Direkt till innehållet

Brev inför vaccination

Dokument att lämna ut inför vaccination mot covid-19

Här finns dokument inför vaccination. De dokument som ska lämnas till berörda grupper innan vaccination är Folkhälsomyndighetens faktablad och brevet för målgruppen.

Folkhälsomyndighetens faktablad till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Brev till invånare inför vaccination dos 4

Brev om den fjärde dosen mot covid-19 till boende på särskilt boende för äldre (SÄBO) 

Brev om den fjärde dosen mot covid-19 till personer med hemtjänst

Brev om den fjärde dosen mot covid-19 till personer med hemsjukvård

Brev om den fjärde dosen till personer som är 80 år eller äldre

Brev till invånare som rekommenderas påfyllnadsdos efter extrados

Brev till invånare som rekommenderas påfyllnadsdos efter extrados (uppdaterat 220201)

Brev till invånare inför vaccination dos 3

Brev om den tredje dosen mot covid-19 till boende på särskilt boende för äldre (SÄBO) 

Brev om den tredje dosen mot covid-19 till personer med hemtjänst

Brev om den tredje dosen mot covid-19 och säsongsinfluensa till personer med hemsjukvård

Brev till invånare inför vaccination av barn 12-15 år

Brev till vårdnadshavare till barn 12 år

Brev till vårdnadshavare till barn 12-15 år

Brev till vårdnadshavare till barn 12-15 år_engelska

Brev till vårdnadshavare till barn 12-15 år_arabiska

Blankett för samtycke till vaccination mot covid-19 och hälsodeklaration för barn 12-15 år

Blankett för samtycke till vaccination mot covid-19 och hälsodeklaration för barn 12-15 år_engelska

Brev till invånare inför vaccination av ungdomar 16-17 år

Brev till ungdomar 16-17 år

Blankett för samtycke till vaccination mot covid-19 för ungdomar 16-17 år

Brev till invånare som rekommenderas en extra dos vaccin mot covid-19

Brev till patienter extra dos (210901)

 

Senast ändrad: