Direkt till innehållet

Arbetsgivarkontakt, beskrivning och definition av uppdraget

Forskning har visat på att de arbetsplatsnära åtgärderna är av stor betydelse för att skapa förutsättningar för återgång i arbete.

För att bidra till att förhindra sjukskrivning eller underlätta återgång kan det vara värdefullt att hälso- och sjukvårdens direktkontakt sker med arbetsplatsen om patienten ger sitt medgivande. Ofta kräver inte kontakten stora samordnade insatser, utan är ett stöd för svar på enkla frågeställningar från båda parter utan att Försäkringskassan behöver vara involverad i arbetet.

Kontakten kan bidra till att underlätta den samordning som ibland krävs mellan olika rehabaktörer avseende förebyggande arbete, anpassningar, arbetslivsinriktad rehabilitering eller andra åtgärder som krävs för att stödja patienten . Försäkringskassan har fortsatt ett övergripande samordningsansvar och ska koppas in vid behov.

Snabbval

Brevmall AG-AF kontakt RH

Brevmall pat AG-AF kontakt RH

Relaterad information

Arbetsgivarkontakt, beskrivning, definition och ersättning

Arbetsrelaterade frågor

Arbetsgivardialog

Samtycke sekretess

Samtycke sekretess kontaktperson

Samtycke till sekretesslättnad - mall Kungsbacka

Tankestöd vid kontakt med arbetsgivare RH

Kontaktpersoner Falkenbergs kommun

Kontaktpersoner Halmstad kommun

Kontaktpersoner Varbergs kommun

Presentation - Rehabilitering i Varbergs kommun

Information till dig som är anställd i Varbergs kommun

Kontaktlista och rutin Kungsbacka kommun

Brev samverkan AG Kungsbacka kommun

Presentation Kungsbacka kommun

Kontaktlista Laholms kommun

Senast ändrad: