Direkt till innehållet

Influensavaccination 2019/2020

Från den 19 november 2019 erbjuder Hallands vårdcentraler tider för drop-in för att vaccinera så många som möjligt mot influensa. Vårdcentralernas tider publiceras på 1177 och i tidningen, Halland bästa livsplatsen, som kommer ut till samtliga hallänningar under v 46. Även personal på Hallands sjukhus erbjuds vaccination. I första hand erbjuds personal som jobbar vårdnära, både vårdpersonal och personal som jobbar i vårdnära service. Det är viktigt att vaccinera riskgrupper så länge influensasäsongen pågår, även efter kampanjen.

De som rekommenderas vaccination är:
Personer som fyllt 65 år
Gravida
Medicinska riskgrupper oavsett ålder

Vaccinet
Vaccinet VaxigripTetra ger skydd mot fyra virusstammar: 2 st. A- och 2 st. B-influensavirus och beställs från Vaccinservice.

Tel: 031-887290
Fax: 031-886430
E-post:  ks.sjvlakemedel@oriola.com
hemsida www.vaccinservice.se

Ange:  Kundnumret (hos Oriola)
ZZ-nummer (offentlig vårdenhet)

En rekommendation är att, i början av säsongen, beställa ett större antal doser för att sedan komplettera med ytterligare doser efter behov. Observera att det ännu inte går att beställa vaccinet, information om första beställningsdatum kommer att publiceras här.

Vaccinerande enhet ersätts med 13,70 kr per dos given till person i riskgrupp. När säsongen är slut görs ansökan om ersättning till Regionkontoret. Blanketten för ersättning hittar du här.

Utbildningstillfällen om årets influensasäsong

Smittskydd Halland och Närsjukvården arrangerar tre utbildningstillfällen v. 42 och 43 för alla berörda, inklusive kommunerna. Här ges en aktuell lägesbild, information om det nya vaccinet och gällande rekommendationer för vaccinationen.

Onsdag 16/10  kl 09.00 – 11.00, Fullriggaren, Halmstads sjukhus
Måndag 21/10  kl 09.00 – 11.00, Tjolöholm, Kungsbacka sjukhus
Måndag 21/10  kl 13.00 – 15.00, Samlingssalen, Varbergs sjukhus

Här anmäler du dig om du är anställd inom Region Halland.

Externa, privata vårdgivare och kommunanställda kan via nedanstående länk registrera konto och anmäla sig till utbildningen som heter ”Säsongsvaccin mot influensa”.
Om externa vårdgivare har problem med att skapa konto, vänligen kontakta Helena Nilsson

Marknadsmaterial
Inför kampanjen skickas marknadsmaterial ut till vårdcentralerna i form av affisch. Korta filmer till sociala medier och till skärmar i väntrum kommer finnas att tillgå från den 19 november.

Mer information om influensa och influensavaccination
Samt länkar, dokument och frågor och svar finns på Smittskyddets sidor här på vårdgivarwebben. 
Kampanjen marknadsförs på Facebook och via annonsering i dagspress.

 

Om innehållet
Senast ändrad: