Direkt till innehållet

För kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag

På den här sidan hittar du vårdriktlinjer, information om skyddsutrustning, provtagning och grundläggande utbildning i basala hygienrutiner. Det finns även användbar information på övriga undersidor om covid-19, här på vårdgivarwebben, för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

Vårdriktlinjer

Ordinärt boende

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg

Särskilt boende

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg

Tillfälliga rekommendationer

Rutin: Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg

Rekommendationer från Smittskydd

Smittskydd Hallands rekommendationer för att förhindra spridning av covid-19 inom hemsjukvård i särskilt och ordinärt boende samt hemtjänst.

Smittskydd Hallands rekommendationer för särskilt boende

Smittskydd Hallands rekommendationer för hemtjänst och hemsjukvård

Vid covid-19 inom LSS-verksamhet

Hantering av covid-19-fall inom LSS-verksamhet och råd kring lämpliga åtgärder.

Vid covid-19 inom LSS-verksamhet - Obs! Instruktionen för LSS håller på att kompletteras kring provtagning av närkontakter - kommer inom kort

Basala hygienrutiner

Rutiner kring basal hygien är grunden till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det handlar om handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg.

Utbildningar i basala hygienrutiner

Det finns två webbaserade utbildningar om basala hygienrutiner och patientnära städning i Region Hallands kompetensportal, de rekommenderas av Vårdhygien Halland.

När du kommer in på sidan i kompetensportalen, klicka på länken allra längst ner på sidan, "gå till kursen". (Ingen inloggning behövs.)

Utbildning (30 minuter): Basala hygienrutiner

Utbildning (10 min): Patientnära städning

Information och film om skyddsutrustning

Här kan du titta på en film om skyddsutrustning och få instruktioner om hur skyddsutrustning används på ett säkert sätt.

Det finns också en affisch som visar i bilder på- och avklädning av skyddsutrustning (210319)

Inom kommunal vård och omsorg kan du som personal använda visir i situationer då du inte kan hålla avstånd till vårdtagaren, som ett extra skydd för vårdtagaren. Visir ger ett gott skydd och kan rengöras och användas flera gånger.  Här kan du läsa hur du använder,  rengör och desinfekterar visiret som ska återanvändas.

Provtagning vid misstänkt covid-19

Vägledning för provtagning av vård och omsorgspersonal och en film om hur provtagning går till på rätt sätt, hittar du på sidan Provtagning.

Vid oväntade fall av covid-19 inom vård- och omsorg

Flödesschema: Provtagning av vård- och omsorgspersonal som utsatts för covid-19

Smittspårning

Rutin Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg 

Blanketter för smittspårning och screening inom kommunal vård och omsorg

Epidemirapport covid-19

Sammanställning - Smittspårning covid-19

Användning av antigentester för påvisning av covid-19

Antigentester finns nu tillgängliga för verksamheter i kommunal hälso- och sjukvård i Halland. Antigentester (s.k. snabbtester) kan användas som tillägg till PCR-tester vid symtomgivande Covid-19 samt vid smittspårning. Testet kan göras klart hos patienten och svar erhålls inom 15-30 min. Särskilt i kommunal hälso- och sjukvård är det värdefullt med tidig diagnos för att snabbt kunna sätta in smittskyddsåtgärder vid positivt test. Ett negativt svar är inte lika säkert och då måste svar på PCR-test inväntas innan misstanke om Covid-19 kan avskrivas.

Vägledning för användning finns i: Användning av antigentest vid misstänkt fall av covid-19 i kommunal hälso- och sjukvård. I vägledningen finns också en provtagningsanvisning, bilaga 2. Test-kit finns tillgängliga för beställning via RGS Logistik.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om smittspridning, skyddsutrustning och provtagning kopplat till coronaviruset. 

Uppdrag Läkarmedverkan i hemsjukvården

I samband med Covid-19 har Läkarmedverkan i hemsjukvården utökats. Läs mer i rutin Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19

Senast ändrad: