Direkt till innehållet

Smittspårning

Ny rutin för smittspårning i Region Halland

Smittspårningen inom Region Halland beskrivs i Smittspårning covid-19, regionövergripande riktlinje (20-06-22) och utgör ett stöd för verksamheterna.

Övergripande sker smittspårning på tre olika sätt:

  1. Invånare som provtagits via självprovtagning eller inom vården, ansvarar själva för att informera sina nära kontakter att vara uppmärksamma på symtom.
  2. Vid oväntade fall av konstaterad smitta inom sjukhus, mottagningar, vårdcentral – särskild rutin som innebär att chefen ansvarar för kartläggning av exponerade personer (patienter och personal) och tillser att de informeras om att de är exponerade. De ska då vara uppmärksamma på symtom. Detta innebär inte provtagning av symtomfria personer.
  3. För att på alla sätt förhindra smittspridning bland de sköra äldre sker särskild smittspårning inom kommunal vård och omsorg. Denna innefattar provtagning av symtomfria personer under vissa beskrivna omständigheter. Smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre

Observera att en person som tillhör grupp 1 ovan kan ha varit i vård eller äldreomsorg (som patient eller personal) 24 timmar innan symtomdebut och kan därför komma att bli startskottet för smittspårning enligt punkt 2 eller 3.

Ny rutin för screening covid-19 inför utskrivning till kommunal vård och omsorg

Förutom smittspårning sker screening på äldre patienter inför utskrivning från Hallands sjukhus till kommunal vård och omsorg. Screeningen beskrivs i rutinen: Screening covid-19 inför utskrivning till kommunalvård och omsorg

Länkar till dokument

Patientbrev covid-19

Epidemirapport exponerade för covid-19

Epidemirapport Sammanställning covid-19

(Sidan uppdateras)

Senast ändrad: