Direkt till innehållet

Smittspårning

Smittspårning covid-19 i Halland

Regionövergripande riktlinje

Smittspårning av covid-19 i Region Halland

Riktlinjen för smittspårning gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Halland. Undantaget är smittspårning vid fall (brukare eller personal) inom kommunal vård och omsorg för äldre. Då görs smittspårning enligt rutinen Screening och smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg

Pandemimottagningens smittspårningsenhet

Utifrån Folkhälsomyndighetens Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg har Region Halland organiserat en smittspårningsenhet, kallad Pandemimottagningen.

Deras uppdrag är att utföra mer omfattande smittspårningar och fungera som stöd i frågor som rör smittspårning. Behandlande läkare kan vid behov lämna över ansvar för smittspårning vid covid-19 till smittspårningsenheten.

Ansvar hos behandlande läkare och verksamhet

Enligt lagen ligger ett stort ansvar hos den behandlande läkaren och verksamhetschefen. Verksamheter kan behöva skapa lokala rutiner för att se till att lagkraven följs, bland annat när det gäller att snabbt åtgärda positiva provsvar.

- Behandlande läkare bedömer själv om hen vill fullfölja hela smittspårningsarbetet eller ta hjälp av Pandemimottagningens smittspårningsenhet.

- I de fall där indexpatienten under smittsam period haft närkontakter i vården bör patienten informera dessa kontakter om smittan. För stöd, kontakta pandemimottagningen via telefon: 035 – 17 96 60.

Checklista för behandlande läkare vid positivt Covid-19 provsvar

Vid fall av covid-19 inom vården

Vid fall av covid-19 inom vården finns beskrivning av smittspårningen i Smittspårning covid-19, handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård. Rutinen innebär att chefen ansvarar för att kartlägga nära kontakter inom vården som exponerats för smitta (personal och patienter) och tillse att de informeras om smitta.

Flödesschema för exponerad personal: Smittspårning av personal i vård- och omsorgslokaler som utsatts för covid-19 (2022-11-17)

Obs! Läs rutinen Smittspårning covid-19 som du hittar här ovan innan du tar del av flödesschemat. Om du inte ser version 16 av flödesschemat, tryck på F5 så uppdateras versionen.

Vid fall av covid-19 i förskola, grundskola och gymnasiet

Se Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola - Region Halland

Informationsbrev - patient som utsatts för smitta i vården

Brev till patienter som utsatts för smitta i vården

 

Information att dela ut till de som tagit prov för covid-19 i vården (VAS-prov)

Covid-19, smittskyddsblad - information och förhållningsregler till person som har covid-19

Övrigt

Epidemirapport exponerade för covid-19

Senast ändrad: