Direkt till innehållet

Nutrition

Att på grund av sjukdom få svårt att äta och dricka tillräckligt är vanligt. Det drabbar patientgrupper inom alla delar av vården, till exempel personer med cancer, neurologiska sjukdomar, demens eller medfödda ämnesomsättningssjukdomar.

Den 1 mars 2018 förändrar Region Halland hanteringen av livsmedel för speciella medicinska ändamål, tidigare kallat SärNär, för personer över 16 år. Detta berör hallänningar som av något skäl inte kan täcka sitt näringsbehov med vanlig mat och därför använder till exempel näringsdryck, berikningsprodukter eller sondnäring.

Nutritionsprodukter

Vart vänder man sig om man behöver nutritionsprodukter?

För att få nutritionsprodukter behöver man träffa en förskrivare, som utreder behovet och förskriver nutritionsprodukter. De yrkesgrupper som har förskrivningsrätt inom nutritionsområdet är:

• dietister

• distrikts- och kommunsjuksköterskor

• läkare

Uttag via apoteken upphör från 1 mars och patienten gör istället sitt uttag genom att ringa Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Om patienten inte kan ringa själv kan denne be någon annan att göra uttaget, till exempel en anhörig.

Telefon: 010-476 19 30

Varorna packas i Halmstad och levereras hem till patienten. Man kan också välja en annan adress eller att själv hämta sitt paket på ett utlämningsställe i sitt närområde.

Vad kostar det att få nutritionsprodukter?

Ett högkostnadsskydd som är gemensamt för både region och kommuner införs, vilket innebär att patienten betalar max 1400 kr per månad.

Länkar

Bidrag för särskilda livsmedel - 1177.se

Resursenheten för nutrition

Senast ändrad: