Direkt till innehållet

Patientnära rutiner och blanketter – översikt

Ämnesnavigeringen kommer att läggas till inom kort.1177 Vårdguiden - mottagningens hemsida på www.1177.se

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2019-04-18 06:59:01
Granskare:
Huvudförfattare: Tavelin Charlotte RK STAB
Medförfattare: Koinberg Karoline RGS VS IT
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

1177 Vårdguidens e-tjänster

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-08-14 10:36:00
Granskare:
Huvudförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Adhd - läkemedel steg 1

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 06:54:20
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Adhd - läkemedel steg 2

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 06:54:25
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Administrering av konsultremisser från psykiatrin i Halland till Rehabiliteringskliniken i Halland.

Typ: Rutin
Gäller för: Sjukgymnastiken Hallands sjukhus Halmstad, Arbetsterapin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Hallberg Lisa HS REH, Avdelningschef
Publicerad: 2017-12-07 12:57:48
Granskare:16283;#Hallberg Lisa HS REH
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Birgitta A HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

AK - Waranlista - patientlista

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2019-06-27 08:05:48
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Memmi Karin RGS VS IT Vu00c5RD
Kapitel:

Akuta operationer - prioritering

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg, Operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-11-19 09:00:51
Granskare:
Huvudförfattare: Torstensson Anders HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel:

Akutansvarig läkare VPM Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-28 04:12:12
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare: Johansson Fredrik C RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akutvagn - IVA HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Intensivvårdsavdelningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-01-15 11:15:58
Granskare:
Huvudförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Akutvagn - UVE HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Uppvakningsenheten Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Ottosson Lisa HS ANE, Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-14 15:19:57
Granskare:
Huvudförfattare: Sternheden Gunilla HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Karlsson Eva A HS VAE ANE HSTD
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Allmänt om bosatta i utlandet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-07-07 09:57:09
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Ambulans Avfall- Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor
Fastställd av: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG, Verksamhetschef
Publicerad: 2018-03-23 09:21:57
Granskare:
Huvudförfattare: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Medförfattare:
Redaktör: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Kapitel:

Ambulans Överflyttningstransport som kräver specifik utrustning och kompetens

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Ahlin Kenth ADH ASH STAB, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-30 10:07:23
Granskare:
Huvudförfattare: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Medförfattare:
Redaktör: Holmström Madelaeine ADH AMB VBG
Kapitel:

Amniocentesremiss flöde - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-09 15:17:24
Granskare:
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Amniocentessvar - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-19 04:58:56
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Maria V HS KK
Medförfattare: Johansson Agneta HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Andra nyanlända - regler kring vård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-06 08:40:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Anestesiläkarbedömning förlossningen - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-28 04:49:27
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Agneta HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Ankomstregistrering av förlossningsbesök - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-22 13:25:29
Granskare:
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Medförfattare: Svensson Eva M HS KK;
Redaktör: Sahlgren Susanne HS VO2
Kapitel:

Antibiotika mixtur för oralt bruk

Typ: Rutin
Gäller för: Avdelning 63 Barn och ungdom Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-01-21 15:49:11
Granskare:7392;#Andersson Eva B HS BARN
Huvudförfattare: Andersson Eva B HS BARN
Medförfattare:
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Antibiotikaval vid munhåleingrepp

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-11-27 09:18:52
Granskare:2446;#Rorsman Cecilia HS MED;#220;#SPFARM5-FindwiseSPConn
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare: Rorsman Cecilia HS MED
Redaktör: SPFARM5-FindwiseSPConn
Kapitel:

Användning av röntgenkontrastmedel på op avd HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad, Operation Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-12-13 07:23:19
Granskare:
Huvudförfattare: Geijer Bo ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Aili Elisabet ADH RTG HALLAND
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Arkiv - omhändertagande av arkiv

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 11:28:03
Granskare:
Huvudförfattare: Lindström Ann-Cristin RK STAB
Medförfattare: Hammarsten Anders RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Asylsökande gravida

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-20 06:17:16
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann D HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Asylsökande mfl - Avgifter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 10:10:10
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Asylsökande och nyanlända - hälsoundersökningar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-11-08 15:18:32
Granskare:
Huvudförfattare: Falk Camilla RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Truedsson Karin RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Asylsökande och tillståndslösa - administration i hälso- och sjukvården

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-11-07 15:35:32
Granskare:
Huvudförfattare: Falk Camilla RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

AT - Allmäntjänstgöring läkare

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Personaldirektör
Publicerad: 2018-12-20 07:32:49
Granskare:
Huvudförfattare: Ekberg Jansson Ann RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 307. Personal/HR

Auricula - Användarmanual

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2016-03-09 06:01:17
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Auricula - Inloggning med SITHS-kort

Typ: Manual
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2016-03-09 06:01:18
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Auricula reservrutin

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektledare
Publicerad: 2017-06-02 10:18:57
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Carina A HS MED
Medförfattare: Olne Kristina K HS MED;
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Auroraremisser - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-21 11:57:44
Granskare:
Huvudförfattare: Neij Annika HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Avfall - Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-02-15 08:24:06
Granskare:
Huvudförfattare: Grahn Ove NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 308. Miljö

Avfall, källsorterat

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-03-19 11:36:17
Granskare:
Huvudförfattare: Grahn Ove RK
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 308. Miljö

Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 10:09:59
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Avgifter slutenvård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-03-08 11:26:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Avslutad anställning - checklista informationssäkerhet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 09:22:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Avvikelser och incidenter

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-03-20 13:31:34
Granskare:
Huvudförfattare: Kange Ingela RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 405. Avvikelser

Avvikelser- bedömning av riskvärde i Platina

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-10-11 10:26:27
Granskare:
Huvudförfattare: Meltzer Marianne RK STAB
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Aweria - Dokumentation av administrering gällande läkemedel utan angiven styrka i SIL

Typ: Rutin
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-07-11 09:04:49
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare:
Redaktör: Remse Ulrika HS
Kapitel:

Aweria - Läkemedelsordination

Typ: Rutin
Gäller för: Akutkliniken Hallands sjukhus, Akuten Läkare Varberg, Akutmottagningen Halmstad, Akutmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-30 09:14:06
Granskare:
Huvudförfattare: Ingesson Bengt HS
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Barn och ungdomars rätt att bestämma

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-11 10:26:58
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Barn som anhöriga

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-03-20 13:46:57
Granskare:
Huvudförfattare: Fallgren Eva RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Bedömd remiss till väntelista

Typ: Rutin
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2016-11-17 08:56:01
Granskare:956;#Stenberg Ulrika HS ODO
Huvudförfattare: Svantesson Ulrika NSVH STAB
Medförfattare:
Redaktör: Paulander Ann-Marie HS ODO
Kapitel:

Behandling med Klobetasol och Nystimex

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Specialisttandvården Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-12-17 12:03:54
Granskare:2252;#Paulander Ann-Marie HS ODO
Huvudförfattare: Zakrisson Ante HS ODO
Medförfattare:
Redaktör: Larsson Ulrika HS ODO
Kapitel:

Behandlingshem och andra placeringar

Typ: Rutin
Gäller för: Psykiatri vuxen öppenvård, Psykiatri vuxen heldygnsvård
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-10-08 16:29:16
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare:
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Behörig och obehörig åtkomst till patientjournalen

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-31 09:25:05
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Kihlström Louise PSH LEDN
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - It-system

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-31 09:22:37
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - Kvalitetskontroll avslutade behörigheter i VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2017-09-14 09:28:01
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörigheter - VAS - Hur ska den fyllas i?

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-04-17 07:37:27
Granskare:
Huvudförfattare: Gröndal Anette RGS VS IT Vu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Behörighetsbeställning för objektspecialist eHälsa med uppdrag spärr- och loggadministration

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-11-13 08:54:17
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Thelin Anna A RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Beredning: Botox

Typ: Rutin
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-16 10:05:00
Granskare:2818;#Jemt Maria HS u00d6GON
Huvudförfattare: Adlerhill Catharina HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖGON
Kapitel:

Besökstyper - definition, regler och kommentarer

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-12-16 14:45:10
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Bevakning av prov- och remissvar vid ledighet - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Johansson u00c5sa M HS KK, Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-26 10:50:46
Granskare:
Huvudförfattare: von Bothmer Östling Katarina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Bevakning avbokade besök från webb

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-03-08 10:59:50
Granskare:
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Kapitel: 303. Stöd - administrativt

Bevakning cancer- och cytologikontroller - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-16 12:14:42
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Bevakning JO20 i VAS

Typ: Rutin
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-11-15 11:05:55
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Bevakning och signering av inkommande elektronisk post i VAS - kontroll av GE2 - KKH

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-12-05 13:16:36
Granskare:
Huvudförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Medförfattare: Johansson u00c5sa M HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Bevakningar inom Ögonkliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Ögonkliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-04-27 08:30:45
Granskare:679;#Nilsson Maria K HS u00d6GON
Huvudförfattare: Nilsson Maria K HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Maria K HS ÖGON
Kapitel:

Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-12-19 06:53:25
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Bevakningsformulär i VAS-Checklista - KK Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-12-19 09:49:55
Granskare:
Huvudförfattare: Gashi Arzana HS KK
Medförfattare: Svensson Eva M HS KK;
Redaktör: Sahlgren Hansen Susanne HS VO2
Kapitel:

Bevakningsformulär- Rehabiliteringskliniken

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-09-12 08:44:52
Granskare:
Huvudförfattare: Göransson Emelie G HS REH
Medförfattare:
Redaktör: Göransson Emelie G HS REH
Kapitel:

Bokning och ankomstregistrering av STI-besök

Typ: Rutin
Gäller för: Hudkliniken Hallands sjukhus, Specialisttandvården Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Isaksson Birgitte HS HUD, Avdelningschef
Publicerad: 2019-09-27 07:34:29
Granskare:
Huvudförfattare: Isaksson Birgitte HS HUD
Medförfattare:
Redaktör: Nordenbro Caroline HS HUD
Kapitel:

Brandskydd - Regionens hus, Södra vägen 9

Typ: Rutin
Gäller för: Regionkontoret
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 09:09:06
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare: Erlandsson Mariette RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 310. Säkerhet

Brev och intyg i VAS-PAKO - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-10-15 08:48:35
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Elisabeth D HS KK
Medförfattare: Magnusson Lisbeth HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Bröstmjölksanalys

Typ: Rutin
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-06-20 09:35:35
Granskare:6807;#Johansson Carina A HS BARN;#6807;#Johansson Carina A HS BARN;#5730;#Bagler Karin HS BARN
Huvudförfattare: Bagler Karin HS BARN
Medförfattare: Johansson Carina A HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Bröstmjölksgivare - Blodprovsmedgivande

Typ: Blankett
Gäller för: Avdelning 17 Neonatal Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-05 06:22:05
Granskare:
Huvudförfattare: Almu00e9n Therese HS BARN
Medförfattare: Persson Annika HS KIR
Redaktör: Johansson Pia HS VO4
Kapitel:

Bröstmjölksgivare - Checklista

Typ: Blankett
Gäller för: Avdelning 17 Neonatal Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-30 10:49:07
Granskare:459;#Persson Annika C HS BARN;#459;#Persson Annika C HS BARN;#4512;#Almu00e9n Therese HS BARN
Huvudförfattare: Almu00e9n Therese HS BARN
Medförfattare: Persson Annika C HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Bröstmjölksgivare - Hälsodeklaration

Typ: Blankett
Gäller för: Avdelning 17 Neonatal Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-30 10:49:11
Granskare:459;#Persson Annika C HS BARN;#459;#Persson Annika C HS BARN;#4512;#Almu00e9n Therese HS BARN
Huvudförfattare: Almu00e9n Therese HS BARN
Medförfattare: Persson Annika C HS BARN
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Checklista inför ställningstagande till fördjupad psykologutredning, VPM Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatrimottagningen Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-09-28 04:21:08
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare: Johansson Fredrik C RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Cirkulär från SKL angående personer som vistas i landet utan tillstånd

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-02 11:07:53
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Container Wagner - hanteringsanvisning

Typ: Rutin
Gäller för: Steriltekniska enheten Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2020-01-17 05:41:00
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin C HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Kapitel:

Cookies - radering av

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 09:08:03
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

CPAP Boussignac

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-08 09:08:29
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Redaktör: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Kapitel:

CytoBase - Användarmanual

Typ: Manual
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-08-21 12:32:24
Granskare:
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa ADH LME
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

CytoBase - driftstopp

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-08-23 06:51:19
Granskare:
Huvudförfattare: Wilhelmsson Maria ADH LME
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel:

CytoBase - Ordination och administrering

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-08-30 06:33:06
Granskare:
Huvudförfattare: Valfridsson Lisa ADH LME
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 302. Stöd - medicinskt

Cytostatikahantering på avd 62

Typ: Rutin
Gäller för: Barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-11-20 06:02:53
Granskare:
Huvudförfattare: Strandberg Yvonne HS BARN
Medförfattare: Haag Annika HS BARN;
Redaktör: Johansson Pia HS BARN
Kapitel:

Daganteckning, utskrivningsmeddelande och epikris Medicinkliniken HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-31 15:37:57
Granskare:3753;#Klintefors Lena HS
Huvudförfattare: Klintefors Lena HS
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Dataintrång -Brott mot tystnadsplikt -Sabotage mot it-system, misstanke om

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: HR-direktör
Publicerad: 2019-07-17 08:08:51
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Depression - läkemedel steg 1

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 06:45:16
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Depression - läkemedel steg 2-4

Typ: Patientinformation
Gäller för: BUP Halland
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2016-06-16 06:50:33
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare: Jarbin Håkan PSH;
Redaktör:
Kapitel:

Diagnoskoder i primärvården - anvisningar

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2019-01-17 07:43:05
Granskare:
Huvudförfattare: Eriksson Irene HS EA
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Diagnosregistrering i VAS - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-05 07:34:07
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Diagnossättning - Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-18 12:06:07
Granskare:
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Digital diktering - reservlösning för akutmottagningen Varberg

Typ: Rutin
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg, Akutvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg, Akutkliniken sekretariat Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-04 13:36:22
Granskare:
Huvudförfattare: Johannesson Irene HS AKK
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Digital diktering - reservlösning för medicin HSV

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-10-20 12:02:30
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Digitala översättningsprogram

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2016-02-25 08:36:53
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel:

Distanskontakt - tillämpningsanvisning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-11-21 10:13:54
Granskare:
Huvudförfattare: Stegmark Fredrik RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Nordstrand Karin RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD;
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Dokumentation av gravida patienter, i VAS eller Obstetrix KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-08-28 04:49:19
Granskare:
Huvudförfattare: Nordberg Eva HS KK
Medförfattare: Gannetoft Annalena HS KK
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Dokumentation i NCS Läkemedelsmoduls tempkurva

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-11-27 12:54:27
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Skoglund Annelie RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Dokumentation slutenvård - paramedicinare

Typ: Rutin
Gäller för: Rehabiliteringskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Pilbo Terese HS REH, Avdelningschef
Publicerad: 2019-10-18 07:20:08
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Birgitta A HS ÖGON
Medförfattare:
Redaktör: Östergaard Annika HS REH
Kapitel:

Dokumentationsansvar på jourtid för Hallands sjukhus Halmstads sekretariat

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2016-07-01 04:35:52
Granskare:
Huvudförfattare: Lingman Markus HS VO1
Medförfattare: Klintefors Lena HS;
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 104. Dokumenthantering

Domännamn

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2018-03-25 17:24:52
Granskare:
Huvudförfattare: Brusehed Cissi RGS
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 105. Kommunikation

Driftproblem vårdsystem - rapportering och avvikelsehantering

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2017-10-12 11:21:05
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Driftstopp VAS inklusive Aweria och digital diktering

Typ: Rutin
Gäller för: Akutkliniken sekretariat Hallands sjukhus Varberg, Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg, Akutvårdsavdelningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-09-06 07:11:37
Granskare:
Huvudförfattare: Johannesson Irene HS AKK
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Drogtest utan förvarning - handläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-06-24 09:22:55
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Dödsfall - Registrering och anmälan

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-05-06 04:41:39
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

E 106

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-02 11:08:03
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

E-post

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-09-09 10:56:34
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

E-postlåda till verksamhet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-10-11 10:28:19
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

E-tjänster på 1177.se - handläggning inkommande ärenden

Typ: Rutin
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2018-03-12 10:54:17
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare: Ahl Pauline HS ÖNH
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

ECT - operationsanmälan i Provisio

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i södra Halland, Vuxenpsykiatrin i norra Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-07-27 11:13:06
Granskare:1447;#Runevad Lennart PSH
Huvudförfattare: Jarl Charlotta PSH
Medförfattare:
Redaktör: Hjelmberg Johanna PSH LEDN
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Egenremiss - hantering - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-11-26 13:25:20
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Johansson u00c5sa M HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

EKG - Digital lagring i TraceMasterVue

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-11 10:27:52
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Endometrios

Typ: Rutin
Gäller för: Ungdomsmottagningen Halland, Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-22 06:12:35
Granskare:342;#Johansson Ann D HS KK
Huvudförfattare: Wendt Eva A ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Ensamkommande flyktingbarn - medicinering

Typ: Rutin
Gäller för: BUP och u00c4tstörningsvården
Fastställd av: Chefsöverläkare
Publicerad: 2019-12-12 12:04:58
Granskare:248;#Jarbin Hu00e5kan PSH
Huvudförfattare: Jarbin Håkan PSH
Medförfattare:
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Entreprenörer och konsulter - regler

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-08-27 11:51:05
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Epikriser - diktering

Typ: Rutin
Gäller för: Läkare Medicin Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-04-16 12:27:12
Granskare:414;#Sharo Samir HS MED
Huvudförfattare: Sharo Samir HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Epikrisskrivning - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2016-05-17 09:36:03
Granskare:
Huvudförfattare: Svensson Eva M HS KK
Medförfattare: Astorsson Ann-Margret HS KK;
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Ersättningsregler Asylsökande

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-09-29 05:24:36
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

EU/EES länder utländska medborgare och utlandssvenskar - avtalsregler för vård

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2017-07-12 04:57:10
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Externa lagringsmedia

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 09:07:43
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Extravasering av kontrastmedel HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-08-30 09:56:20
Granskare:
Huvudförfattare: Aili Elisabet ADH RTG HALLAND
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Fakturering Polis

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2018-04-26 08:15:00
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fast vårdkontakt och kontaktperson

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Regional samordnande chefläkare
Publicerad: 2018-03-05 09:34:02
Granskare:
Huvudförfattare: Lindh Göran RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Faxöverföring

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-03-22 07:35:20
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fetmaoperation - bilaga remiss

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-04 11:25:35
Granskare:
Huvudförfattare: Ljungsköld Christina HS VAE KIR VBG
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Flera besök-lathund

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-07 10:09:00
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Formulär 1177.se - handläggning

Typ: Rutin
Gäller för: Öron- näs- och halskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-06-24 11:41:42
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Karin T HS ÖNH
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Karin T HS ÖNH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Fotografering - Vid misshandel

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-11 10:28:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fotografering - vid misshandel - identitetsblad

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-11 10:29:12
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Fotografering, film och ljudupptagning inom hälso- och sjukvården

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Kommunikationsdirektör
Publicerad: 2016-04-11 10:23:28
Granskare:
Huvudförfattare: Wiechel Steier Johanna RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Frikort

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2016-07-06 08:38:30
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Födelseanmälan - kemlabprover på nyfödda vid avbrott - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-11-17 14:49:18
Granskare:
Huvudförfattare: Samuelsson Ellen HS KK
Medförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Födelseanmälan - Obstetrix - Lathund för att skicka - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2017-06-16 08:09:31
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Födelseanmälan från Obstetrix - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-05 09:49:42
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Födelseanmälan-Oplanerad driftstopp-kontaktlista - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Ankardal Maud HS KK, Verksamhetschef
Publicerad: 2016-09-13 07:43:19
Granskare:
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Förbehandling av högriskpatienter inför us med intravaskulära röntgenkontrastmedel Rtg HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2020-01-07 07:25:44
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Förberedd ordination inför inläggning och verkställande av ordination, NCS

Typ: Rutin
Gäller för: Kirurgikliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-09-23 11:19:08
Granskare:
Huvudförfattare: Öman Anders HS KIR
Medförfattare:
Redaktör: Hahne Kristin HS KIR
Kapitel:

Förskrivning preventivmedel via telefon eller 1177 e-tjänster

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland, Ungdomsmottagningen Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-18 06:23:51
Granskare:
Huvudförfattare: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

GBS hos gravid - dokumentation

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-05-28 07:15:44
Granskare:
Huvudförfattare: Karlu00e9n Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare: Johansson Ann D HS KK
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Generella läkemedelsordinationer för barn och ungdom

Typ: Rutin
Gäller för: Akutmottagningen Halmstad, Akutmottagningen Varberg, Akutvårdsavdelningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-02-13 07:11:11
Granskare:7276;#Romell Magnus HS
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Medförfattare:
Redaktör: Johannesson Irene HS AKK
Kapitel:

Generella läkemedelsordinationer och lokala direktiv till mottagningarna vid Akutkliniken, Hallands sjukhus

Typ: Rutin
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad, Akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-08-06 15:14:55
Granskare:7276;#Romell Magnus HS
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Graviditetsregistret - gravid med skyddad personuppgift eller gravid tackar nej till medverkan

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnohälsovård Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2018-06-07 11:35:53
Granskare:
Huvudförfattare: Karlu00e9n Anneli ADH HFS KHV-UM STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sjunnesson Marie ADH HFS KHV-UM STAB
Kapitel:

Hallandskatalogen

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-10-17 12:28:19
Granskare:
Huvudförfattare: Koinberg Karoline RGS VS IT
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Handläggning av akuta ärenden - akutrutin

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatri
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2020-01-07 07:32:43
Granskare:
Huvudförfattare: Iversen Aslak PSH
Medförfattare: Jarl Charlotta PSH
Redaktör: Eriksson Malin E PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Hantering av felaktig process i sterrad

Typ: Rutin
Gäller för: Steriltekniska enheten Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-10-22 04:52:40
Granskare:
Huvudförfattare: Johansson Ann-Christin C HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Kapitel:

Hantering av instrument i diskrummet (STE-Hstd)

Typ: Rutin
Gäller för: Steriltekniska enheten Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-10-17 05:48:55
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Kapitel:

Hantering av öppnade förpackningar

Typ: Rutin
Gäller för: Steriltekniska enheten Halmstad
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-10-25 06:08:35
Granskare:
Huvudförfattare: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Medförfattare:
Redaktör: Andersson Lars-Gunnar HS ANE
Kapitel:

HD - Dokumentation, ordination och kontroller i TDMS datasystem vid dialysbehandling

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-05 11:09:37
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#5554;#Hammarberg Sofie HS MED
Huvudförfattare: Hammarberg Sofie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HD - Läkemedelsordination i NCS

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-13 04:28:31
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#9968;#Sju00f6geru00e9n Johan HS MED;#621;#Reftel Bo HS MED
Huvudförfattare: Sjögeru00e9n Johan HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

HD - TDMS - Bilaga 1 - Kontroller i samband med dialysbehandling

Typ: Rutin
Gäller för: Dialysmottagningen Hallands sjukhus Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-04 07:23:55
Granskare:3557;#Birinxhiku Arsim HS MED;#12403;#Hansson Fredrik HS MED;#5554;#Hammarberg Sofie HS MED
Huvudförfattare: Hammarberg Sofie HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Nilsson Ann-Kristin HS MED
Kapitel:

Helgjour för Folktandvården Halland

Typ: Rutin
Gäller för: Folktandvården Halland
Fastställd av: Områdeschef
Publicerad: 2019-03-25 10:13:55
Granskare:
Huvudförfattare: Gustafsson Kristin NSVH FTV HSTD
Medförfattare:
Redaktör: Löfgren Kristin NSVH STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Hemsjukvård, hembesök - registrering

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Objektägare
Publicerad: 2019-12-16 14:44:49
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

HIV - checklista

Typ: Rutin
Gäller för: Infektionskliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-21 05:40:33
Granskare:2750;#Ryberg Mo Maria HS INF
Huvudförfattare: Ryberg Mo Maria HS INF
Medförfattare:
Redaktör: Remse Ulrika HS MED
Kapitel:

Hjälpmedel

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2017-07-12 07:10:39
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Hjärta - Actilys (Alteplas)

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 07:38:34
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Adenosin

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 07:39:23
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Akutläkemedel för intravenös injektion

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 07:42:55
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Amiodaron (Cordarone)

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 07:44:44
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Brinavess (Vernakalant)

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 07:39:56
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Isuprel/Isoprenalin

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-05-06 06:41:06
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Lokala direktiv för sjuksköterskor på hjärtavdelning HSH

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 07:46:39
Granskare:15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Lindgren Mats HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Läkemedel för intravenösa/subkutana injektioner

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-10 10:41:19
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Nitroglycerin

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 07:43:51
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Simdax (levosimendan)

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 07:41:32
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hjärta - Xylocard

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 41 Medicin Hallands sjukhus Halmstad, Avdelning 42 Medicin Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-04-03 07:42:16
Granskare:1602;#Lindgren Mats HS MED;#1602;#Lindgren Mats HS MED;#15546;#Palmstierna Ann HS MED
Huvudförfattare: Bodell Pettersson Maria HS
Medförfattare: Lindgren Mats HS MED
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Hmc: Avhjälpande underhåll av hjälpmedel

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-12-20 06:13:18
Granskare:
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Medförfattare:
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Kapitel:

Hmc: Leverans av hjälpmedel

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-12-20 05:49:05
Granskare:
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Medförfattare:
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Kapitel:

Hmc: Retur av hjälpmedel

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-12-20 06:21:20
Granskare:
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Medförfattare:
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Kapitel:

Hmc: Specialanpassningsprocess (rutin)

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-12-19 11:42:31
Granskare:
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Medförfattare:
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Kapitel:

Hmc: Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, hjälpmedel

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-12-20 06:10:06
Granskare:
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Medförfattare:
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Kapitel:

Hmc: Utprovningsprocess hjälpmedel

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland, Kommuner
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-12-19 13:38:41
Granskare:
Huvudförfattare: Johnsson Lars ADH HFS HMC
Medförfattare:
Redaktör: Olsson Marina ADH HFS HMC
Kapitel:

Hot och våld - Akutmottagningen Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2019-10-22 09:17:34
Granskare:
Huvudförfattare: Månsson Carina HS
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS MED
Kapitel:

Hot via telefon

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-11-13 09:06:35
Granskare:
Huvudförfattare: Nilsson Anders J RK STAB
Medförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 310. Säkerhet

Hälsoundersökning BBIC av placerade barn

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-05-29 04:28:46
Granskare:
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Medförfattare: Fallgren Eva RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Hälsoundersökning BBIC på begäran av socialtjänsten

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-09-26 11:01:59
Granskare:
Huvudförfattare: Roswall Josefine HS BARN
Medförfattare: Fallgren Eva RK Hu00c4LSO- OCH SJUKVu00c5RD
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Hälsoundersökning, Medicinsk service

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2014-07-07 10:07:47
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Hälsovård Gula Taxan

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 10:08:19
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Högkostnadsskydd

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 10:08:32
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Icke gravida på Graviditets- och ultraljudsmottagning - KK Halmstad

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-05-18 12:12:11
Granskare:
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare: Nilsson Anneli HS KK
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

ID-kontroll patient

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2019-05-13 11:53:50
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

ID-kontroll patient - fastställa i efterhand

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2017-02-01 15:27:45
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Identifiering asylsökande m fl

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-03-20 07:31:54
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Infert - Förstabrev till frågeformulär - KK Halmstad

Typ: Blankett
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Avdelningschef
Publicerad: 2019-10-18 09:03:58
Granskare:
Huvudförfattare: u00c5kerlund Emma HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Gannetoft Annalena HS KK
Kapitel:

Informationsklassning - för informationssäkerhetssamordnare

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2018-12-12 13:06:26
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 107. Information, informationsklassning och säkerhetsnivåer

Informationssäkerhetskrav - vårdrelaterade informationssystem

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektör
Publicerad: 2018-10-16 11:12:42
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel:

Inkontinens - Dryck- och urinmatningslista - KK HS

Typ: Blankett
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-12-07 04:58:10
Granskare:
Huvudförfattare: von Bothmer Östling Katarina HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Inloggning - lösenord, upplåsning och byte

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-08-21 06:53:46
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare:
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inläggningar på avdelning 24 beroendevård

Typ: Rutin
Gäller för: Vuxenpsykiatrin i norra Halland, Vuxenpsykiatrin i södra Halland
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2017-06-19 11:51:48
Granskare:
Huvudförfattare: Erling Henrik PSH
Medförfattare: Ackerot Hans PSH LEDN
Redaktör: Runevad Lennart PSH
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Inriktning för ledningssystemet för informationssäkerhet

Typ: Rutin
Gäller för: Regionkontoret
Fastställd av: Stabschef Regionkontoret
Publicerad: 2018-10-15 09:56:30
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning i Obstetrix - skapa FV1 - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Hallands sjukhus
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2014-12-03 09:58:23
Granskare:84;#Sundqvist Mats HS VO4
Huvudförfattare: Sundqvist Mats HS VO4
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient

Typ: Rutin
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Förvaltningschef
Publicerad: 2020-01-06 13:02:44
Granskare:
Huvudförfattare: Larsson Ingela L HS
Medförfattare: Larnemo Elin RGS VS IT Vu00c5RD
Redaktör: Paulsson Ottilia HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient Bilaga 1 Checklista på akutmottagningen

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-03-08 10:48:24
Granskare:
Huvudförfattare: Romell Magnus HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 2 Utskrivning - checklista omvårdnadspersonal

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-02-02 13:29:30
Granskare:
Huvudförfattare: Karlsson Mona HS
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivning, överflyttning, permission samt utskrivning av patient - Bilaga 3 Utskrivning - checklista, läkare

Typ: Blankett
Gäller för: Hallands sjukhus
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2018-02-02 08:47:43
Granskare:
Huvudförfattare: Myredal Anna HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Hammarsten Rosalie HS
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Inskrivningsanteckning Obstetrix 2.2 - KK HS

Typ: Rutin
Gäller för: Kvinnokliniken Sekretariat Halmstad, Kvinnokliniken Sekretariat Varberg
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-03-17 15:50:53
Granskare:4312;#Gannetoft Annalena HS KK
Huvudförfattare: Galvez Eriksson Gilda HS KK
Medförfattare:
Redaktör: Magnusson Lisbeth HS KK
Kapitel:

Inställd vård, patientersättning

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2019-07-10 07:50:02
Granskare:
Huvudförfattare: Karlsson Per RK EKONOMI
Medförfattare:
Redaktör: Sinkjaer Sköld Edna RK STAB
Kapitel:

Inställd vård, patientersättning - blankett

Typ: Blankett
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-11-21 15:40:15
Granskare:
Huvudförfattare: Bergsten Anna-Carin RGS
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 301. Verksamhet och processer / Patient

Insättning, uppföljning av antikoagulantia och registrering i Auricula

Typ: Rutin
Gäller för: Medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Fastställd av: Verksamhetschef
Publicerad: 2015-12-16 15:52:15
Granskare:5192;#Carlwe Martin HS MED
Huvudförfattare: Carlwe Martin HS MED
Medförfattare:
Redaktör: Ingvarsson Solveig HS
Kapitel:

Internet - för besökare

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2017-12-12 14:56:46
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Internet - för personal

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2017-02-22 12:37:12
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Kange Ingela RGS FORV
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Intranasal läkemedelsbehandling

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-10 04:16:02
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Redaktör: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Kapitel:

Intraosseös läkemedelsbehandling

Typ: Rutin
Gäller för: Ambulanssjukvård och sjukresor Halland
Fastställd av: Chefläkare
Publicerad: 2019-04-10 04:18:00
Granskare:
Huvudförfattare: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Medförfattare: Regnell Jörgen ADH ASH STAB
Redaktör: Jainul Abdeen Frozkhan HS ANE
Kapitel:

Intravasalt kontrastmedel HSH

Typ: Vårdriktlinje
Gäller för: Röntgenmottagningen Halmstad
Fastställd av: Platsansvarig läkare
Publicerad: 2018-05-28 12:02:31
Granskare:
Huvudförfattare: Geijer Bo ADH RTG HALLAND
Medförfattare: Gydell Karl-Henrik HS MED
Redaktör: Johannesson Monika ADH RTG HALLAND
Kapitel:

Introduktion till informationssäkerhet

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-11-08 12:58:55
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Introduktion till informationssäkerhet - externa

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Administrativ direktör
Publicerad: 2019-03-05 14:34:53
Granskare:
Huvudförfattare: Pedersen Henrik RK STAB
Medförfattare:
Redaktör: Lindholm Marie E RK STAB
Kapitel: 309. Informationssäkerhet

Intyg

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2018-12-31 10:08:52
Granskare:
Huvudförfattare: Pettersson Britt-Inger RGS
Medförfattare:
Redaktör: Pettersson Britt-Inger RGS
Kapitel:

Intyg E 112 planerad vård för personer från Island. Liechtenstein eller Schweiz

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-02 11:05:12
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Intyg om rätt till vårdförmånder i Sverige för personer som studerar i ett annat EU/EES land eller Schweiz

Typ: Rutin
Gäller för: Region Halland
Fastställd av: Ekonomidirektör
Publicerad: 2015-01-02 11:04:50
Granskare:
Huvudförfattare:
Medförfattare:
Redaktör:
Kapitel:

Senast ändrad: