titel: 1177 Vårdguidens e-tjänster
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-08-13
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
301 Extempore - Egenkontroll-checklista
Titel: 301 Extempore - Egenkontroll-checklista
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
302 Extempore -Hantera interna och externa revisioner
Titel: 302 Extempore -Hantera interna och externa revisioner
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
303 Extempore - Personalens kompetens och utbildning
Titel: 303 Extempore - Personalens kompetens och utbildning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-22
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
303 Extempore Bilaga 1-Personalens kompetens och utbildnng
Titel: 303 Extempore Bilaga 1-Personalens kompetens och utbildnng
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-13
Huvudförfattare: Brattgård Carlsson Ulla HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
305 Extempore - Rutin för personalhygien
Titel: 305 Extempore - Rutin för personalhygien
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-08
Huvudförfattare: Wiik Katarina HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik
Titel: 306 Extempore - Validering av aseptisk arbetsteknik
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-31
Huvudförfattare: Koinberg Karoline RK
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
309 Extempore - Rutin för handskbyte i isolator och krav på handskar
Titel: 309 Extempore - Rutin för handskbyte i isolator och krav på handskar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
310 Extempore - Skyddsföreskrifter för hantering av cytostatika
Titel: 310 Extempore - Skyddsföreskrifter för hantering av cytostatika
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-14
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
311 Extempore-Hantering av cytostatikaspill
Titel: 311 Extempore-Hantering av cytostatikaspill
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-02
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
313 Extempore - Skötsel och kontroll av isolator
Titel: 313 Extempore - Skötsel och kontroll av isolator
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-31
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
314 Extempore - Rutin för tryck och temperaturmätning
Titel: 314 Extempore - Rutin för tryck och temperaturmätning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-02
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
314.1 Extempore – Hantering av Loggböcker
Titel: 314.1 Extempore – Hantering av Loggböcker
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-23
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
315 Extempore - Städrutin
Titel: 315 Extempore - Städrutin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-05
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
316 Extempore - Avvikande händelser - Bilaga 1 Mall
Titel: 316 Extempore - Avvikande händelser - Bilaga 1 Mall
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore - Avvikelsehantering
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
316 Extempore – Avvikande händelser (incidenter)
Titel: 316 Extempore – Avvikande händelser (incidenter)
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-15
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Avvikelsehantering - Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
316 Extempore – Avvikande händelser - Bilaga 2 Rapportblad
Titel: 316 Extempore – Avvikande händelser - Bilaga 2 Rapportblad
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-19
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore - Avvikelsehantering
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
318 Extempore – Kontroller vid tillverkning av cytostatika och övrig steril extempore
Titel: 318 Extempore – Kontroller vid tillverkning av cytostatika och övrig steril extempore
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-15
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
320 Extempore - Hållbarhet - Bilaga 2 Stamlösning Sendoxan
Titel: 320 Extempore - Hållbarhet - Bilaga 2 Stamlösning Sendoxan
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-10-03
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
320 Extempore – Hållbarhet
Titel: 320 Extempore – Hållbarhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-19
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
320 Extempore – Hållbarhet - Bilaga 1 Hållbarhetsbedömning
Titel: 320 Extempore – Hållbarhet - Bilaga 1 Hållbarhetsbedömning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
321 Extempore - Märkning och utformning av etiketter
Titel: 321 Extempore - Märkning och utformning av etiketter
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
323 Extempore - Packning av extemporeberedningar
Titel: 323 Extempore - Packning av extemporeberedningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-14
Huvudförfattare: Wiik Katarina HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
324 Extempore -Kvittenslistor
Titel: 324 Extempore -Kvittenslistor
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Hasi Gentiana HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
326 Extempore - Temperaturkontroll
Titel: 326 Extempore - Temperaturkontroll
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-15
Huvudförfattare: Koinberg Karoline RK
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
330 - Extempore – Indragningar, reklamationer, återkallelser
Titel: 330 - Extempore – Indragningar, reklamationer, återkallelser
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
331 Extempore - Faxbeställning - Bilaga 1 - Faxblankett mall
Titel: 331 Extempore - Faxbeställning - Bilaga 1 - Faxblankett mall
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
331 Extempore - Faxbeställning - Bilaga 2 - Faxblankett Avastin
Titel: 331 Extempore - Faxbeställning - Bilaga 2 - Faxblankett Avastin
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Salsgård Hanna HS LME
Redaktör: Salsgård Hanna HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
331 Extempore – Faxbeställning
Titel: 331 Extempore – Faxbeställning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-19
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
332 Extempore – Kontroll av cytostatika på ytor
Titel: 332 Extempore – Kontroll av cytostatika på ytor
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-12
Huvudförfattare: Valström Helena HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
333 Extempore - Valideringsprocess - Bilaga 1 Följesedel analysbegäran nedfallsplattor
Titel: 333 Extempore - Valideringsprocess - Bilaga 1 Följesedel analysbegäran nedfallsplattor
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-18
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
333 Extempore - Valideringsprocess
Titel: 333 Extempore - Valideringsprocess
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-19
Huvudförfattare: Sevehem Sofia HS LME
Redaktör: Ashton Åsa HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
340 Extempore -Rutin för kliniska prövningar på produktionsenheten
Titel: 340 Extempore -Rutin för kliniska prövningar på produktionsenheten
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-04
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria HS LME
Redaktör: Wilhelmsson Maria HS LME
Gäller för: Läkemedelsproduktionen Halland
Nyckelord: Extempore
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
AMD - Standardbrevsvar
Titel: AMD - Standardbrevsvar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-14
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken gemensamt - Ögonkliniken läkare - Ögonkliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: Administrering
Medicinsk term: Ögon
Fastställare: Verksamhetschef
Administrativa anteckningar – Område 1 HS
Titel: Administrativa anteckningar – Område 1 HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-26
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Område 1
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Områdeschef
Akuta patientärenden, akutansvar, hantering av inläggningsfrågeställningar
Titel: Akuta patientärenden, akutansvar, hantering av inläggningsfrågeställningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-07
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Vuxna - Psykiatri
Medicinsk term: Akut psykiatrisk vård
Fastställare: Chefläkare
Akutinläggning och anmälan i Provisio
Titel: Akutinläggning och anmälan i Provisio
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-29
Huvudförfattare: Välivaara Dan-Åke HS ODO
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖNH
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Provisio
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Akututrustning och akutläkemedel på vårdenhet - vuxen (HSH och HSV)
Titel: Akututrustning och akutläkemedel på vårdenhet - vuxen (HSH och HSV)
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-23
Huvudförfattare: Åberg Mattias HS ANE
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Hjärtlarm - Akuta medicinska larm
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Akutvagn - IVA HSH
Titel: Akutvagn - IVA HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-02
Huvudförfattare: Ottosson Lisa HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Akutvagn - UVE HSH
Titel: Akutvagn - UVE HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Joelsson Catharina HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Uppvakningsenheten Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Alkoholförebyggande arbete inom barnhälsovården
Titel: Alkoholförebyggande arbete inom barnhälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-05
Huvudförfattare: Almquist Tangen Gerd RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barnhälsovård
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Amniocentessvar - KK Varberg
Titel: Amniocentessvar - KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-26
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: VAS - Obstetrix
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Andra nyanlända - regler kring vård
Titel: Andra nyanlända - regler kring vård
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-07-05
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Anestesiläkarbedömning förlossningen – KK Varberg
Titel: Anestesiläkarbedömning förlossningen – KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-06
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS
Titel: Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-06-21
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Antibiotika mixtur för oralt bruk
Titel: Antibiotika mixtur för oralt bruk
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-01-21
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Avdelning 63 Barn och ungdom Halmstad
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Antigen covid-test på Obstetrisk enhet
Titel: Antigen covid-test på Obstetrisk enhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-14
Huvudförfattare: Borgen Maria HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Astma-mottagning sjuksköterska
Titel: Astma-mottagning sjuksköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-25
Huvudförfattare: Engvall Britta RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Astma - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Asylsökande mfl - Avgifter
Titel: Asylsökande mfl - Avgifter
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Asylsökande och nyanlända - hälsoundersökningar
Titel: Asylsökande och nyanlända - hälsoundersökningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-19
Huvudförfattare: Falk Camilla RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Asylsökande/nyanlända - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården
Titel: Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-07
Huvudförfattare: Falk Camilla RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Avgifter - Journal - Läkemedel - Sekretess - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Auroraremisser – KK Halmstad
Titel: Auroraremisser – KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2014-10-20
Huvudförfattare: Neij Annika HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Titel: Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-12-31
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Avgifter slutenvård
Titel: Avgifter slutenvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-03-08
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Avskriva diagnos
Titel: Avskriva diagnos
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-22
Huvudförfattare: Ekberg Marcus PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård
Nyckelord: Patient - Psykisk hälsa - Diagnos
Medicinsk term: Autism - Adhd - Psykisk hälsa
Fastställare: Verksamhetschef
Avtalsförvaltning av privata vårdgivare som verkar inom lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF)
Titel: Avtalsförvaltning av privata vårdgivare som verkar inom lag om läkarvårdsersättning (LOL) och lag om ersättning för fysioterapi (LOF)
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-05
Huvudförfattare: Ederberg Christina RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Aweria - Läkemedelsordination
Titel: Aweria - Läkemedelsordination
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-05-29
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Johannesson Irene HUSLÄKARNA VARMBADHUSET
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus - Akuten Läkare Varberg - Akutmottagningen Halmstad - Akutmottagningen Varberg
Nyckelord: Patient - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Aweria – Dokumentation av administrering gällande läkemedel utan angiven styrka i SIL
Titel: Aweria – Dokumentation av administrering gällande läkemedel utan angiven styrka i SIL
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-07-10
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
BUP och VUX, överremittering av patient
Titel: BUP och VUX, överremittering av patient
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-24
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Redaktör: Lorentsson Madeleine RK
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården - Psykiatri vuxen öppenvård
Nyckelord: Psykiatri - Samarbete/samverkan
Medicinsk term: Psykisk hälsa
Fastställare: Verksamhetschef
Barn och ungdomars rätt att bestämma
Titel: Barn och ungdomars rätt att bestämma
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Patientdatalagen - Informationssäkerhet - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Barn som anhöriga
Titel: Barn som anhöriga
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-04
Huvudförfattare: Alne Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Anhöriga och närstående - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Barn tvångsplacerade utanför Region Halland
Titel: Barn tvångsplacerade utanför Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-05
Huvudförfattare: Urell Gitte NSVH
Redaktör: Fläde Anna-Karin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Lagar och krav - IT Vårdsystem - Ekonomi - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Chefstandläkare
Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Titel: Barntandvård - Sedering med Midazolam, barn och ungdomar
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering
Medicinsk term: Läkemedel - Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Behandlingshem och andra placeringar
Titel: Behandlingshem och andra placeringar
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-10-07
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård - Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Patient - Samordning och samverkan
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Behörighet och användarstöd MittVaccin
Titel: Behörighet och användarstöd MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-23
Huvudförfattare: Rosengren Marie RK
Redaktör: Carlefred Viktor H RK
Gäller för: Region Halland - Kommuner
Nyckelord: IT Vårdsystem - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Objektledare
Behörighet och åtkomst till VAS testmiljöer
Titel: Behörighet och åtkomst till VAS testmiljöer
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-01
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
Behörigheter - It-system
Titel: Behörigheter - It-system
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-12
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörigheter och åtkomst - Nyanställd - Informationssäkerhet - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS
Titel: Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-09-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Kange Ingela RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration
Titel: Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-11-13
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: IT-behörighet och loggning - IT-behörigheter och åtkomst - Nationell Patientöversikt (NPÖ)
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Besökstyper – definition, regler och kommentarer
Titel: Besökstyper – definition, regler och kommentarer
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-19
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Bevakning JO20 i VAS
Titel: Bevakning JO20 i VAS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-27
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS - Patient - Journal
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bevakning av avbokade via webb
Titel: Bevakning av avbokade via webb
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-25
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad
Titel: Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-08-25
Huvudförfattare: von Bothmer Östling Katarina HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning avbokade besök från webb
Titel: Bevakning avbokade besök från webb
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-03-08
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad
Titel: Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-04
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 – KKH
Titel: Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 – KKH
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-12-05
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Bevakningar inom Ögonkliniken
Titel: Bevakningar inom Ögonkliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-04-26
Huvudförfattare: Nilsson Maria K HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖNH
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad
Titel: Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-12-19
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg
Titel: Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-12-19
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Gynekologi - Obstetrik
Fastställare: Avdelningschef
Bildstöd vid hälsoundersökningar inom barnhälsovården
Titel: Bildstöd vid hälsoundersökningar inom barnhälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-23
Huvudförfattare: Almquist Tangen Gerd RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Barn - Barn och ungdomars hälsa - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Bli kund beställ läkemedel genom Region Hallands läkemedelsförsörjning privata vårdgivare
Titel: Bli kund beställ läkemedel genom Region Hallands läkemedelsförsörjning privata vårdgivare
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-18
Huvudförfattare: Landelius Linda RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Brandrisker vid högflödesbehandling med syrgas
Titel: Brandrisker vid högflödesbehandling med syrgas
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-05-25
Huvudförfattare: Crivall Richard HS MTA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Brandskydd - Patientomhändertagande - Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Brev och intyg i VAS-PAKO – KK HS
Titel: Brev och intyg i VAS-PAKO – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-24
Huvudförfattare: Johansson Elisabeth D HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Brukar-, patient- och närståendemedverkan
Titel: Brukar-, patient- och närståendemedverkan
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-04-12
Huvudförfattare: Karlsson Per RK LEDNING
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Anhöriga och närstående - Samordning och samverkan - Patient - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Brytpunktssamtal för patienter inskrivna i kommunal Hemsjukvård i Halland
Titel: Brytpunktssamtal för patienter inskrivna i kommunal Hemsjukvård i Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-10-11
Huvudförfattare: Werner Carina RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Samarbete/samverkan - Patient - Samordning och samverkan - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
CDU-protokoll dagsjukvård hjärtsvikt – HSV
Titel: CDU-protokoll dagsjukvård hjärtsvikt – HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-08
Huvudförfattare: Johansson Susanne C HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg - Hjärtmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
COVID-vaccination 12-18 år på Barn- och ungdomskliniken vid allergi (kategori C)
Titel: COVID-vaccination 12-18 år på Barn- och ungdomskliniken vid allergi (kategori C)
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-09
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Checklista inför ställningstagande till fördjupad psykologutredning, VPM Halmstad
Titel: Checklista inför ställningstagande till fördjupad psykologutredning, VPM Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-04-20
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Nyckelord: Bedömningsverktyg (skalor/mallar) - Diagnos - Psykiatri - Administrativa processer
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Corona - Covid 19 Rutin för dagkonsult vid ett utbrott Covid 19
Titel: Corona - Covid 19 Rutin för dagkonsult vid ett utbrott Covid 19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-31
Huvudförfattare: Emanuelsson Sarah HS URO
Redaktör: Höök Helena HS VAE ORT VBG
Gäller för: Urologikliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona covid 19 Prioritering av patientgrupper pa ultraljuds och lakarmottagningar inom KHV och KK
Titel: Corona covid 19 Prioritering av patientgrupper pa ultraljuds och lakarmottagningar inom KHV och KK
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-29
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård - Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Corona covid-19 Inhalationer rekvisition primärvård
Titel: Corona covid-19 Inhalationer rekvisition primärvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-11
Huvudförfattare: Lindholm Sara NSVH VC ONSALA
Redaktör: Törnell Maria CAPIO VC HALMSTAD
Gäller för: Närsjukvården Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona covid-19 prioritering basprogram för gravida
Titel: Corona covid-19 prioritering basprogram för gravida
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-25
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök
Titel: Corona preventivmedelsrådgivning och förskrivning via distansbesök
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona – covid-19 Kvinnohälsovården
Titel: Corona – covid-19 Kvinnohälsovården
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Mödravård
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Akuta bedömningar av barn <6 mån på mottagningarna i Kungsbacka och Varberg
Titel: Corona, COVID 19 - Akuta bedömningar av barn <6 mån på mottagningarna i Kungsbacka och Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-06
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med aktiv onkologisk behandling och övre luftvägssymptom i planerad och akut verksamhet
Titel: Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med aktiv onkologisk behandling och övre luftvägssymptom i planerad och akut verksamhet
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-25
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med kronisk sjukdom och övre luftvägssymptom i planerad verksamhet där provtagning och behandling ej kan anstå
Titel: Corona, COVID 19 - Riktlinjer för omhändertagande av barn och ungdomar med kronisk sjukdom och övre luftvägssymptom i planerad verksamhet där provtagning och behandling ej kan anstå
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-25
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid 19 - optimerad andningsvård vid covid-19
Titel: Corona, Covid 19 - optimerad andningsvård vid covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-02
Huvudförfattare: Aghamn Emma HS REH VBG
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - Arbetsbeskrivning för läkare på Akutmottagningen i samband med Covid- 19 epidemi.
Titel: Corona, Covid-19 - Arbetsbeskrivning för läkare på Akutmottagningen i samband med Covid- 19 epidemi.
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-14
Huvudförfattare: Månsson Carina HS
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Säkerhet - Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Dokumentation
Titel: Corona, Covid-19 - Dokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-20
Huvudförfattare: Glansberg Christina HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - HLR vid misstänkt eller bekräftad smitta med coronavirus
Titel: Corona, Covid-19 - HLR vid misstänkt eller bekräftad smitta med coronavirus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Akutinformation - Corona, Covid-19 - Hjärtlarm
Medicinsk term: Akuta vårdriktlinjer
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Handläggning av patient med konstaterad infektion på vårdavdelning - kort
Titel: Corona, Covid-19 - Handläggning av patient med konstaterad infektion på vårdavdelning - kort
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-26
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning
Titel: Corona, Covid-19 - Handläggningsalgoritm för misstänkt eller konstaterad Covid-19 på akutmottagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-26
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter vid överflyttning av personal
Titel: Corona, Covid-19 - Hantering av behörigheter vid överflyttning av personal
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-19
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - IT-behörighet och loggning
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 - Lokala riktlinjer och initial hänvisning vid misstänkt smitta
Titel: Corona, Covid-19 - Lokala riktlinjer och initial hänvisning vid misstänkt smitta
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Lingman Framme Jenny HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - Rutin för barn till mor med, eller misstänkt, infektion
Titel: Corona, Covid-19 - Rutin för barn till mor med, eller misstänkt, infektion
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-23
Huvudförfattare: Jedrycha Katarina HS BARN
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter
Titel: Corona, Covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-07
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Corona, Covid-19 – Akut provtagning, misstänkt smitta medarbetare
Titel: Corona, Covid-19 – Akut provtagning, misstänkt smitta medarbetare
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-07-06
Huvudförfattare: Forsberg Carina HS VO1
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning
Titel: Corona, Covid-19 – Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-11
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Barn, antigentest i samband med vård och behandling
Titel: Corona, Covid-19 – Barn, antigentest i samband med vård och behandling
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-02
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patientomhändertagande - Barn
Medicinsk term: Pediatrik
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Beställning covidvaccin för medarbetare Hallands sjukhus
Titel: Corona, Covid-19 – Beställning covidvaccin för medarbetare Hallands sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-02
Huvudförfattare: Gårdstam Frida HS LME
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vacciner
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Besök av närstående till inlagda patienter samt medföljande till patienter på polikliniska mottagningsbesök
Titel: Corona, Covid-19 – Besök av närstående till inlagda patienter samt medföljande till patienter på polikliniska mottagningsbesök
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-21
Huvudförfattare: Samuelsson Carolina HS LEDN
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning extravak
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning extravak
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-20
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning för ledningssjuksköterska
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning för ledningssjuksköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-16
Huvudförfattare: Brinktell Susanne HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning undersköterska
Titel: Corona, Covid-19 – Funktionsbeskrivning undersköterska
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-19
Huvudförfattare: Larsson Irja HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning
Titel: Corona, Covid-19 – Handläggning av patienter med konstaterad infektion på avdelning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-13
Huvudförfattare: Ljungberg Johan HS INF
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Handläggning vid misstänkt smitta på Barnakuten Halmstad
Titel: Corona, Covid-19 – Handläggning vid misstänkt smitta på Barnakuten Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-16
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Hantering av behörigheter MittVaccin
Titel: Corona, Covid-19 – Hantering av behörigheter MittVaccin
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-21
Huvudförfattare: Thorin Hjalber Sofia HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - IT-behörigheter och åtkomst
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Helikoptertransport: Avtransport och mottagande IVA-patient HSV
Titel: Corona, Covid-19 – Helikoptertransport: Avtransport och mottagande IVA-patient HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-07-09
Huvudförfattare: Crivall Richard HS MTA
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term: Ambulans och prehospital sjukvård - Ambulans
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Kontroller av positivt provsvar efter självprovtagning via 1177
Titel: Corona, Covid-19 – Kontroller av positivt provsvar efter självprovtagning via 1177
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-01-05
Huvudförfattare: Gladh Helena HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus - Akutkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Kriterier post covid-19 rehabilitering, avd 51 (smittfri)
Titel: Corona, Covid-19 – Kriterier post covid-19 rehabilitering, avd 51 (smittfri)
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-09-13
Huvudförfattare: Sjödén Marie HS REH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient - Inskrivning, Permission, Utskrivning
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Neonatal hemsjukvård
Titel: Corona, Covid-19 – Neonatal hemsjukvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-13
Huvudförfattare: Berck Angelika HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Praktisk handläggning av provtagning av personal i heldygnsvård.
Titel: Corona, Covid-19 – Praktisk handläggning av provtagning av personal i heldygnsvård.
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-30
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Grahn Ove PSH LEDN
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Corona, Covid-19 – Rehabilitering och uppföljning post covid-19
Titel: Corona, Covid-19 – Rehabilitering och uppföljning post covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-08
Huvudförfattare: Sjödén Marie HS REH
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdplatser
Medicinsk term: Rehabilitering
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Rutin kring transporter av neonatalt sjuka barn med misstänkt covid-19 alt om modern är misstänkt, eller positiv, för covid-19
Titel: Corona, Covid-19 – Rutin kring transporter av neonatalt sjuka barn med misstänkt covid-19 alt om modern är misstänkt, eller positiv, för covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-24
Huvudförfattare: Kasemo Anna HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, Covid-19 – Skyddsutrustning i närförråd Matematen
Titel: Corona, Covid-19 – Skyddsutrustning i närförråd Matematen
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-03-23
Huvudförfattare: Nordström Krister HS MTA
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Förråd
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Corona, Covid-19 – Snabbtest för SARS-CoV-2 PCR
Titel: Corona, Covid-19 – Snabbtest för SARS-CoV-2 PCR
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-05
Huvudförfattare: Hultgren Jonas HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – Utskrivning av medicinskt färdigbehandlad patient till hemmet
Titel: Corona, Covid-19 – Utskrivning av medicinskt färdigbehandlad patient till hemmet
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-12
Huvudförfattare: Isacson Per ADH RTG
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Inskrivning, Permission, Utskrivning
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Titel: Corona, Covid-19 – dokumentation för daglig rapport av inneliggande
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-10
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19 - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland
Titel: Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad - Röntgenmottagningen Kungsbacka - Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 - screening av sväljsvårigheter till följd av covid-19
Titel: Corona, covid-19 - screening av sväljsvårigheter till följd av covid-19
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-06-22
Huvudförfattare: Johansson Cajsa HS REH VBG
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSH som ska genomgå undersökning på Röntgen HSH
Titel: Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSH som ska genomgå undersökning på Röntgen HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad - Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSV som ska genomgå undersökning på Röntgen HSV
Titel: Corona, covid-19 Vid misstänkt fall av covid-19 med övre luftvägssymtom vid Akuten HSV som ska genomgå undersökning på Röntgen HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-09
Huvudförfattare: Unger Martin ADH RTG
Redaktör: Jerneborn Charlotte ADH RTG
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Röntgenmottagningen Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona, covid-19 – antigentest
Titel: Corona, covid-19 – antigentest
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-05
Huvudförfattare: Amnebjer Helene HS ODO
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Corona/Covid-19 - Provtagning personal - Obstetriken KKV
Titel: Corona/Covid-19 - Provtagning personal - Obstetriken KKV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-10
Huvudförfattare: Borgen Maria HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: BB Hallands sjukhus Varberg - Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Corona/covid 19- Obstetrik - KK HS
Titel: Corona/covid 19- Obstetrik - KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-07-05
Huvudförfattare: Ankardal Maud HS KK
Redaktör: Andersson Ann-Charlotte B HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term: Obstetrik
Fastställare: Verksamhetschef
Coronavirus, covid-19 - handläggning på operation HSH
Titel: Coronavirus, covid-19 - handläggning på operation HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-01
Huvudförfattare: Westerberg Anna HS ANE
Redaktör: Bujupi Sara HS VAE ANE HSTD
Gäller för: Operation Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Akutinformation - Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Covid-19 Medicinkliniken Varberg
Titel: Covid-19 Medicinkliniken Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-15
Huvudförfattare: Simonson Carl HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland
Titel: Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-30
Huvudförfattare: Josephsson Ida NSVH
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Vårdgivarwebben - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
CytoBase - driftstopp
Titel: CytoBase - driftstopp
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Björk Madeleine RK
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem - Cytostatikaregistrering - Cytostatikahantering - Driftstopp
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
CytoBase – Ordination och administrering
Titel: CytoBase – Ordination och administrering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-01
Huvudförfattare: Olsson Emelie HS LME
Redaktör: Helleklev Amador Terese HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel - Cytostatikahantering
Medicinsk term:
Fastställare: Chefläkare
Cytostatikahantering på avd 62
Titel: Cytostatikahantering på avd 62
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-11-20
Huvudförfattare: Strandberg Yvonne HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH
Titel: Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-10-31
Huvudförfattare: Klintefors Lena HS
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Nyckelord: Patient - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dataintrång -Brott mot tystnadsplikt -Sabotage mot it-system, misstanke om
Titel: Dataintrång -Brott mot tystnadsplikt -Sabotage mot it-system, misstanke om
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-07-16
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Incidenter/driftstörningar - Sekretess - IT-behörighet och loggning - Patientdatalagen - Personal - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: HR-direktör
Delegering inom Folktandvården
Titel: Delegering inom Folktandvården
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-21
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Läkemedelshantering - Ansvar och befogenheter
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Diagnoskoder i primärvården - anvisningar
Titel: Diagnoskoder i primärvården - anvisningar
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-01-17
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: VAS - Journal - Diagnos
Medicinsk term:
Fastställare: Platsansvarig läkare
Diagnosregistrering i VAS – KK HS
Titel: Diagnosregistrering i VAS – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-19
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Diagnossättning – Obstetrix – KK HS
Titel: Diagnossättning – Obstetrix – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda ADH HFS KOM
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad - Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Dietist inom Vårdval Halland
Titel: Dietist inom Vårdval Halland
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-01-14
Huvudförfattare: Kroon Josefina HS REH
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus - Närsjukvården Halland
Nyckelord: Patient - Patientomhändertagande - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dietist inom specialistvård för vuxna på Hallands sjukhus
Titel: Dietist inom specialistvård för vuxna på Hallands sjukhus
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-28
Huvudförfattare: Kroon Josefina HS REH
Redaktör: Sjödin Maria HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Behandlingsstöd
Medicinsk term: Nutrition
Fastställare: Chefläkare
Digital diktering - reservlösning för akutmottagningen Varberg
Titel: Digital diktering - reservlösning för akutmottagningen Varberg
Typ: Rutin
Publicerad: 2019-09-03
Huvudförfattare: Johannesson Irene HUSLÄKARNA VARMBADHUSET
Redaktör: Johannesson Irene HUSLÄKARNA VARMBADHUSET
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg - Akutvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg - Akutkliniken sekretariat Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Digital diktering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Digital diktering – reservlösning för medicin HSV
Titel: Digital diktering – reservlösning för medicin HSV
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-12-03
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Sekretariat Medicin Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Digital diktering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Digitala vårdmöte - DiVi
Titel: Digitala vårdmöte - DiVi
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-24
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Hjälpmedel - Patient
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Digitala översättningsprogram
Titel: Digitala översättningsprogram
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-30
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Asylsökande/nyanlända - Tolk - Datorer och annan utrustning - Informationssäkerhet
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Distanskontakt - tillämpningsanvisning
Titel: Distanskontakt - tillämpningsanvisning
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-02-08
Huvudförfattare: Stegmark Fredrik RK
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Vårdprocesser - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Distanskontakt med patient med misstänkt Covid-19-smitta
Titel: Distanskontakt med patient med misstänkt Covid-19-smitta
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-05-17
Huvudförfattare: Bergqvist Erik PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatri vuxen heldygnsvård
Nyckelord: Corona, Covid-19 - Smittskydd - Datorer och annan utrustning
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad
Titel: Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-11-26
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Nyckelord: Obstetrix - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Dokumentation av journaltyp administration
Titel: Dokumentation av journaltyp administration
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-07
Huvudförfattare: Arvidsson Dagmar NSVH
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Pandemiuppdrag Närsjukvården Halland
Nyckelord: VAS
Medicinsk term: Patientinformation - Infektion
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Titel: Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-08-26
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Läkemedel - Läkemedelshantering - NCS Läkemedelsmodul
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Dokumentation och kodning - Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvård
Titel: Dokumentation och kodning - Standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancersjukvård
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-26
Huvudförfattare: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Remisser - Inskrivning, Permission, Utskrivning - Sekretess - IT Vårdsystem - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Dokumentation som undantas sign
Titel: Dokumentation som undantas sign
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-22
Huvudförfattare: Karlsson Öhlin Susanne HS ÖGON
Redaktör: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentation som undantas signering
Titel: Dokumentation som undantas signering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-10-19
Huvudförfattare: Holmefalk Ulla HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Dokumentationsansvar på jourtid för Hallands sjukhus Halmstads vårdadministration
Titel: Dokumentationsansvar på jourtid för Hallands sjukhus Halmstads vårdadministration
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-06-29
Huvudförfattare: Kolnig Jenny HS
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Gäller för: Hallands sjukhus
Nyckelord: Dokumenthantering - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Förvaltningschef
Driftstopp VAS inklusive Aweria och digital diktering
Titel: Driftstopp VAS inklusive Aweria och digital diktering
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-28
Huvudförfattare: Lindh Anneli HS AKK
Redaktör: Lindh Anneli HS AKK
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus Varberg vårdadministration - Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Nyckelord: Informationssäkerhet - Digital diktering - IT
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Driftstörning Pascal
Titel: Driftstörning Pascal
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Larnemo Elin RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Läkemedels- och journaltjänster
Nyckelord: IT Vårdsystem - IT
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Läkemedels- och journaltjänster
Drogtest utan förvarning - handläggning
Titel: Drogtest utan förvarning - handläggning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-23
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - Journal - VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Dödsfall - Registrering och anmälan
Titel: Dödsfall - Registrering och anmälan
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-09-25
Huvudförfattare: Garell Magnus NSVH VC OSKARSTRÖM
Redaktör: Vildebrandt Ems RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Journal - Hantering av information - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
E-arkiv korrigering av avställt material
Titel: E-arkiv korrigering av avställt material
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Larsson Anette RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
E-arkiv reservnummer på inskannade journaler
Titel: E-arkiv reservnummer på inskannade journaler
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-09-30
Huvudförfattare: Thelin Anna A RK
Redaktör: Levin Eva RK
Gäller för: Huvudjournal och hälsoinformatik
Nyckelord: IT - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef Huvudjournal och hälsoinformatik
E-tjänster på 1177.se - handläggning inkommande ärenden
Titel: E-tjänster på 1177.se - handläggning inkommande ärenden
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-10
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Patient - 1177 Vårdguidens e-tjänster
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
ECT – operationsanmälan i Provisio
Titel: ECT – operationsanmälan i Provisio
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-04-13
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: Psykiatrin Halland
Nyckelord: Journal - Provisio
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
EKG – Digital lagring i TraceMasterVue
Titel: EKG – Digital lagring i TraceMasterVue
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-26
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Hantering av information - IT-behörighet och loggning - TraceMaster
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
EU/EES länder utländska medborgare och utlandssvenskar - avtalsregler för vård
Titel: EU/EES länder utländska medborgare och utlandssvenskar - avtalsregler för vård
Typ: Rutin
Publicerad: 2017-07-11
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Elektronisk förhandsbedömning
Titel: Elektronisk förhandsbedömning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-03-24
Huvudförfattare: Laurizohn Christer HS ODO
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Vårdgivarwebben - Tandvård
Medicinsk term: Tandvård
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Elektronisk förhandsbedömning - journaldokumentation
Titel: Elektronisk förhandsbedömning - journaldokumentation
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-08-29
Huvudförfattare: Wildstam Carin NSVH LEDNING
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: Tandvård
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Ensamkommande flyktingbarn - medicinering
Titel: Ensamkommande flyktingbarn - medicinering
Typ: Rutin
Publicerad: 2020-02-14
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Gäller för: BUP och Ätstörningsvården
Nyckelord: Läkemedel
Medicinsk term:
Fastställare: Chefsöverläkare
Epidemiplan Barn- och ungdomskliniken
Titel: Epidemiplan Barn- och ungdomskliniken
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-12-16
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Redaktör: Grimberg Olsson Ann-Sofi HS BARN
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: Corona, Covid-19
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Epikriser - diktering
Titel: Epikriser - diktering
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-04-15
Huvudförfattare: Sharo Samir HS MED
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Gäller för: Läkare Medicin Varberg
Nyckelord: Administrering
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Epikrisskrivning – KK HS
Titel: Epikrisskrivning – KK HS
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-16
Huvudförfattare: Svensson Eva M PSH
Redaktör: Fälth Linda HS KK
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus vårdadministration
Nyckelord: VAS
Medicinsk term:
Fastställare: Avdelningschef
Ersättningsregler Asylsökande
Titel: Ersättningsregler Asylsökande
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-09-28
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Fakturering Polis
Titel: Fakturering Polis
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-04-25
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Fakturering - VAS - Administrering
Medicinsk term:
Fastställare: Objektägare
Fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och kontaktperson
Titel: Fast vårdkontakt, fast läkarkontakt och kontaktperson
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-06-09
Huvudförfattare: Larsson Ingela L RK
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Patient - VAS - Anhöriga och närstående - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: Regional samordnande chefläkare
Faxöverföring
Titel: Faxöverföring
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-11-30
Huvudförfattare: Pettersson Hans RK STAB
Redaktör: Pettersson Hans RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Telefoni - Journal - IT Vårdsystem
Medicinsk term:
Fastställare: Regional Säkerhetsansvarig
Flera besök-lathund
Titel: Flera besök-lathund
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-07-06
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Folktandvårdspatienter som byter klinik
Titel: Folktandvårdspatienter som byter klinik
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-04-11
Huvudförfattare: Wattsgård Maria NSVH FTV VARBERG
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH ADM AVD
Gäller för: Folktandvården Halland
Nyckelord: IT Vårdsystem - Avgifter - Patient
Medicinsk term: Folktandvård
Fastställare: Chefstandläkare
Formulär 1177.se - handläggning
Titel: Formulär 1177.se - handläggning
Typ: Rutin
Publicerad: 2021-02-12
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Nyckelord: 1177 Vårdguidens e-tjänster - Patient - Administrativa processer
Medicinsk term:
Fastställare: Verksamhetschef
Forskning på medicintekniska produkter
Titel: Forskning på medicintekniska produkter
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-05-04
Huvudförfattare: Agvall Björn RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FOU
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Forskning - Medicinteknisk säkerhet - Vårdgivarwebben
Medicinsk term:
Fastställare: FoU-chef
Fotografering - Vid misshandel
Titel: Fotografering - Vid misshandel
Typ: Rutin
Publicerad: 2018-10-10
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Informationssäkerhet - Patient - Picsara
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Frikort
Titel: Frikort
Typ: Rutin
Publicerad: 2016-07-05
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Avgiftshandboken
Medicinsk term:
Fastställare: Ekonomidirektör
Födelseanmälan - Obstetrix - Lathund för att skicka - KK HS
Titel: Födelseanmälan - Obstetrix - Lathund för att skicka - KK HS