Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19

Rutin: Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)

Rutinen uppdateras löpande. Undvik att skriva ut den. Kontrollera regelbundet vad som har uppdaterats.

Bakgrund

Region Halland påbörjade vaccineringen i slutet på december 2020 och arbetar successivt med att erbjuda vaccination mot covid-19 till samtliga vuxna personer i Halland. Vi jobbar med att säkerställa distribution av vaccin, lagerhållning, ekonomi och planering för utförande. Vi samarbetar också inom SKR med regioner och kommuner för att dra vinster av varandras erfarenheter.

Vägledning för kommunikation om olika vaccin

Olika vaccin - kommunikation och budskap till olika grupper (uppdaterad 210326)

Dokument att lämna ut inför vaccination mot covid-19

Här finns dokument inför vaccination. De dokument som ska lämnas till berörda grupper innan vaccination är Folkhälsomyndighetens faktablad, brevet för målgruppen och hälsodeklaration.

Folkhälsomyndighetens faktablad till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Folkhälsomyndighetens faktablad till dig som arbetar med vaccination mot covid-19

Brev till invånare inför vaccination fas 1:

Information till personer i särskilt boende för äldre

Brev till personer med hemsjukvård och deras samboende  (uppdaterad 210210)

Brev till personer med hemsjukvård och deras samboende LÄTTLÄST (uppdaterad 210211)

Brev till personer med hemsjukvård och deras samboende BILDSTÖD (uppdaterad 210211)

Brev till personer med hemtjänst och deras samboende (uppdaterad 210302)

Brev till invånare inför vaccination fas 2:

Brev till personer 80 år eller äldre 

Brev till personer 70-79 år

Brev till personer utan hemsjukvård som bor i bostad med särskild service, enligt LSS LÄTTLÄST

Brev till personer utan hemsjukvård som bor i bostad med särskild service, enligt LSS BILDSTÖD

Brev till personer med personlig assistans enligt LSS eller SFB (socialförsäkringsbalken) LÄTTLÄST

Brev till personer med personlig assistans enligt LSS eller SFB BILDSTÖD

Brev till personer med insatser enligt LSS LÄTTLÄST

Brev till personer med insatser enligt LSS BILDSTÖD

Brev till personer som får dialys

Brev till personer som är transplanterade

Brev till personer 65-69 år

Brev till invånare inför vaccination fas 3:

Brev till personer 60-64 år

Brev till personal inför vaccination:

Brev inför vaccination till patientnära personal inom kommunal vård och omsorg (uppdaterad 210414)

Brev till patientnära medarbetare NSVH (uppdaterad 210414)

Brev till patientnära personal inom LSS och personlig assistans inom kommunal omsorg (210412)

Medicinsk bedömning inför vaccination

Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering (uppdaterad 210120)

Stöd för bedömning av hälsodeklaration (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna och COVID 19 Vaccine AstraZeneca) (uppdaterad 210324)

Riktlinjer för vaccination mot Covid-19 från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA,omarbetad version (2021-03-31) för Region Halland

 FAQ – Vad gäller vid allergi inför vaccination mot covid-19

Bokning av tid för vaccination

Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177.se/Halland (för invånare)

Guide så fungerar digital bokning av tid för vaccination mot covid-19 (uppdaterad 2021-03-29)

Bokning av tid för vaccination (för patientnära vård-och omsorgspersonal i kommun)

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för pandemivaccination. Guider till MittVaccin.

Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av vaccination mot covid-19

Blankett: Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av influensavaccination, pneumokockvaccination och vaccination mot covid-19

Transport av blandat vaccin

Rutin: Transport och packning av Pfizer Comirnaty vaccin

Hantering och blandning av vaccin

Rutin: Hanteringsanvisning för Comirnaty - mRNA-vaccin mot covid-19 (uppdaterad 2021-01-18)

Rutin: Hanteringsanvisning för COVID-19 Vaccine Moderna - mRNA-vaccin mot covid-19 (ny instruktion 2021-01-20)

Rutin: Hanteringsanvisning för COVID-19 Vaccine AstraZeneca - ChAdOx1-S (2021-02-10)

Intyg efter genomgången vaccination

Information från Smittskydd Halland om intyg efter genomgången vaccination

Vaccination av studerande på VFU

Se mer information på sidan om personalvaccination

Frågor och svar om vaccination mot covid-19, på andra webbplatser

Om vaccinationen i Halland, för invånare (Region Hallands webbplats)

Information och "frågor och svar" om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Information till invånare om vaccin och vaccination mot covid-19 (1177.se/Halland)

Region Hallands ansvar

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndigheten kommer att svara för beställning och distribution av vaccinet till regionerna. Därefter övertar regionerna ansvaret för distribution samt för genomförande av vaccinationerna.

Närsjukvården Halland har fått samordningsansvar för planering, genomförande och uppföljning av vaccination mot covid-19 utifrån nationellt uppdrag.

Kontakt: 

Pernilla Wallerstedt, regional samordnare för vaccination mot covid-19

Senast ändrad: