Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Dörrskyltar, affischer och övrigt informationsmaterial

Presentation

En övergripande presentation om Region Hallands arbete med covid-19. Obs! Presentationen uppdateras regelbundet, den senaste versionen ligger alltid här.

Covid-19-information-om-Region-Hallands-arbete-ppt (2020-08-31)

Informationsmaterial

Dörrskylt för patienter

På dörren till varje vårdmottagning SKA dörrskylten finnas tydligt synlig vid ingången. På skylten ska varje mottagning ange sitt telefonnummer eller annan kontaktväg till mottagningen. Tänk på att telefonnumret behöver vara bemannat så patienten får svar direkt.

Vid symtom - gå inte in - att skriva ut i A4 eller A3 (2020-03-19)

Vid symtom - gå inte in - att skriva ut i A4 eller A3 - med översättningar på 6 andra språk (2020-03-23)

Vid symtom - gå inte in - att skriva ut i A4 eller A3 - med bildstöd och översättningar på 6 andra språk (2020-04-17)

BVC: Vid symtom - gå inte in - att skriva ut i A4 eller A3 (2020-04-30)

Dörrskylt om besöksförbud

Besöksförbud för närstående (2020-03-19)

Engelska - Besöksförbud för närstående (2020-03-24)

Arabiska - Besöksförbud för närstående (2020-03-24)

Affisch tvätta händerna

Laminerad affisch till allmänna toaletter. Privata vårdgivare kan beställa via broschyrbeställningen, under rubriken Tvätta händerna.

Affisch 2-metersregeln (håll avstånd)

Affisch A3 går att beställa via broschyrbeställningen, under rubriken 2-metersregeln

Affisch god handhygien

Affisch från Folkhälsomyndigheten om handhygien

Bilaga om besöksregler att skicka med kallelser

Bilaga till kallelser - sjukhus - omboka besök (2020-08-27)

Bilaga till kallelser - sjukhus - ej omboka besök (2020-08-27)

Bilaga till kallelser - sjukhus - omboka besök samt självincheckning (2020-08-27)

Bilaga till kallelser - sjukhus - ej omboka besök samt självincheckning (2020-08-27)

Bilaga till kallelser - vårdcentraler (2020-03-31)

Bilaga inför planerad operation att skicka med kallelser

Bilaga till kallelser - inför operation (2020-07-21)

Mall brev patient om-/avbokning av besök pga covid-19

Om din verksamhet behöver skjuta upp patientbesök på grund av det rådande läget med covid-19, använd texten i bilagan för brevutskick.

Kopiera texten och klistra in i din verksamhets vanliga brevmall för avbokning av besök. Fyll i informationen i de gulmarkerade områdena så att det stämmer med din verksamhet.

Mall brev till patient om ombokning/avbokning av besök pga covid-19

Information till patient som ej är i behov av sjukhusvård

Att lämna ut till patienten, en uppmaning att vara uppmärksam på om symtom förvärras.

Till dig som har en misstänkt covid-19-infektion (2020-07-10)

Engelska Till dig som har en misstänkt covid-19-infektion (2020-07-10)

Arabiska Till dig som har en misstänkt covid-19-infektion (2020-07-10)

Somaliska Till dig som har en misstänkt covid-19-infektion (2020-07-10)

Information till patient på slutenvårdsavdelning

Informationsblad om besöksförbud. Övergripande information om Hallands sjukhus besöksförbud för närstående och möjlighet att lägga till information som är specifik för den egna avdelningen.

Besöksförbud på Hallands sjukhus - information till patienter (2020-04-15)

Standardtext för mottagningens hemsida på 1177.se

På mottagningens hemsida på 1177.se SKA standardtexten om coronavirus läggas in.

Standardtext om Coronavirus att lägga in på mottagningens hemsida på 1177 (uppdaterad 2020-08-27)

Standardtext för Boka tid direkt (webbtidbokning)

Mottagningar som erbjuder Boka tid direkt (webbtidbokning) SKA lägga in standardtexten i villkorstexten för Boka tid direkt.

Standardtext om coronavirus att lägga in i Boka tid direkt (uppdaterad 2020-03-19)

Standardtext för Av/omboka tid direkt (webbtidbokning)

Mottagningarna lägger in ett tillägg i Av/omboka tid direkt (webbtidbokning) för tydliggöra möjligheten till besök via video och telefon samt att vissa besök är nödvändiga.

Standardtext  att lägga in i Av/omboka tid direkt (2020-04-15)

Standardmeddelande för TeleQ

Ett meddelande att lägga till på mottagningarnas TeleQ och övriga telefonsvarare.

Standardmeddelande om coronavirus för TeleQ (2020-03-17)

Standardtext för tillägg SMS-påminnelse bokad tid

Standard för tillägg SMS-påminnelse inför bokad tid (VAS) (uppdaterad 2020-04-28)

Senast ändrad: