Direkt till innehållet

Covid-19

Här hittar du samlad information och stödmaterial om covid-19. Sidorna är till för medarbetare i Region Halland, privata aktörer och kommunal vård- och omsorg och uppdateras löpande.

Vi måste hjälpas åt att skydda varandra

Carianne Vessin Sevholt, avdelningschef på Vårdhygien Halland, om vikten av att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer även i personalgruppen. Vi måste hjälpas åt att skydda varandra från att smittas av coronaviruset (covid-19).

Förtydligande angående uppdrag (4 maj 2020)

Region Hallands hälso- och sjukvård

  • Region Hallands hälso- och sjukvårdsdrivande verksamhet har i uppdrag att lösa invånarnas sjukvårdsuppdrag med sedvanliga kvalitetskrav.
  • Tillgänglighet till vården ska säkerställas för alla, oavsett ålder eller tillhörighet till riskgrupp. Fortsätt använda icke-fysiska kontakter vid varje tillfälle då det är möjligt.
  • Risk för smitta med SARS-CoV-2 värderas på samma sätt som andra risker med vårdinsatser och vägs mot vinsterna med planerad åtgärd.
  • Samtliga hälso- och sjukvårdsdrivande verksamheter ska planera och ha en beredskap för att kunna bedriva vård vid en omfattande och utdragen epidemi med covid-19 som leder till såväl ökade sjukvårdsbehov som bortfall av egna medarbetare.
  • Vårdgaranti ska nyttjas för att skapa avlastning av operationssjukvården i syfte att undvika långa väntetider i ett läge när vår egen operationskapacitet nedgår.

Region Hallands övriga verksamheter

  • Kollektivtrafiken är en viktig samhällsfunktion – verksamheten har i uppdrag att utifrån förutsättningarna upprätthålla en fungerande verksamhet.
  • Den regionala utvecklingsverksamheten har i uppdrag att prioritera sin verksamhet för att stödja näringslivet med anledning av den uppkomna epidemin.

Samtliga regionens verksamheter ska fortsätta utföra sina uppdrag i enlighet med Region Hallands och övriga myndigheters rekommendationer.

Ansvars- närhets- och likhetsprincipen gäller. Varje fråga hanteras av den verksamhet som har ansvaret enligt reglementet. Krisledningsorganisationen aktiveras enligt ordinarie rutiner som ett stöd till ledningen.

Senast ändrad: