Direkt till innehållet

Antigentest (sk snabbtest)

Övergripande rutin: Covid-19 Provtagningsriktlinje

Utifrån den nationella strategin och en samlad bedömning har Region Halland beslutat att antigentestning ska användas på följande sätt, vilket också beskrivs i sin helhet i den övergripande rutinen, se länken ovan.

Screening personal vid utbrott på enhet

Rutin för personal inom Region Halland i utbrottssituation:  Corona, covid-19 - Antigentest, för personal i utbrottssituation.

Rutin för personal i kommunal vård- och omsorg i utbrottssituation: Corona, covid-19 - Antigentest, för personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation

Screening vid inläggning (inkl viss dagvård) av patienter utan misstanke covid-19 som inte kvalificeras för PCR-provtagning

Se rutin Corona, covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter

Vid misstänkt smitta på Särskilt boende (SÄBO) för att snabbt avgränsa smitta

Se rutin Användning av antigentest vid misstänkt fall av covid-19 i kommunal hälso- och sjukvård

Reservrutin i händelse av brist på PCR-kapacitet eller tekniskt PCR-analyshaveri

Se rutin Corona, covid-19 - Antigentest, reservrutin vid brist på PCR-provtagning

Ersättning

Staten ersätter regionen med 300 kr/prov för varje utfört prov som tas enligt ovan indikationer. Ersättningen fördelas på remitterande enhet (100 kr), provtagande enhet (100 kr), samt kostnader för provtagningskit (ca 80 kr/st) och logistik (20 kr/prov).

OBS! Förändrat sätt att dokumentera antigentest

Provet ska läggas in i VAS som ett patientnära prov, POCT-prov med analyskod \COAG. Alla patientprover läggs upp på respektive klinik. Alla personalprover i Region Halland läggs upp på Pandemimottagningen med remitterande läkare PANLÄK. Kommunernas prover läggs upp på ansvarig vårdvalsenhet.

Ingen bred screening av symtomfria

I nuläget rekommenderas inte screening av symtomfria personer som inte ingår i ett utbrott av covid-19. Det kan dock bli aktuellt som del i smittspårning om det initieras av Smittspårningsenheten, Vårdhygien Halland eller Smittskydd Halland.

 

Senast ändrad: