Direkt till innehållet

Frågor och svar om självprovtagningen (PCR)

Villkor och regler

Vem får boka självprovtagning?

För att ta provet för covid-19 ska man:

 • Vara över 6 år
 • Ha nytillkomna symtom på covid-19
 • Haft symtom i minst 24 timmar
 • Kunna ta provet på sig själv (eller, för barn, med hjälp av förälder eller annan vårdnadshavare) – i näsa och svalg med provtagningspinne
 • Inte tagit prov de senaste 6 månaderna som visat på en pågående covid-19-infektion

Självprovtagningen är för alla som är 6 år och äldre som har nytillkomna symtom på covid-19 men inte är i behov av medicinsk bedömning eller vård.

Vad gäller för barn under 6 år?

Barn som har lindriga symtom och är 0-5 år behöver inte provtas utan ska bara stanna hemma om de blir sjuka eller förkylda. De kan gå tillbaka till förskolan när de är friska och varit symtomfria minst två dagar. Precis som tidigare provtas barn i alla åldrar inom sjukvården som en del av en medicinsk bedömning när vården bedömer att provtagning behöver ske.

Ska vi hänvisa turister till bussarna?

 • Turister från andra delar av Sverige kan boka tid via 1177.se för provtagning i Halland.
 • Turister från andra länder provtas i den ordinarie vården och endast om de är i behov av vård.

Hur kan asylsökande och papperslösa göra?

Asylsökande och papperslösa hänvisas till tidbokning via Pandemimottagningen.

Vad gäller för medarbetare och boende på äldreboenden?

Medarbetare som insjuknar med symtom bokar självprovtagning likt övriga invånare. Vid konstaterat fall på boende ska provtagning och smittspårning ske enligt nationella riktlinjer. Inom kort kommer en ny rutin som förtydligar ansvarsfördelning och struktur för dessa grupper.

Om man inte kan ta sig till provtagningsbussen?

Vid behov kan provtagningspåsen hämtas av ombud på provtagningsplatsen eller levereras hem till invånaren. Provet måste vara beställt via 1177 Vårdguidens e-tjänster: Ombudet måste kunna visa invånarens fotolegitimation och sin egen för att få ut det provtagningspaket invånaren beställt.

Hur fungerar hemleveransen?

När man loggat in på 1177.se och beställt provtagning får man i steg två välja provtagningsplats, där kan den som inte har möjlighet att ta sig till provtagningsstället välja hemleverans. Det är viktigt att välja hemleverans i den kommun man bor i. Det går inte att boka hemleverans till annan kommun i Halland än den där man bor.

Kan man beställa test till någon annan?

Nej, du kan inte beställa åt någon annan än dig själv. Du kan däremot vara ombud och hämta och lämna prov åt någon annan. I så fall ska du ha med dig egen legitimation och legitimation för den som beställt testet.

Kan inte invånaren bara komma till vårdcentralen för provtagning?

Självprovtagning är en förutsättning för att Region Halland ska kunna erbjuda en bred allmän provtagning. Provtagningen går till på samma sätt för medarbetare, både inom kommunal vård och omsorg och regional hälso- och sjukvård, som för invånare.

Patienter som har symtom på covid-19 erbjuds provtagning och omhändertagande i den ordinarie vården.

Praktiskt kring självprovtagningen

Vilka tider är bussen på plats och provtagningen öppen?

Cirka 8-15 varje vardag. Tiderna kan skilja något men ingen kan komma dit utan att ha beställt provtagning i förväg. När man loggat in väljer man plats och bokar tid.

Har personalen som delar ut och hämtar in de genomförda proven skyddsutrustning på sig?

Ja, det har de. Eftersom de flesta som kommer har symtom måste de skydda sig och vara noga så att de inte bidrar till smittspridning.

Hur tar man sig bäst till bussen?

Det viktigaste är att du inte åker kollektivt, eftersom du har symtom kan du smitta andra.

Var står bussarna?

Man får veta var bussarna är placerade när man loggar in på 1177.se och ska boka provtagning. Totalt finns 12 stycken fördelade i samtliga kommuner. Dessutom finns ”följebilar” som ska lämna/hämta självtester till invånare som inte kan ta sig till bussen. Man kan inte bara dyka upp vid en buss och göra en självprovtagning.

Vad kostar det?

Självprovtagningen för covid-19 kostar inget.

Om själva provet, provtagningen och smittspårning

När ska provet tas?

Det är viktigt att provet tas tidigt efter symtom, men tidigast efter ett dygns sjukdom.

Hur säkert är självprovtagningstestet?

Det är tillförlitligt om det tas på rätt sätt och inte allt för tidigt i förloppetMetoden är godkänd av Folkhälsomyndigheten och tack vare att man tar prov från både näsa, svalg och saliv ökar säkerheten.

Hur går provtagningen till?

Man får ett provtagningspaket på plats. Provet tas i svalg och näsa med provtagningspinne. Dessutom lämnar man in ett salivprov. Instruktioner delas ut.

Varför tar det två dygn att få svar?

Nu är det så många som ska provtas i Halland så att regionens kapacitet när det gäller analyser och provsvar inte räcker till. Prov körs därför till externt laboratorium vilket gör att det tar några timmar mer.

Provtagning som sker i vården hanteras dock av Region Hallands eget laboratorium.

Vad händer om provet visar att man har covid-19?

Inom två dagar får man sitt provsvar via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Personer som får besked om att man har en pågående covid-19-infektion får en länk till smittskyddsbladet med förhållningsregler och ska boka en telefonkontakt med en sjuksköterska på Pandemimottagningen för att säkerställa smittspårning. Länk till tidsbokning finns i svaret.

Hur många prover får man ta?

Det finns ingen gräns för hur många prover man får ta men det är viktigt att inte ta prov i onödan. Man ska ha nytillkomna symtom som varat i minst 24 timmar. Man ska inte ha haft en konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna.

Självprovtagning bara vid symtom? Eller också i smittspårning?

Självprovtagning gäller vid symtom, men kan bli aktuellt för en person utan symtom om smittspårare begär att personen ska provtas i samband med pågående smittspårning.

Vad gäller kring smittspårning?

Läs här om smittspårning i Halland.

Övriga frågor

Finns information på andra språk?

Tjänsten där man beställer finns inte på andra språk, instruktionen kommer inom kort på engelska och består redan nu delvis av bilder.

De regler och råd som gäller om man har covid-19 finns översatt på flera språk på 1177.se.

Finns teknisk support om man får problem när man loggat in och ska boka provtagning?

Man kan ringa 0770-72 00 00 alla dagar klockan 6-22 för teknisk support av 1177 Vårdguidens e-tjänster. På den här sidan kan du skicka in din fråga/ditt problem https://www.1177.se/Halland/om-1177-vardguiden/e-tjanster-pa-1177-vardguiden/support-och-tekniska-krav-for-e-tjansterna/support-for-1177-vardguidens-e-tjanster/

Vad är Pandemimottagningens roll och uppgift?

Pandemimottagningen är administrativt ansvarig enhet för den provtagning som utförs för alla invånare som inte klassificeras som patienter vid provtagningen.

Pandemimottagningen:

 • svarar allmänheten på frågor om provtagningen
 • erbjuder provtagning för de som inte kan logga in på 1177.se
 • erbjuder telefonkontakt för de med positivt provsvar
 • journalför alla positiva provsvar i VAS

Kontakt Pandemimottagningen: 010-47 619 13

Hur påverkar provtagningen min vårdcentral?

Förutom att mängden frågor från patienter ökar innebär inte uppdraget nån förändring för vårdcentralen. Ingen förändrad rutin avseende medicinsk bedömning.

Vårdcentralerna ska vara generösa med provtagning.

Vad ska vi svara när personer ringer om provtagning?

Om patienten behöver bedömning/vård stöd av vårdcentralen – ta emot dem. Om de inte har vårdbehov, men vill veta om symtomen beror på covid-19 – hänvisa till självprovtagningen. All information och bokning av plats och tid finns på 1177.se/Halland.

Senast ändrad: