Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19

Rutin: Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)

Rutinen uppdateras löpande, ny version väntas under vecka 45. Undvik att skriva ut den. Kontrollera regelbundet vad som har uppdaterats.

Bakgrund

Region Halland påbörjade vaccineringen i slutet på december 2020 och arbetar successivt med att erbjuda vaccination mot covid-19 till personer över 18 år i Halland. Vi jobbar med att säkerställa distribution av vaccin, lagerhållning och utförande. Vi samarbetar också inom SKR med regioner och kommuner för att dra vinster av varandras erfarenheter. Närsjukvården Halland har samordningsansvar för planering, genomförande och uppföljning av vaccination mot covid-19 utifrån nationellt uppdrag.

Medicinsk bedömning inför vaccination

Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering (uppdaterad 210528)

Hälsodeklarationen_svenska

Hälsodeklarationen_engelska

Hälsodeklarationen_arabiska

Hälsodeklarationen_farsi-persiska

Hälsodeklarationen_somaliska

Riktlinjer för vaccination mot Covid-19 från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA,omarbetad version (2021-03-31) för Region Halland

 FAQ – Vad gäller vid allergi inför vaccination mot covid-19

Behöver jag ta två doser av vaccinet även om jag har haft covid-19? (länk till Folkhälsomyndigheten)

Jag fick biverkningar av den första dosen vaccin. Ska jag ta den andra dosen? (länk till Folkhälsomyndigheten)

Vägledning i medicinska vaccinationsfrågor vad gäller covid-19

I de fall det finns medicinska frågor om vaccination mot covid-19 som inte kan besvaras av erfaren sköterska eller behandlande läkare på vårdenheten kan information eftersökas på denna sida samt i den övergripande vaccinationsrutinen för Region Halland. Utöver det finns flera websidor från myndigheter att konsultera för fördjupad information och vägledning:

Folkhälsomyndigheten - Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 för hälso- och sjukvårdspersonal

Läkemedelsverket - Vaccin mot coronaviruset (covid-19)

Om det behövs ytterligare vägledning kan behandlingsansvarig enhet kontaktas då frågeställningen rör specifika medicinska tillstånd eller behandlingar. Gäller frågeställningen allergiska reaktioner mot vaccination kan specialist i allergologi konsulteras vid Hallands sjukhus Kungsbacka, Varberg eller Halmstad, allergiska reaktioner hos barn hanteras via barnmottagningarna. I specifika vaccinationsfrågor kan infektionsspecialist konsulteras vid behov. I första hand rekommenderas remissförfarande till samtliga instanser då frågeställningarna sällan är av akut karaktär.

European Medicines Agency - Safety of COVID-19 vaccines

WHO - Covid-19 Vaccines

Aktuella vaccin, doser och intervall

Lathund för antal doser och intervall vid vaccination mot covid-19 (pdf uppdaterad 2202-11-07)

Tabell över aktuella vaccin och vaccinval mot covid-19 (pdf uppdaterad 2022-11-07)

OBS! För att säkerställa att du har den senaste versionen av lathunden eller tabellen tryck "F5".

Bokning av tid för vaccination

Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177.se/Halland (för invånare)

Bokning av tid för vaccination (för patientnära vård-och omsorgspersonal i kommun)

Manual för handläggarfunktionen och reservlista

Manual för handläggarfunktionen och reservlista (uppdaterad 2021-12-15)

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för pandemivaccination. Guider till MittVaccin.

Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av vaccination mot covid-19

Blankett: Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av influensavaccination, pneumokockvaccination och vaccination mot covid-19

Transport av blandat vaccin

Rutin: Transport och packning av Pfizer Comirnaty vaccin

Hantering och blandning av vaccin

Hanteringsanvisning för Spikevax BA.1

Hanteringsanvisning för Spikevax Covid-19 Vaccine Moderna - mRNA-vaccin mot covid-19

Hanteringsanvisning för Comirnaty –  mRNA-vaccin mot covid-19

Hanteringsanvisning för Comirnaty färdigspädd - transporterbara doser - mRNA- vaccin mot Covid-19

Hanteringsanvisning för Comirnaty färdigspädd - mRNA vaccin mot Covid-19

Hanteringsanvisning för Comirnaty barnformulering

Hanteringsanvisning för Nuvaxovid vaccin mot Covid-19

Artikellista för rekommenderade produkter vid vaccination mot covid-19 (uppdaterad 22-08-09)

Tre informationsplanscher om respektive vaccin för läkemedelsrummet

Intyg efter vaccination och PCR-test

Läs mer om olika intyg.

Intyg som ersätter vaccinationsbevis för person som ej bör vaccineras mot covid-19

Intyg som ersätter vaccinationsbevis för personer som ej bör vaccineras mot covid-19

Frågor och svar om vaccination mot covid-19, på andra webbplatser

Om vaccinationen i Halland, för invånare (Region Hallands webbplats)

Information och "frågor och svar" om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Information till invånare om vaccin och vaccination mot covid-19 (1177.se/Halland)

 

Kontakt: 

Carina Bengtsson, regionala samordnare för vaccination mot covid-19

Senast ändrad: