Direkt till innehållet

Sök vetenskaplig information om covid-19

Kunskapsstöd Region Halland

Behöver du hjälp att hålla dig uppdaterad om Covid-19? Kunskapsstöd Region Halland består av medarbetare från FoU Halland med bred klinisk och vetenskaplig kompetens som erbjuder hjälp med vetenskapligt stöd, att granska och värdera evidens samt medicinsk informationssökning. Kunskapsstöd tar emot frågor från alla medarbetare inom hälso- och sjukvård eller tandvård.

Skicka din frågeställning till kunskapsstod@regionhalland.se

Evidenspyramid

Information om covid-19 är omfattande. Det är pågående forskning, opublicerade manuskript till publicerade primärstudier och litteraturöversikter. Från ofiltrerad till filtrerad information. Ha denna bild i åtanke!

Bild från Karolinska institutets universitetsbibliotek

Vetenskaplig information

Här finns samlat länkar till vetenskaplig information om covid-19. Det flöde av information gällande vård och behandling vid covid-19 som vi i nuläget nås av måste värderas och tolkas med försiktighet. Artiklar publiceras snabbt med kortare eller ingen tid för bedömning av vetenskaplig relevans än vad som vanligtvis görs.

Söktjänster

  • PubMed – allmän sökning om covid-19 med sortering på senaste tillagda referenser
  • Google Scholar – Bredare innehåll än PubMed och omfattar även fler olika publikationstyper. I viss utsträckning söks även fulltexten igenom, till skillnad mot traditionella bibliografiska databaser.

Färdiga sökstrategier

  • HTA- Sahlgrenska – kontinuerlig sammanställning av ny evidens
  • HTA-Skånesammanställning av evidens utifrån specifika frågeställningar

Beslutsstöd

Upphandlat beslutsstöd i Region Halland:

 Tillfällig access till information som endast berör Covid-19:

Inera – Samlade länkar till ett antal tidskrifter och söktjänster, där många (inte alla) är fritt tillgängliga tills vidare. Sammanställda av regionsamarbetet Eira, Inera som ägs av SKR, företag, kommuner och regioner

Myndigheter och organisationer

  • SocialstyrelsenInnefattar tillgängligt beslutstöd vid covid-19
  • ECDC - European Centre for Disease Prevention and Control (Europeiska Smittskydd)
  • WHOInternationell resurs avseende internationella utbredning, råd och information kring covid-19

Senast ändrad: