Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Vårdhygien

Regionövergripande riktlinje

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19 - Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergipande riktlinje

Observera att riktlinjen uppdateras ofta, se till att du har den senaste versionen.

Kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag

Arbetar du inom kommunal vård och omsorg eller är privat aktör med kommunalt uppdrag finns samlad information på sidorna: kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag.

Där hittar du bland annat, vårdriktlinjer för ordinärt och särskilt boende, åtgärder för att minska smittspridning, information om skyddsutrustning och relevanta utbildningar.

Basala hygienrutiner - grunden för att förebygga smitta

Rutiner kring basal hygien är grunden till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det handlar om handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Här kan du läsa mer om: Basala hygienrutiner och klädregler

Utbildningar i basala hygienrutiner

Det finns två webbaserade utbildningar om basala hygienrutiner och patientnära städning i Region Hallands kompetensportal, de rekommenderas av Vårdhygien Halland.

När du kommer in på sidan i kompetensportalen, klicka på länken allra längst ner på sidan, "gå till kursen". (Ingen inloggning behövs.)

Utbildning (30 minuter): Basala hygienrutiner

Utbildning (10 min): Patientnära städning

Information om skyddsutrustning

Vi har samlat information om skyddsutrustning och smittspridning på en sida.

Där finns bland annat:

  • en film "Så skyddar du dig mot smitta vid covid-19" (lång- och kortversioner)
  • en affisch som visar av- och påklädning av skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19
  • information och instruktion om andningsskydd
  • instruktion om användning och rengöring av visir
  • frågor och svar om smittspridning, provtagning och skyddsutrustning

Gå till sidan om skyddsutrustning och smittspridning

Utbildning för vård- och omsorgspersonal 6 april

Information om smittvägar och användning av aktuell skyddsutrustning. Genomgång av epidemiologi, rekommendationer och gällande riktlinjer.

Föreläsare: Maria Löfgren, smittskyddsöverläkare, Smittskydd Halland och Arne Kötz, Vårdhygien

Senast ändrad: