Direkt till innehållet

Nutrition

Att på grund av sjukdom få svårt att äta och dricka tillräckligt är vanligt. Det drabbar patientgrupper inom alla delar av vården, till exempel personer med cancer, neurologiska sjukdomar, demens eller medfödda ämnesomsättningssjukdomar.

Nutritionsprodukter

Vart vänder man sig om man behöver nutritionsprodukter?

För att få nutritionsprodukter behöver man träffa en förskrivare, som utreder behovet och förskriver nutritionsprodukter. De yrkesgrupper som har förskrivningsrätt inom nutritionsområdet är:

• dietister

• distrikts- och kommunsjuksköterskor

• läkare

Beställning/uttag

Beställning av förskrivna nutritionsprodukter görs i första hand via www.1177.se

I andra hand via Hjälpmedelscentrums kundtjänst, tel. 010-476 19 30. Om patienten inte kan ringa själv kan denne be någon annan att göra en beställning, till exempel en anhörig.

Varorna packas i Halmstad och levereras hem till patienten. Man kan också välja en annan adress eller att själv hämta sitt paket på ett utlämningsställe i sitt närområde.

Vad kostar det att få nutritionsprodukter?

En vuxen patient betalar max 1400 kr per kalendermånad som är ett högkostnadsskydd för nutritionsprodukter.

Länkar

Bidrag för särskilda livsmedel - 1177.se

Resursenheten för nutrition

Senast ändrad: