Direkt till innehållet

Skyddsutrustning

Här kan du se vilken skyddsutrustning Vårdhygien rekommenderar att vård- och omsorgspersonal ska använda vid olika vårdmoment enligt gällande rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19 och andra virus och bakterier.

Filmerna har tagits fram i utbildningssyfte och beskriver basala hygienrutiner, klädregler samt hur skyddsutrustningen tas på och av på säkrast sätt. Även hur skyddsutrustningen varierar beroende på vårdmoment visas.

Här finns också frågor och svar om provtagning och smittspridning.

Affisch om skyddsutrustning

Affischen visar mer kortfattat hur du säkert tar på och av skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Skyddsutrustning - på- och avklädning vid misstänkt eller konstaterad covid-19 (Uppdaterad 210323)

Dokument som visar när du ska använda olika skyddsutrustning, i tabellformat (Uppdaterad 210407) Det är en fördel att skriva ut dokumentet för att tydligare kunna ta del av informationen.

Skyddsutrustning som är upphandlat i Halland uppfyller ställda krav och standarder. Skyddsutrustning finns tillgänglig och det råder ingen brist.

Information och instruktion om andningsskydd

Här hittar du instruktioner för användning av andningsskydd FFP3, instruktionerna gäller även för andningsskydd FFP2 eller motsvarande.

Frågor och svar om andningsskydd under covid-19-pandemin

Säker användning av munskydd

Munskydd - säker användning

Affisch - säker användning av munskydd

Instruktion inför användning och rengöring av visir

Visir för flergångsbruk, instruktion inför användning och rengöring av

Frågor och svar om smittspridning

Frågor och svar om smittspridning, provtagning och skyddsutrustning

Tillfälliga rekommendationer

All vård och omsorg kräver att personalen är frisk, håller avstånd och att basala hygienrutiner tillämpas på ett korrekt sätt. Förutsättningen är att verksamhetens kvalitetsarbete uppfyller grundläggande åtgärder. Se Folkhälsomyndighetens dokument Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg. 

Ny rekommendation om munskydd

Munskydd - ny tillfälligt utökad rekommendation

Med anledning av omfattande spridning av covid-19 i samhället rekommenderas nu dessutom följande:

Patienter

  • Patienter i regional öppenvård, närsjukvård och dagsjukvård rekommenderas att bära munskydd vid vistelse i vårdlokaler, vilket också inkluderar väntrum.
  • Patienter i slutenvård samt kommunal korttidsvård för äldre rekommenderas att bära munskydd i situationer då de vistas utanför vårdrummet på vårdenheten samt under transporter mellan vårdenheter.

Personal

Enlig tidigare rutiner:

  • Används heltäckande visir och munskydd av all personal vid allt ansiktsnära arbete (<1 m) oavsett om misstanke om covid-19 finns eller ej.
  • Munskydd bör användas vid alla situationer när fysisk distansering mellan personal inte kan tillämpas adekvat.

Utöver detta gäller nu även:

  • All personal rekommenderas att använda munskydd kontinuerligt då de befinner sig i vård- och omsorgslokaler.

Besökare

  • Besökare som måste befinna sig i vård- och omsorgslokaler rekommenderas att bära munskydd under hela besöket.

Senast ändrad: