Direkt till innehållet

Bokning av tid för vaccination (för patientnära vård- och omsorgspersonal i kommun)

För dig som är anställd inom kommunal vård och omsorg, gäller även dig som arbetar för arbetsgivare med avtal med kommunen (enligt LOU, LOV eller motsvarande)

Vaccinationen sker på företagshälsovården i respektive kommun. När du får din första vaccination av företagshälsovården bokar de också in tid för vaccination dos 2.

Om du tidigare haft en svår allergisk reaktion (reaktion som krävt behandling på akutmottagning eller sjukhus) på t ex ett födoämne, insektsstick, latex, vaccin eller läkemedel bör du kontakta en vårdcentral för råd om du behöver vaccineras på en vårdcentral eller sjukhus istället för hos företagshälsovården.

Om du blir förkyld eller får andra symtom på covid-19 ska du omboka din tid. För ombokning, ring din företagshälsovård.

Information om bokning av vaccination får du av din chef.

Aktuell företagshälsovård:

  • Avonova Falkenberg
  • Pe3 Halmstad
  • Pe3 Kungsbacka Omsorgens hus
  • Laholmshälsan
  • Kommunhälsan Varberg

Senast ändrad: