Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19

Rutin: Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)

Rutinen uppdateras löpande. Undvik att skriva ut den. Kontrollera regelbundet vad som har uppdaterats.

Bakgrund

Region Halland påbörjade vaccineringen i slutet på december 2020 och arbetar successivt med att erbjuda vaccination mot covid-19 till personer över 18 år i Halland. Vi jobbar med att säkerställa distribution av vaccin, lagerhållning och utförande. Vi samarbetar också inom SKR med regioner och kommuner för att dra vinster av varandras erfarenheter. Närsjukvården Halland har samordningsansvar för planering, genomförande och uppföljning av vaccination mot covid-19 utifrån nationellt uppdrag.

Vägledning för kommunikation om olika vaccin

Olika vaccin - kommunikation och budskap till olika grupper (uppdaterad 210426)

Brev och dokument att lämna ut inför vaccination mot covid-19

Här finns brev och dokument till berörda grupper inför vaccination.

Medicinsk bedömning inför vaccination

Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering (uppdaterad 210528)

Stöd för bedömning av hälsodeklaration (Comirnaty, COVID-19 Vaccine Moderna och COVID 19 Vaccine AstraZeneca) (uppdaterad 210614)

Riktlinjer för vaccination mot Covid-19 från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA,omarbetad version (2021-03-31) för Region Halland

 FAQ – Vad gäller vid allergi inför vaccination mot covid-19

Behöver jag ta två doser av vaccinet även om jag har haft covid-19? (länk till Folkhälsomyndigheten)

Jag fick biverkningar av den första dosen vaccin. Ska jag ta den andra dosen? (länk till Folkhälsomyndigheten)

Konsultfunktion i medicinska vaccinationsfrågor gällande covid-19

Konsult kan kontaktas för vägledning i de fall det finns medicinska frågor om vaccination mot covid-19 som erfaren sköterska eller behandlande läkare på vårdenheten inte kan svara på. Konsultens roll är att vara rådgivande utifrån befintliga kunskapsstöd, men har inte behandlingsansvar eller tillgång till journal. Konsult nås på telefon måndag-fredag 8-12 samt 12:30-16; internt på anknytning 61981 och externt  0104-761981. Mejladress är NSVH frågor Covid-19 (internt) nsvhfragorcovid19@regionhalland.se  (externt) ltfunk1760535922@regionhalland.se.

Bokning av tid för vaccination

Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177.se/Halland (för invånare)

Bokning av tid för vaccination (för patientnära vård-och omsorgspersonal i kommun)

Manual för handläggarfunktionen

Manual för handläggarfunktionen vaccination covid-19 (uppdaterad 2021-07-01))

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för pandemivaccination. Guider till MittVaccin.

Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av vaccination mot covid-19

Blankett: Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av influensavaccination, pneumokockvaccination och vaccination mot covid-19

Transport av blandat vaccin

Rutin: Transport och packning av Pfizer Comirnaty vaccin

Hantering och blandning av vaccin

Rutin: Hanteringsanvisning för COVID-19 Vaccine Moderna - mRNA-vaccin mot covid-19 (ny instruktion 2021-01-20)

Rutin: Hanteringsanvisning för COVID-19 Vaccine AstraZeneca - ChAdOx1-S (2021-02-10)

Hanteringsanvisning för Comirnaty - fast kanyl - mRNA-vaccin mot covid-19

Hanteringsanvsining för Comirnaty – ny uppdragningsgmetod – mRNA-vaccin mot covid-19

Hanteringsanvisning för Comirnaty – transporterbara doser – mRNA- vaccin mot covid-19

Artikellista för rekommenderade produkter vid vaccination mot covid-19 (uppdaterad 21-06-29)

Intyg efter vaccination och PCR-test

Läs mer om olika intyg.

Vaccination av studerande på VFU

Se mer information på sidan om personalvaccination

Frågor och svar om vaccination mot covid-19, på andra webbplatser

Om vaccinationen i Halland, för invånare (Region Hallands webbplats)

Information och "frågor och svar" om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)

Information till invånare om vaccin och vaccination mot covid-19 (1177.se/Halland)

 

Kontakt: 

Pernilla Wallerstedt, regional samordnare för vaccination mot covid-19

Senast ändrad: