Direkt till innehållet

Tillfälliga förändringar till följd av covid-19

Vissa tillfälliga åtgärder upphör 1/10 2021

Regeringen har vidtagit flera tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-19. Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, kompensation för karensavdrag och ersättning till egenföretagare för karensdagar, uppskjutet krav på läkarintyg från dag 8 till dag 15 i en sjukperiod och ersättning till personer som tillhör riskgrupper och anhöriga till riskgrupper avslutades den 30 september.

Detta betyder att vissa ersättningar försvinner och krav på läkarintyg vid sjukpenning, VAB och smittbärarpenning kommer återtas. Reglerna för sjukpenning, VAB och smittbärarpenning kommer vara desamma som innan pandemin. Försäkringskassan kommer återgå till ordinarie hantering av läkarintyg och de tidsgränser som gäller för respektive ersättning. Intyg för sjukpenning och VAB kommer behövas på 8:e sjukdagen och intyg för smittbärarpenning kommer behövas från första dagen.

Reglerna gäller för de som insjuknar 1/10 2021 eller senare. Det kommer finnas möjlighet att ansöka om vissa ersättningar retroaktivt.

Åtgärder som förlängs:

Ersättning för förebyggande tillfällig föräldrapenning

för föräldrar till barn som har varit allvarligt sjukt

Regeringen har beslutat att förlänga så att föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka och behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få förebyggande ersättning för vård av barn om de behöver avstå från att arbeta. Ett barn bedöms vara allvarligt sjukt när det finns en påtaglig fara för barnets liv eller om barnet efter eller i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Förebyggande ersättning för vård av barn kan sökas från och med 1 juli 2020 och som längst till och med 31 januari 2022.

Hälso- och sjukvården ska via läkare bedöma och skriva läkarutlåtande FK 7436 där det framgår att barnet behöver skyddas från smitta av covid-19.

Möjlighet till sjukpenning vid uppskjuten vård och rehabilitering till följd av covid-19

Regeringen har förlängt bestämmelsen om att det skall vara möjligt att göra undantag i prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering dag 180 och 365 i sjukfallet, denna bestämmelse förlängs till den 31/12 2021.

Bedömning av arbetsförmåga vid covid-19 efter intensivvård

Socialstyrelsen har lanserat ett nytt försäkringsmedicinskt beslutstöd: Vägledning för bedömning av arbetsförmåga vid covid-19 efter intensivvård med respiratorbehandling

Viktiga länkar

Regeringens åtgärder inom sjukförsäkringen

Försäkringskassans samlingssida om covid-19 för hälso- och sjukvården

Arbetsförmedlingens information om coronaviruset till arbetssökande

Socialstyrelsens webbsida om FMB med tillägg om Coronavirus

 

Kontaktperson: frida.lindh@regionhalland.se

Senast ändrad: