Direkt till innehållet

Nytt Coronavirus (2019-nCoV)

De allra flesta fall har konstaterats i Hubei-provinsen i Kina. Fall av det nya coronaviruset har även konstaterats i en rad länder utanför Kina. Däremot är det få länder förutom Kina som har rapporterat någon smittspridning. I dagsläget gäller det vissa områden i Sydkorea, Italien och Iran.

Avgörande för bedömningen blir personens reseanamnes som noggrant måste efterfrågas redan vid första kontakt.

Fortsatt gäller att all handläggning av misstänkta fall ska ske på infektionskliniken. Stöd för bedömning:

När ska nya coronaviruset misstänkas?

Se Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation

Åtgärder vid misstänkt fall:

Om patienten ringer till akutmottagningen/vårdcentralen eller befinner sig utanför ska patienten inte tas in. Infektionsbakjour kontaktas omedelbart. Vid medicinskt behov av omedelbart omhändertagande tas patienten direkt in på enkelrum enligt instruktion nedan.

Om patienten redan är inne på akutmottagning eller vårdcentral:

Placera personen i eget rum med adekvat medicinsk övervakning i väntan på beslut om eventuell transport till Infektionsklinik. Personal som träffar patienten ska använda andningsskydd (FFP3 med övertäckt ventil), långärmad vätsketät engångsrock eller plastförkläde, visir/skyddsglasögon och handskar.

Kontakta infektionsklinikens bakjour (nås dygnet runt via sjukhusets växel 035-131000) för råd och instruktioner kring fortsatt handläggning av patienten.

Samtliga rutiner och instruktioner för vad som gäller för handläggning av misstänkta fall av coronavirus finns i Region Hallands vårdriktlinje: Coronaviruset 2019-nCoV, covid-19, samt MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome corona virus) - Handläggning av misstänkta och bekräftade fall

UD avråder från resor till Kina.

Länkar till aktuell information:

Folkhälsomyndighetens handläggningsrekommendationer

Folkhälsomyndigheten - frågor och svar om nytt coronavirus

Folkhälsomyndigheten - utbrottsinformation

Folkhälsomyndigheten - Diagnostikaktuellt

ECDC:s rapportering och riskvärdering

WHO:s webbplats

Information att använda vid behov

Dörrskylt att skriva ut i A4 eller A3

Standardtext för mottagningens hemsida på 1177.se

Information för invånare

Om Coronavirus på 1177.se

Nyheter och information på regionhalland.se

Kontaktuppgifter smittskydd

Smittskydd Halland

Hallands sjukhus, 301 85 Halmstad

Telefon: 035-13 16 07, Fax: 035-13 16 08, e-post: smittskydd@regionhalland.se

Anders Enocksson, smittskyddsöverläkare

Tfn: 035-13 16 13, 070-319 16 13

Maria Löfgren, bitr. smittskyddsläkare

Tfn: 076-6976422

Karin Truedsson, smittskyddssjuksköterska

Tfn: 035-13 16 03, 070-644 24 27

Nilla Lindroos, smittskyddssjuksköterska

Tfn: 035-13 16 28, 073-14 333 14

Berit Oknelid, assistent

Tfn: 035-13 16 07

Senast ändrad: