Direkt till innehållet

Nytt Coronavirus (2019-nCoV)

Obs! Sidorna har uppdaterats. Viss information har fått egna undersidor.

Aktuellt läge covid-19 i Sverige och Halland

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att samhällssmitta med covid-19 finns i Sverige. Deras rekommendation är därför att alla patienter med symtom på luftvägsinfektion ska behandlas som misstänkt covid-19.

Även i Halland kan vi se samhällssmitta. Det betyder att fler äldre och riskgrupper kommer att behöva provtas. I det läget behöver vi säkra kapacitet för provtagning och omhändertagande av patienter i behov av inneliggande vård.

Även personer med vårdinsatser från kommun eller sjukvård bör prioriteras för provtagning. Skälet till detta är dels att kunna förhindra smittspridning på t ex äldreboende och att säkerställa att skyddsutrustningen används effektivt.

För sjukvårdspersonal sker som regel inte längre någon provtagning. Den viktigaste åtgärden för att förhindra smitta är att personal stannar hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom. Gå hem direkt om du börjar känna dig sjuk!

Till sidan om bedömning av patienter och vårdriktlinje.

Senast ändrad: