Direkt till innehållet

För kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag

På den här sidan hittar du vårdriktlinjer, information om skyddsutrustning, provtagning och grundläggande utbildning i basala hygienrutiner. Det finns även användbar information på övriga undersidor om covid-19, här på vårdgivarwebben, för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

Vårdriktlinjer

Ordinärt boende

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg

Särskilt boende

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg

Tillfälliga rekommendationer

Rutin: Anpassning av smittskyddsåtgärder under pandemi avseende munskydd och visir inom vård och omsorg

Basala hygienrutiner

Rutiner kring basal hygien är grunden till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det handlar om handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg.

Utbildningar i basala hygienrutiner

Det finns två webbaserade utbildningar om basala hygienrutiner och patientnära städning i Region Hallands kompetensportal, de rekommenderas av Vårdhygien Halland.

När du kommer in på sidan i kompetensportalen, klicka på länken allra längst ner på sidan, "gå till kursen". (Ingen inloggning behövs.)

Utbildning (30 minuter): Basala hygienrutiner

Utbildning (10 min): Patientnära städning

Information och film om skyddsutrustning

Här kan du titta på en film om skyddsutrustning och få instruktioner om hur skyddsutrustning används på ett säkert sätt.

Det finns också en affisch som visar i bilder på- och avklädning av skyddsutrustning (21-03-19)

Instruktion inför användning och rengöring av visir:

Visir för flergångsbruk, instruktion inför användning och rengöring

Affisch: Säker användning av munskydd (2022-03-15)

Provtagning vid misstänkt covid-19

Vägledning för provtagning av vård och omsorgspersonal och en film om hur provtagning går till på rätt sätt, hittar du på sidan Provtagning.

Vid fall av covid-19 inom vård- och omsorg

Flödesschema: Smittspårning av personal i vård- och omsorgslokaler som utsatts för covid-19 (2022-07-07)

Smittspårning

Rutin Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg 

Karta samhällsmedicinska områden

Användning av antigentester för påvisning av covid-19

Antigentester finns nu tillgängliga för verksamheter i kommunal hälso- och sjukvård i Halland. Antigentester (s.k. snabbtester) kan användas som tillägg till PCR-tester vid smittspårning/screening av covid-19. Testet kan göras klart hos personalen/patienten och svar erhålls inom 15-30 min. Särskilt i kommunal hälso- och sjukvård är det värdefullt med tidig diagnos för att snabbt kunna sätta in smittskyddsåtgärder vid positivt test. Ett negativt svar är inte lika säkert och då måste svar på PCR-test inväntas innan misstanke om covid-19 kan avskrivas. Se rutin ”Corona, Covid-19 – Antigentest, för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation” samt ”Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg”. Antigentest finns tillgängliga och beställs via RGS Logistikservice logistikservice@regionhalland.se (ange antal antigentest samt leveransadress i mejlet).

Vårdhygien

Information om vårdhygien gällande Covid-19 hittar du under Behandlingsstöd/Vårdhygien/Covid-19.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om smittspridning, skyddsutrustning och provtagning kopplat till coronaviruset. 

Uppdrag Läkarmedverkan i hemsjukvården

I samband med Covid-19 har Läkarmedverkan i hemsjukvården utökats. Läs mer i rutin Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19

Senast ändrad: