Direkt till innehållet

Influensavaccination 2021/2022

UPPDATERAS

Den nationella starten för vaccination av säsongsinfluensan är i år den 9 november. Eftersom vi likt förra året har en pågående pandemi kommer influensavaccinationen behöva genomföras på annat sätt än vanligt för att säkerställa att den inte leder till ökad smittspridning av covid-19. Vi kommer likt förra året inte kunna genomföra drop in-vaccination.

I Sverige kommer vaccination erbjudas i en gemensam prioriteringsordning som innebär att personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper under 65 år samt hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar ges förtur till vaccination. Enligt preliminär plan erbjuds vaccination till vård- och omsorgspersonal därefter och till sist kan även allmänheten erbjudas vaccination.

Under pandemin är det extra viktigt att så många personer som möjligt i riskgrupperna vaccinerar sig – för att minska risken för svår influensasjukdom för den enskilde och för att minska den belastning på vården som en omfattande influensaspridning skulle ge. Förutom tidigare identifierade riskgrupper är nu även vård- och omsorgspersonal en prioriterad grupp för vaccination enligt Folkhälsomyndigheten. Detta för att indirekt skydda patienter i riskgrupp, för att vård- och omsorgspersonal löper uppenbar risk att själva exponeras och för att de utgör en samhällsviktig yrkeskategori.

Beställning av vaccin inom Region Halland och privata vårdgivare

Läkemedelsförsörjningen kommer att förändras 2021/2022 jämfört tidigare år. Tidigare sätt att beställa kan inte användas. Hur beställningar ska ske kommer att meddelas här senare.

Utbildning om årets influensasäsong

Smittskydd Halland och Närsjukvården arrangerar två digitala utbildningstillfällen för alla berörda, inklusive kommunerna. Här ges en aktuell lägesbild kopplat till pandemin, information om det nya vaccinet och gällande rekommendationer för vaccinationen.

Vi inbjuder till kostnadsfria utbildningstillfällen om influensa och vaccinationskampanjen vid nedanstående tillfällen. På grund av pandemin kommer utbildningarna hållas digitalt via Teams.

Tisdag 28/9 kl 09.00 - 11.00

Torsdag 30/9 kl 13.00 – 15.00

Anmälan sker via kompetensportalen.

Intern länk: Säsongsvaccination mot influensa (luvit.se)

Extern länk: Säsongsvaccination mot influensa (luvit.se)

Detta gäller för externa som inte har konto än:

Första gången du besöker Region Hallands Kompetensportal med utbildningskatalog gäller följande:

Länk till utbildningskatalogens startsida för externa:

https://regionhalland.luvit.se/extern/index.aspx?ReturnUrl=%2fextern (Spara gärna sidan som ett bokmärke/favorit i din webbläsare).

  • Klicka på rubriken Ta del av utbildningskatalogen för att katalogen ska öppna sig.
  • Sök upp utbildningen i sökfönstret längst upp till vänster.
  • När du klickar på Registrera på den utbildning du vill anmäla dig till, om det är en lärarledd väljer du också det datum du vill gå, då dyker ett registreringsformulär upp för att skapa konto. Du ska också ange faktureringsuppgifter till din arbetsgivare för eventuella utbildningskostnader.
  • När du klickar på Registrera längst ner under dina kontouppgifter, då blir ditt konto sparat och du blir automatiskt anmäld till utbildningen och tillfället du valde.

Nästa gång du ska anmäla dig till en annan utbildning, då loggar du in via inloggningsrutan i länken ovan.

Journaldokumentation

Här kommer vi att berätta hur dokumentationen ska gå till.

Hälsodeklaration influensa

Hälsodeklaration invånare – vaccination mot säsongsinfluensa

Observationstid efter vaccination

Det finns ingen evidens, anvisning från tillverkaren i FASS eller någon nationell rekommendation för någon specifik observationstid efter influensavaccination för friska patienter utan känd allergi. Många personer i de prioriterade grupperna för influensavaccination tillhör riskgrupperna för allvarlig covid-19-infektion. I många verksamheter är det inte möjligt att tillämpa observation efter vaccination utan att betydligt öka risken för trängsel och smitta. Läs mer om detta i dokumentet: Observationstid efter vaccination

Vaccination av studerande som ska ut på VFU

Studerande som ska göra sin VFU inom vården erbjuds vaccination mot säsongsinfluensan för att minska risken av smittspridning till riskgruppspatienter.  Vaccinationen för de studerande är avgiftsfri.

De studerande kommer i första hand hänvisas till:

  1. Vårdcentralen där hen är listad i Halland.
  2. Vårdcentralen som ligger närmast hens bostad i Halland. (Om den studerande är skriven i annan region än Halland).
  3. Vårdcentralen som ligger närmast aktuell skola, om den studerande inte är bosatt i Halland.

    De studerande ska uppvisa intyg som de får från sin skola för att få ingå under begreppet ”personal”.

Ersättning utgår till vårdcentral likt vid vaccination av riskgrupper samt för stickavgift enligt gula taxan.

Registrering på vårdcentral (intyg ska kunna uppvisas):

• Besöksorsak: ”VaccÖ (vaccination övrig)

• Avgiftstyp: Hälsovård

• Summa: 0 kr

• Betalsätt: Gena

För att ersättning ska utgå notera den studerandes personnummer på samma blankett som används för att få ersättning för vaccinkostnaden/Vaxigrip. Blanketten ska om den har personnummer noterade på sig postas och inte mailas in vid begäran om ersättning.

Uppdragsblankett för ordinationsrätt

Sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska är behörig att ordinera läkemedel för vaccination mot bland annat influensa och pneumokocker. Blankett används för att ge uppdrag till sjuksköterska utan sådan vidareutbildning men som har annan dokumenterad utbildning som ger motsvarande kompetens inom vaccination som vidareutbildning till distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska.

Uppdragsblankett för ordinationsrätt för influensavaccination

Pnemokockvaccination

Här kan du läsa om Region Hallands rekommendationer om pneumokockvaccination i samband med influensavaccination och om vilka individer riskerar drabbas av allvarlig pneumokockinfektion.

Rekommendationer om pneumokockvaccination i samband med influensavaccination i Region Halland. (För vårdpersonal.)

Vill du som vårdpersonal dela ut ett blad till din patient, hittar du det här:

Tillhör du riskgrupp för allvarlig pneumokockinfektion (bakterie som orsakar bland annat lunginflammation)? (Patientinformation)

Säsongsinfluensavaccination och enstaka hembesök inom kommunal hälso- och sjukvård

I dokumentet hittar du vägledning kring vaccination vid enstaka hembesök.

Frågor och svar om influensa

Vanliga frågor och praktiska råd om influensavaccination (Region Halland)

Vanliga frågor och svar (FAQ) om influensavaccination (Folkhälsomyndigheten)

Mer information om influensa och influensavaccination hittar du på Smittskyddets sidor här på Vårdgivarwebben.

Kommunikation till allmänheten

Kommunikationsavdelningen tar fram en affisch till vårdcentralerna och till sjukhusens väntrum och dylikt. Filmer som ska visas i sociala medier publiceras löpande under kampanjen.

Kontakt

Har du frågor om innehållet eller saknar du något?

Kontakta: Anna Carlsson

Senast ändrad: