Direkt till innehållet

Patientadministration – VAS, intyg, resor mm

Anmälningsplikt för behandlande läkare i Halland

I Halland ska behandlande läkare kliniskt anmäla samtliga påvisade fall av covid-19 i Sminet.

I Folkhälsomyndighetens föreskrifter från 5/5 2020 (HSLF-FS 2020:23) framgår att nationellt krav på klinisk anmälan utgår, men att smittskyddsläkaren kan besluta om fortsatt anmälningsplikt regionalt. Smittskyddsläkaren i Hallands beslut gäller fr o m 5 maj, tills vidare.

Anmälan ska innehålla personuppgifter, smittkälla, smittvägar, åtgärder som vidtagits för att hindra smittspridning och andra uppgifter av betydelse för smittskyddet. Anmälan ger viktig epidemiologisk information och det är nödvändigt att den innehåller så mycket information som möjligt om t ex personens yrke, medicinska riskfaktorer, vårdnivå och sjukdomens svårighetsgrad. En väl ifylld smittskyddsanmälan kan bidra till att vi lär oss mer om covid-19!

Registrering i VAS för av- och ombokning med anledning av covid-19

  • Patient som har fått en bokad tid, men av rädsla för att bli smittad av covid-19, och önskar flytta sin tid längre fram, hanteras som PVV (patientvald väntan).
  • Patient med symtom för covid-19 som hör av sig och inte kan komma på bokad tid, hanteras som MOV (medicinskt orsak väntan). När patienten varit symtomfri två dagar kan patienten åter höra av sig för ny tid.
  • Patient vars besök/operation/åtgärd behöver ombokas av vården på grund av covid-19 hanteras som MOV (medicinskt orsak väntan).

Diagnos- och åtgärdskoder

Socialstyrelsen uppdaterar frekvent information och instruktion om hur vården ska diagnos- och åtgärdsregistrera vårdkontakter samt information om dödsorsaker i dödsorsaksintyg avseende Covid-19. För att säkerställa och underlätta att vården har tillgång till senaste information finns en rutin fastställd innehållandes länkar till Socialstyrelsens sidor kring detta område:

Rutin för kodning och registrering i samband med covid-19.

Intygsskrivande läkare och tandläkare - information om ändrade krav

Regeringen och andra myndigheter har tillfälligt ändrat de försäkringsmedicinska regelverken och tillämpningen av sjukförsäkringen. Förändringarna sker löpande och det är viktigt att berörda förhåller sig till aktuella beslut kring intyg och bedömningar.

Sjukskrivning - rehabkoordinering - tillfälliga förändringar till följd av covid-19

Sjukresor och färdtjänst - rekommendationer för serviceresor

Smittskydd Halland har tagit fram rekommendationer för sjukresor och färdtjänst för att minska risken för spridning av smitta.

På sidan om Sjukresor finns rekommendationer för serviceresor med anledning av covid-19.

Bilagor till kallelser

Bilagor att skicka med kallelser, standardtext till sms-påminnelser mm finns på sidan Dörrskyltar, affischer och övrigt informationsmaterial

Senast ändrad: