Direkt till innehållet

Vårdhygien

Regionövergripande riktlinje

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19 - Handläggning av misstänkta och bekräftade fall, regionövergipande riktlinje

Observera att riktlinjen uppdateras ofta, se till att du har den senaste versionen.

Kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag

Arbetar du inom kommunal vård och omsorg eller är privat aktör med kommunalt uppdrag finns samlad information på sidorna: kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag.

Där hittar du bland annat, vårdriktlinjer för ordinärt och särskilt boende, åtgärder för att minska smittspridning, information om skyddsutrustning och relevanta utbildningar.

Basala hygienrutiner - grunden för att förebygga smitta

Rutiner kring basal hygien är grunden till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det handlar om handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Här kan du läsa mer om: Basala hygienrutiner och klädregler

Utbildningar i basala hygienrutiner

Det finns två webbaserade utbildningar om basala hygienrutiner och patientnära städning i Region Hallands kompetensportal, de rekommenderas av Vårdhygien Halland.

När du kommer in på sidan i kompetensportalen, klicka på länken allra längst ner på sidan, "gå till kursen". (Ingen inloggning behövs.)

Utbildning (30 minuter): Basala hygienrutiner

Utbildning (10 min): Patientnära städning

Munskydd – tillfälligt utökad rekommendation

För att minska smittspridning inom vård och omsorg gäller från 20 januari tillfälliga utökade rekommendationer:

  • Vård- och omsorgspersonal rekommenderas att använda munskydd då de befinner sig i vård- och omsorgslokaler.
  • Patienter i öppenvård, närsjukvård och dagsjukvård ska bära munskydd vid vistelse i vård- och omsorgslokaler, vilket också inkluderar vistelse i väntrum på enheten.
  • Patienter i slutenvård samt kommunal korttidsvård för äldre ska bära munskydd i situationer då de vistas utanför vårdrummet på vårdenheten samt under transporter mellan vårdenheter.
  • Besökare som måste befinna sig i vård- och omsorgslokaler ska bära munskydd under hela besöket på enheten.

Munskydd - ny tillfälligt utökad rekommendation

Information om skyddsutrustning

Vi har samlat information om skyddsutrustning och smittspridning på en sida.

Där finns bland annat:

  • en film "Så skyddar du dig mot smitta vid covid-19" (lång- och kortversioner)
  • en affisch som visar av- och påklädning av skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19
  • information och instruktion om andningsskydd
  • instruktion om användning och rengöring av visir
  • frågor och svar om smittspridning, provtagning och skyddsutrustning

Gå till sidan om skyddsutrustning och smittspridning

Senast ändrad: