Direkt till innehållet

Provsvar antikroppstest

Efter cirka två dygn är ditt provsvar klart. Logga in på 1177.se (som privatperson), välj Journaltjänster och Journalen. Obs! Du får ingen avisering när något nytt dokumenterats i din journal utan behöver själv gå in och läsa under Provsvar.

Vad innebär provsvaret?

Ett negativt antikroppstest betyder att du inte har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2 (covid-19) Om du framöver får symtom på covid-19 ska du logga in och boka tid på 1177.se för självprovtagning covid-19 för att få veta om du då har covid-19 eller inte (PCR-test). Du ska fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att skydda dig själv och andra från att smittas med covid-19.

Ett positivt antikroppstest betyder att du har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2 (covid-19) och därmed har haft covid-19.

För dig som individ innebär det:

 • Minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra.
 • Vid förkylningssymtom inom 6 månader efter du fått ett positivt antikroppstest behöver du inte provtas för covid-19-infektion (PCR) eftersom återinfektion då bedöms mycket osannolik.
 • Du kan umgås med andra, inklusive de som tillhör någon riskgrupp, om du följer de övriga generella rekommendationerna:
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna regelbundet. När man tar i saker kan virus fastna på händerna och du riskera bära smitta vidare.
  • Tänk på att hålla avstånd till andra inomhus och utomhus.
  • Avstå från större sociala sammanhang.

På arbetsplatsen för dig som arbetar inom vård- och omsorg: Även om du har fått bekräftat antikroppar ska du ändå alltid använda personlig skyddsutrustning och följa hygienrutinerna precis på samma sätt som alla andra på din arbetsplats.

Senast ändrad: