Direkt till innehållet

Antikroppstest

Region Halland har tagit beslut att inte längre erbjuda bred antikroppstestning. Folkhälsomyndigheten har i en ny rekommendation konstaterat att antikroppstestning på individnivå endast har ett begränsat värde och därför ska det endast användas utifrån medicinska behov, för att kartlägga immunitet och inom organiserade studier. Från 1 april får regionerna heller ingen ersättning från staten för den breda antikroppstestningen.

Region Hallands beslut innebär att möjlighet för invånare och vård-och omsorgspersonal att för egen del boka antikroppstestning upphör från torsdagen den 1 april 2021. Antikroppstest som redan bokats innan beslutet på tider efter den 1 april genomförs dock enligt plan och ersätts. Efter den 1 april ska inga fler antikroppstester kunna bokas in.

Antikroppstestning har erbjudits brett till vuxna invånare sedan 1 oktober 2020. Det har varit möjligt att boka tid på vårdcentral eller på provtagningen på sjukhusen. Man har också kunnat genomföra det i samband med annan provtagning.

Statistik

Uppföljning sker veckovis och publiceras på regionhalland.se under Covid-19 och Läget i Halland

Vad innebär ett positivt antikroppstest?

Eftersom antikroppsprovet är nytt finns i dagsläget inte tillräcklig data för att kunna uttala sig om immunitet. Det betyder bland annat att ett positivt test inte påverkar vilken skyddsutrustning medarbetaren ska använda. När det gått 6 månader sedan man hade covid-19 beräknas man inte ha tillräckligt skydd mot ny infektion även om ett antikroppstest skulle visa positivt. Region Hallands antikroppstest visar inte om immunitet har utvecklats efter vaccination.

Om en stor andel av personalen på en enhet får bekräftat att de har antikroppar mot covid-19 efter provtagning är det osannolikt att man på den enheten får någon större smittspridning inom närmsta månaderna. Beredskapen inför nya utbrott är därmed god.

Individer som genom antikroppstestning fått bekräftat att de har utvecklat antikroppar mot covid-19 (positivt provsvar) har i 6 månader från det man var sjuk i covid-19:

  • minskad risk att själv smittas vilket också innebär minskad risk att föra smittan vidare till andra.
  • kan umgås med andra inklusive de som tillhör någon riskgrupp om övriga generella rekommendationerna följs vilket inkluderar stanna hemma när man känner sig sjuk, avstå större sociala sammanhang, hålla avstånd och fortsatt noggrann handhygien (eftersom man kan bära med sig virus på händerna och föra detta vidare till andra).

Enligt Folkhälsomyndigheten innebär ett positivt antikroppstest skydd mot ny covid-19-infektion med allvarliga symtom under cirka ett halvår från det att man var sjuk. Om det är mer än 6 månaders sedan man hade covid-19 är det osäkert vilket skydd man har mot en ny infektion även om ett antikroppstest är positivt.

Kvalitet på antikroppstestet

Det test som används vid mikrobiologiska laboratoriet i Halmstad har god prestanda och är godkänt av Folkhälsomyndigheten. Det finns ändå en liten risk att det förekommer enstaka falskt positiva och falskt negativa tester.

Senast ändrad: