Direkt till innehållet

Epidemi-pandemiplan

Planen för epidemi- och pandemiberedskap för Region Halland utgår från den regionala krisplanens övergripande struktur för ledning under kris. Den ger förutsättningar för ett effektivt arbete vid två principiellt olika situationer: enstaka fall av mycket smittsam sjukdom och ett stort antal sjukdomsfall.

Den regionala planen beskriver övergripande mål och syfte med planering och hantering samt planeringsområden som behöver beaktas inför och under kris vid epidemi och pandemi. Den klargör också ansvarsområden inom Region Hallands olika delar.

Epidemi- och pandemiplan Region Halland (Denna version är sekretessbelagd i vissa delar)

Senast ändrad: