Direkt till innehållet

Dörrskyltar, affischer och övrigt informationsmaterial

Informationsmaterial

Dörrskylt (affischer) besöksregler - ordinarie

Det finns dörrskyltar (affischer) med gällande besöksregler, en för vårdcentraler och mottagningar och en för vårdavdelningar (finns i två varianter).

Affischerna går att beställa via broschyrbeställningen, under rubriken Besöksregler. 

På dörren till varje mottagning, vårdcentral och vårdavdelning SKA dörrskylten finnas tydligt synlig vid ingången.

Dörrskylt besöksrestriktioner vid smittutbrott - tillfällig

Affischer för mottagningar och avdelningar som infört tillfälliga besöksrestriktioner på grund av smittutbrott eller andra tillfälliga omständigheter.

Affisch för mottagning Besöksrestriktioner för närstående (2022-01-20)

Affisch för avdelning Avdelningen är stängd för besökare (2022-01-20)

Affisch tvätta händerna

Laminerad affisch till allmänna toaletter. Privata vårdgivare kan beställa via broschyrbeställningen, under rubriken Tvätta händerna.

Affisch om munskydd

Affisch: Säker användning av munskydd (2022-03-15)

 

Affisch 2-metersregeln (håll avstånd)

Affisch A3 går att beställa via broschyrbeställningen, under rubriken 2-metersregeln

Affisch håll avstånd

Affisch till väntrum om att hålla avstånd A4 (svenska)

Affisch till väntrum om att hålla avstånd A4 (engelska)

Affisch till väntrum om att hålla avstånd A4 (arabiska)

Affisch god handhygien

Affisch från Folkhälsomyndigheten om handhygien

Bilaga om covid-19 och besöksregler att skicka med kallelser

Bilaga till kallelser vårdcentral feb 2022 (2022-02-10)

Bilaga till kallelser sjukhus - ej omboka (2022-02-14)

Bilaga till kallelser sjukhus omboka (2022-02-14)

Bilaga till kallelse sjukhus – operation (2022-05-31)

Bilaga till kallelse sjukhus – dagoperation HSV (2022-03-18)

Mall brev patient om-/avbokning av besök pga covid-19

Om din verksamhet behöver skjuta upp patientbesök på grund av det rådande läget med covid-19, använd texten i bilagan för brevutskick.

Kopiera texten och klistra in i din verksamhets vanliga brevmall för avbokning av besök. Fyll i informationen i de gulmarkerade områdena så att det stämmer med din verksamhet.

Mall brev till patient om ombokning/avbokning av besök pga covid-19

Standardtext för mottagningens hemsida på 1177.se

På mottagningens hemsida på 1177.se SKA standardtexten om coronavirus läggas in.

Standardtext om Coronavirus att lägga in på mottagningens hemsida på 1177 (uppdaterad 2021-09-22)

Hos de mottagningar och avdelningar som infört lokala besöksrestriktioner ska följande standardtext användas.

Standardtext om besöksrestriktioner för mottagningars och avdelningars hemsida på 1177 (2022-01-19)

Standardmeddelande för TeleQ

Ett meddelande att lägga till på mottagningarnas TeleQ och övriga telefonsvarare.

Standardmeddelande för TeleQ (2021-10-06)

Standardtext för tillägg SMS-påminnelse bokad tid

Standard för tillägg SMS-påminnelse inför bokad tid (VAS) (uppdaterad 2021-10-06)

Senast ändrad: