Direkt till innehållet

Influensakampanjen 2018/2019

Från den 5 november 2018 erbjuder Hallands vårdcentraler tider för drop-in för att vaccinera så många som möjligt vaccination mot influensa. Vårdcentralernas tider publiceras på 1177 och i tidningen, Halland bästa livsplatsen, som kommer ut till samtliga hallänningar i slutet av oktober.

De som rekommenderas vaccination är:
Personer som fyllt 65 år
Gravida
Personer som bär på någon sjukdom som gör att man drabbas hårdare av ett influensavirus.

Vaccination på Hallands sjukhus Varberg och Halmstad
För patienter inom medicinsk riskgrupp finns det även möjlighet att bli vaccinerad på Hallands sjukhus Varberg och Halmstad i samband med sitt planerade besök. Vaccinationsmottagningarna har öppet vecka 45-49, måndag till torsdag mellan kl. 09.00-15.00.

Vaccinet
Vaccinet vaxigrip tetra ger skydd mot fyra virus – 2 st. A och 2 st. B influensa och beställs från Vaccinservice

Tel: 031-887290
Fax: 031-886430
E-post:  ks.sjvlakemedel@oriola.com
hemsida www.vaccinservice.se

Ange:  Kundnumret (hos Oriola)
ZZ-nummer (offentlig vårdenhet)

Vaccinet kostar 13,70 kr mer per dos. Vaccinerande enhet ersätts med 13,70 kr efter säsongen via Regionkontoret, på motsvarande sätt som för Rotavirus vaccinet.

Marknadsmaterial
Inför kampanjen skickas marknadsmaterial ut till vårdcentralerna i form av affisch och takrondell. Önskas mer finns det att beställa via broschyrbeställningen.

Mer information om influensa och influensavaccination
Samt länkar, dokument och frågor och svar finns på Smittskyddets sidor här på vårdgivarwebben. 
Kampanjen marknadsförs på Facebook och via annonsering i dagspress.

 

Om innehållet
Senast ändrad: