Direkt till innehållet

Influensavaccination 2022/2023

Övergripande rutin - vaccination mot influensa

Övergripande rutin för vaccination mot influensa (2021/2022)

Om årets influensavaccination

I Sverige kommer vaccination erbjudas med start 8 november 2022. Enligt den nationella prioriteringsordningen ska personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper under 65 år samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ges förtur till vaccination. Om vaccination av vårdpersonal inte konkurrerar med ovan nämnda grupper kan den starta samtidigt och utföras parallellt.

Även i år kommer förstärkt vaccin erbjudas till personer som är 65 år och äldre och bor på SÄBO eller har hemsjukvård. Det upphandlade förstärkta vaccin som i år kommer erbjudas i Halland är FluAd som är ett adjuvanterat vaccin som används i syfte att optimera immunsvaret hos äldre.

Utbildning om årets influensasäsong

Smittskydd Halland och Närsjukvården arrangerar digitala utbildningstillfällen för alla berörda, inklusive kommunerna. Här ges en aktuell lägesbild kopplat till pandemin, information om det nya vaccinet och gällande rekommendationer för vaccinationen.

Vi inbjuder till kostnadsfria utbildningstillfällen om influensa och vaccinationskampanjen vid nedanstående tillfällen. På grund av pandemin kommer utbildningarna hållas digitalt via Teams.

Samma utbildning ges vid två olika tillfällen.

Tisdag 18/10 kl. 09.00-11.00 (vecka 42)

Torsdag 20/10 kl. 13.00–15.00 (vecka 42)

Anmälan sker via kompetensportalen.

Intern anmälningslänk: Säsongsvaccination mot influensa (luvit.se)

Extern anmälningslänk: Säsongsvaccination mot influensa (luvit.se)

Utbildning ordinationsrätt

Innan start av säsongsinfluensavaccin 2022 kommer Sandra Samuelsson, infektionsläkare och biträdande smittskyddsläkare, Region Halland, utbilda i ordinationsrätt. Utbildningen kommer att ges som en direktsänd teoretisk online-utbildning och vänder sig till allmänsjuksköterskor som arbetar i verksamheter där vaccination sker mot bland annat säsongsinfluensa. Efter den aktuella utbildningen kan verksamhetschefen ge sjuksköterskan uppdrag att självständigt ordinera vaccination till vuxna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende influensa, covid-19 och pneumokocker.

Utbildningsdatum:

Tisdagen 13/9 kl. 09.00-12.00 (vecka 37)

Tisdag 25/10 kl. 09.00-12.00 (vecka 43)

Torsdag 27/10 kl. 13.00-16.00 (vecka 43)

Anmälan sker via kompetensportalen.

Intern anmälningslänk: Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor (luvit.se) 

Extern anmälningslänk: Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor (luvit.se) 

Behörighet för sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination regleras i Socialstyrelsens föreskrifter:

Utbildning i MittVaccin inför ordination och dokumentation av vaccination

Systemförvaltningen arrangerar två kostnadsfria digitala utbildningstillfällen om registrering i MittVaccin. Utbildningen vänder sig både till de som inte har arbetat i MittVaccin tidigare men också till de som har använt MittVaccin för registrering av t.ex. covid-19.

Anmälan sker i kompetensportalen (OBS! Du kan välja både utbildning i ordinationsrätt och utbildning i MittVaccin via länken).

Tisdagen 13/9 kl. 13.00-14.30 (vecka 37)

Tisdag 25/10 kl. 13.00-14.30.00 (vecka 43)

Intern anmälningslänk: Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor (luvit.se)

Extern anmälningslänk: Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor (luvit.se)

Genomgång av hur invånare bokar influensavaccination digitalt

Här kan du ta del av powerpoint-presentationen från genomgången.

MittVaccin

På denna sida hittar du bland annat manualer, guider och reservrutiner till MittVaccin

Hälsodeklaration influensa

I första hand fylls hälsodeklarationen i digitalt av invånaren vid bokningstillfället eller av vårdpersonal vid vaccinationstillfället. Om MittVaccin, där hälsodeklarationen registreras, drabbas av exempelvis oplanerade driftstopp, finns här möjlighet att skiva ut hälsodeklarationen.

Hälsodeklaration invånare - säsongsinfluensa

Frågor och svar om influensa

Vanliga frågor och svar (FAQ) om influensavaccination (Folkhälsomyndigheten)

Mer information om influensa och influensavaccination hittar du på Smittskyddets sidor här på Vårdgivarwebben.

Kommunikation till allmänheten

Kommunikationsavdelningen tar fram affisch till vårdcentralerna och till sjukhusens väntrum och dylikt. Filmer som ska visas i sociala medier publiceras löpande under kampanjen.

Kontakt

Har du frågor om innehållet eller saknar du något?

Kontakta: Anna Carlsson, kommunikatör

Senast ändrad: