Direkt till innehållet

Antikroppstest

Från 1 april 2021 erbjuds inte längre bred antikroppstestning i Halland utan antikroppstest används endast vid medicinska behov, för att kartlägga immunitet och inom organiserade studier.

Kvalitet på antikroppstestet

Det test som används vid mikrobiologiska laboratoriet i Halmstad har god prestanda och är godkänt av Folkhälsomyndigheten. Det finns ändå en liten risk att det förekommer enstaka falskt positiva och falskt negativa tester. Analysmetoden kan detektera antikroppar som utvecklats både efter genomgången infektion och vaccination.

Senast ändrad: