Direkt till innehållet

Apkoppor

Nyligen upptäcktes ett fall av apkoppor i Sverige och i Europa pågår en större spridning som håller på att kartläggas.

Vårdriktlinje: Apkoppor (monkeypox), misstänkta eller konstaterade

Apkoppor, monkeypox, är en mycket ovanlig sjukdom som orsakas av infektion med apkoppsvirus. Den vanligaste smittvägen är från djur till människa, men apkoppor kan i ovanliga fall överföras vid nära kontakt mellan människor. Sjukdomen förekommer i västra och centrala Afrika. Från övriga länder i världen har tidigare få fall rapporterats, oftast efter resor till dessa områden.

Kunskapen om spridning, överföringsvägar och inkubationstid är ännu inte helt klarlagda i det aktuella utbrottet, men de flesta fall i det aktuella utbrottet i Europa har hittills varit bland män som har sex med män (MSM) och de tros ha smittats i samband med sex. Sedan tidigare är det känt att viruset sprids via droppsmitta och via nära hudkontakt. Nära kontakter, inräknat sexuella kontakter, riskerar att smittas. Bland de fall som hittills rapporterats har en spridning bland MSM skett utan att det har funnits en koppling till resor till områden där sjukdomen vanligen förekommer.

De vanligaste symtomen är hudutslag med blåsor, feber, svullna lymfkörtlar samt allmän sjukdomskänsla. Hos de nyligen upptäckta fallen i Europa har hudutslagen varit lokaliserade till könsorgan, ljumskar och huden runt analöppningen samt i och kring munnen. Inkubationstiden är vanligtvis 7-14 dagar men kan variera mellan 5 och 21 dagar.

Vid klinisk eller anamnestisk misstanke om apkoppor ska infektionsbakjour kontaktas för beslut om vidare handläggning. Inför en eventuell provtagning behöver även Smittskydd och lab (klinisk mikrobiologi) kontaktas.

Dokument från Folkhälsomyndigheten

Provtagningsindikation och åtgärder vid misstanke om apkoppor 2022-05-25

Vägledning för vårdhygieniska rutiner i sjukvården gällande apkoppor

Apkoppor (Europa, Nordamerika, Oceanien maj 2022)

Mer information

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation om apkoppor

Folkhälsomyndighetens nyhet 220519: Ett fall av apkoppor rapporterat i Sverige

Rapport från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC: Monkeypox cases reported in UK and Portugal (ECDC)

Senast ändrad: