Direkt till innehållet

Brev inför vaccination

Dokument att lämna ut inför vaccination mot covid-19

Här finns dokument inför vaccination. De dokument som ska lämnas till berörda grupper innan vaccination är Folkhälsomyndighetens faktablad och brevet för målgruppen.

Folkhälsomyndighetens faktablad till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Brev till boende på särskilt boende för äldre (SÄBO) dos 3

Brev om den tredje dosen mot covid-19 till boende på särskilt boende för äldre (SÄBO) 

Brev till invånare inför vaccination av barn 12-15 år

Brev till vårdnadshavare till barn 12-15 år

Brev till vårdnadshavare till barn 12-15 år_engelska

Brev till vårdnadshavare till barn 12-15 år_arabiska

Blankett för samtycke till vaccination mot covid-19 och hälsodeklaration för barn 12-15 år

Blankett för samtycke till vaccination mot covid-19 och hälsodeklaration för barn 12-15 år_engelska

Brev till invånare inför vaccination av ungdomar 16-17 år

Brev till ungdomar 16-17 år

Blankett för samtycke till vaccination mot covid-19 för ungdomar 16-17 år

Brev till invånare som rekommenderas en extra dos vaccin mot covid-19

Brev till patienter extra dos (210901)

Brev till invånare inför vaccination fas 4:

Brev till personer 18-59 år

Brev till invånare inför vaccination fas 3:

Brev till personer 60-64 år

Brev till invånare inför vaccination fas 2:

Brev till personer 80 år eller äldre 

Brev till personer 70-79 år

Brev till personer utan hemsjukvård som bor i bostad med särskild service, enligt LSS LÄTTLÄST

Brev till personer utan hemsjukvård som bor i bostad med särskild service, enligt LSS BILDSTÖD

Brev till personer med personlig assistans enligt LSS eller SFB (socialförsäkringsbalken) LÄTTLÄST

Brev till personer med personlig assistans enligt LSS eller SFB BILDSTÖD

Brev till personer med insatser enligt LSS LÄTTLÄST

Brev till personer med insatser enligt LSS BILDSTÖD

Brev till personer som får dialys

Brev till personer som är transplanterade

Brev till personer 65-69 år

Brev till invånare inför vaccination fas 1:

Information till personer i särskilt boende för äldre

Brev till personer med hemsjukvård och deras samboende  (uppdaterad 210210)

Brev till personer med hemsjukvård och deras samboende LÄTTLÄST (uppdaterad 210211)

Brev till personer med hemsjukvård och deras samboende BILDSTÖD (uppdaterad 210211)

Brev till personer med hemtjänst och deras samboende (uppdaterad 210302)

Brev till personal inför vaccination:

Brev inför vaccination till patientnära personal inom kommunal vård och omsorg (uppdaterad 210414)

Brev till patientnära medarbetare NSVH (uppdaterad 210414)

Brev till patientnära personal inom LSS och personlig assistans inom kommunal omsorg (210412)

Senast ändrad: