Direkt till innehållet

Rehabsamordnare och samverkan i sjukskrivningsprocessen

Rehabsamordning

Samordnad rehabilitering krävs för personer i behov av ett mer komplext stöd i sin rehabilitering.

Här kan du få information om det samordnade rehabiliteringsarbetet för personer i sjukskrivningsbar ålder.

Rehabsamordnarfunktionen har en viktig roll för såväl den interna som externa rehabiliteringssamordningen.

Funktionen finns på alla regionens vårdcentraler samt under 2017 även inom öppenvårdspsykiatrin.

Relaterad information

Lathund för samordnad rehabilitering

Checklista för rehabsamordnare

AF kommunikation etabl. vården

Begäran AF läkarutlåtande

När behöver AF medicinska underlag

Underlag från socialtjänsten till läkare

Avstämningsmöte - folder

Samverkan med FK m fl

Rehabsamordnare

Metodbok vid koordinering

Att leda funktion för koordinering - stöd för verksamhetschefer

Info från SKL 28 mars

TILMA presentation 170328

Utvecklingsdag Rehabsamordning 28 mars

Missbruksvården Vändpunkten Kba

Senast ändrad: