Direkt till innehållet

Influensavaccination 2020/2021

Den nationella starten för vaccination av säsongsinfluensan är i år den 3 november. Eftersom vi har en pågående pandemi kommer influensavaccinationen behöva genomföras på annat sätt än vanligt för att säkerställa att den inte leder till ökad smittspridning av covid-19. Vi kommer inte kunna genomföra drop in-vaccination.

Från den 3 november erbjuder Hallands vårdcentraler möjlighet till influensavaccination för rekommenderade riskgrupper. I år sker vaccination av dessa prioriterade grupper under hela november. Först fr.o.m. 1 december erbjuds vaccination för allmänheten.

Under pandemin är det extra viktigt att så många personer som möjligt i riskgrupperna vaccinerar sig – för att minska risken för svår influensasjukdom för den enskilde och för att minska den belastning på vården som en omfattande influensaspridning skulle ge. Förutom tidigare identifierade riskgrupper är nu även vård- och omsorgspersonal en prioriterad grupp för vaccination enligt Folkhälsomyndigheten. Detta för att indirekt skydda patienter i riskgrupp, för att vård- och omsorgspersonal löper uppenbar risk att själva exponeras och för att de utgör en samhällsviktig yrkeskategori.

Beställning av vaccin inom Region Halland och privata vårdgivare

Vaccinet VaxigripTetra, som ger skydd mot fyra virusstammar; två influensa A- och två influensa B-virus, beställs från Vaccinservice:

Tel: 031-887290

Fax: 031-886430

E-post: ks.sjvlakemedel@oriola.com

hemsida www.vaccinservice.se

Ange: Kundnumret (hos Oriola)

ZZ-nummer (offentlig vårdenhet)

Den första beställningen kan preliminärt läggas från den 5 oktober, det är i nuläget oklart när vaccinet kan levereras.

Leverans sker tisdag-fredag 8-17. Det är viktigt att någon finns på plats att ta emot leveransen under den tiden då de inte kan garantera vilken leveransdag det blir.

Vaccinerande enhet ersätts med 73,70 kr per dos given till person i riskgrupp. När säsongen är slut görs ansökan om ersättning till Regionkontoret. Blanketten för ersättning hittar du här.

Utbildningstillfällen om årets influensasäsong

Smittskydd Halland och Närsjukvården arrangerar två digitala utbildningstillfällen i år för alla berörda, inklusive kommunerna. Här ges en aktuell lägesbild kopplat till pandemin, information om det nya vaccinet och gällande rekommendationer för vaccinationen. Vi inbjuder till kostnadsfria utbildningstillfällen om influensa och vaccinationskampanjen vid nedanstående tillfällen. På grund av pandemin kommer utbildningarna hållas digitalt via Teams, utbildningarna kräver ingen anmälan.

Tisdag 29/9 kl.09:00 -11:00 (Länk till utbildningen)

Torsdag 1/10 kl.14:00 – 16:00 (Länk till utbildningen)

Möteslänk och information har skickats ut till verksamhetschefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), verksamhetscheferna eller ansvariga i ledningsposition arrangerar så att du som deltagare har möjlighet att medverka.

Kommunikation till allmänheten

Kommunikationsavdelningen jobbar med att ta fram affischer till vårdcentralerna och till sjukhusens väntrum och dylikt, ett vykort för utskick till personer som är 65 år och äldre och filmer som kommer visas i sociala medier.

Viktiga dokument

Här nedan hittar du dokument som du kan behöva och ha nytta av. Mer information om influensa och influensavaccination hittar du på Smittskyddets sidor här på Vårdgivarwebben.

Hälsodeklaration influensa

Uppdragsblankett för ordinationsrätt för influensavaccination

Informationsbrev från Smittskyddsläkaren (200727)

Vanliga frågor och svar (FAQ) om influensavaccination (Folkhälsomyndigheten)

Senast ändrad: