Direkt till innehållet

Dörrskyltar, affischer och övrigt informationsmaterial

Informationsmaterial

Dörrskylt om besöksregler

Det finns två varianter av dörrskylt med gällande besöksregler, en för vårdcentraler och mottagningar och en för avdelningar.

Dörrskyltarna går att beställa via broschyrbeställningen, under rubriken Besöksregler. 

På dörren till varje vårdmottagning SKA dörrskylten finnas tydligt synlig vid ingången.

Affisch tvätta händerna

Laminerad affisch till allmänna toaletter. Privata vårdgivare kan beställa via broschyrbeställningen, under rubriken Tvätta händerna.

Affisch om munskydd

Affisch: Säker användning av munskydd (2021-12-13)

 

Affisch 2-metersregeln (håll avstånd)

Affisch A3 går att beställa via broschyrbeställningen, under rubriken 2-metersregeln

Affisch håll avstånd

Affisch till väntrum om att hålla avstånd A4 (svenska)

Affisch till väntrum om att hålla avstånd A4 (engelska)

Affisch till väntrum om att hålla avstånd A4 (arabiska)

Affisch god handhygien

Affisch från Folkhälsomyndigheten om handhygien

Bilaga om covid-19 och besöksregler att skicka med kallelser

Bilaga till kallelser vårdcentral (2021-09-27)

Bilaga till kallelser sjukhus - ej omboka (2021-11-22)

Bilaga till kallelser sjukhus omboka (2021-11-22)

Bilaga till kallelse - inför operation (2021-11-26)

Bilaga till kallelse – inför operation (2021-12-20)

Mall brev patient om-/avbokning av besök pga covid-19

Om din verksamhet behöver skjuta upp patientbesök på grund av det rådande läget med covid-19, använd texten i bilagan för brevutskick.

Kopiera texten och klistra in i din verksamhets vanliga brevmall för avbokning av besök. Fyll i informationen i de gulmarkerade områdena så att det stämmer med din verksamhet.

Mall brev till patient om ombokning/avbokning av besök pga covid-19

Information till patient som ej är i behov av sjukhusvård

Att lämna ut till patienten, en uppmaning att vara uppmärksam på om symtom förvärras.

Till dig som har en misstänkt covid-19-infektion (2020-12-04)

Engelska Till dig som har en misstänkt covid-19-infektion (2020-12-04)

Arabiska Till dig som har en misstänkt covid-19-infektion (2020-12-04)

Somaliska Till dig som har en misstänkt covid-19-infektion (2020-12-04)

Standardtext för mottagningens hemsida på 1177.se

På mottagningens hemsida på 1177.se SKA standardtexten om coronavirus läggas in.

Standardtext om Coronavirus att lägga in på mottagningens hemsida på 1177 (uppdaterad 2021-09-22)

Standardtext för Boka tid direkt (webbtidbokning)

Mottagningar som erbjuder Boka tid direkt (webbtidbokning) SKA lägga in standardtexten i villkorstexten för Boka tid direkt.

Standardtext om coronavirus att lägga in i Boka tid direkt (uppdaterad 2020-03-19)

Standardtext för Av/omboka tid direkt (webbtidbokning)

Mottagningarna lägger in ett tillägg i Av/omboka tid direkt (webbtidbokning) för tydliggöra möjligheten till besök via video och telefon samt att vissa besök är nödvändiga.

Standardtext  att lägga in i Av/omboka tid direkt (uppdaterad 2020-04-15)

Standardmeddelande för TeleQ

Ett meddelande att lägga till på mottagningarnas TeleQ och övriga telefonsvarare.

Standardmeddelande för TeleQ (2021-10-06)

Standardtext för tillägg SMS-påminnelse bokad tid

Standard för tillägg SMS-påminnelse inför bokad tid (VAS) (uppdaterad 2021-10-06)

Senast ändrad: