Direkt till innehållet

Rehabsamordnare och samverkan i sjukskrivningsprocessen

Rehabsamordning
Samordnad rehabilitering krävs för personer i behov av ett mer komplext stöd i sin rehabilitering.

Här kan du få information om det samordnade rehabiliteringsarbetet för personer i sjukskrivningsbar ålder.
Rehabsamordnarfunktionen har en viktig roll för såväl den interna som externa rehabiliteringssamordningen.
Funktionen finns på alla regionens vårdcentraler samt under 2017 även inom öppenvårdspsykiatrin.

Om innehållet
Senast ändrad: