Direkt till innehållet

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för pandemivaccination. MittVaccin används av regionens vårdenheter, privata vårdgivare samt kommunerna.

MittVaccin innehåller:

  • Tidbokning
  • Hälsodeklaration
  • Ordination
  • Statistik

Åtkomst

För att få åtkomst till MittVaccin krävs specifik behörighet samt inloggning med SITHS kort. Mer om behörighet och användarroller:

Behörighet och användarstöd MittVaccin

Behörighet – IT-system MittVaccin blankett Kommun

Nyhet MittVaccin

Nyhet om sammanhållen Journalföring och NPÖ i MittVaccin

Länk till MittVaccin

MittVaccin är en webbapplikation. Applikationen öppnas antingen i webbläsare Edge Chromium eller Google Chrome. Länk till MittVaccin: https://mvjournal.mittvaccin.se/

Viktigt om MittVaccin

Viktig information angående MittVaccin (2021-02-01)

Manual MittVaccin

Användarmanual - MittVaccin (Pandemivaccination)

Guider MittVaccin

Vaccinsaldo

MittVaccin - Vaccinsaldo - Lägga upp vaccindoser och uppdatera vaccinsaldo (uppdaterad 2021-05-28)

MittVaccin - Vaccinsaldo - Kontrollera lagersaldo

MittVaccin - Vaccinsaldo - Felsökning lagersaldo

Hälsodeklaration

MittVaccin - Hälsodeklaration - Ändra felregistrerad hälsodeklaration(uppdaterad 2021-06-22)

Bokning och bokningslista

MittVaccin - Bokning - Bokning dos 1 eller dos 2 (Uppdaterad 2021-06-18)

MittVaccin - Bokning - Skapa bokningsbar kalender (tidbok)

MittVaccin - Bokning - Fylla i hälsodeklaration och skapa bokning

Registrering

MittVaccin - Registrering, lägg till ny kund (Uppdaterad 2021-06-16)

Registrering – Invånare med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring

Registrering – Ändra personuppgifter

Ordination

MittVaccin - Ordination - Ingen bokning eller i fylld Hälsodeklaration - läkare (Uppdaterad 2021-06-21)

MittVaccin - Ordination - Hälsodeklaration finns - läkare (Uppdaterad 2021-06-18)

MittVaccin - Ordination - Signera ordinationer i efterhand - ssk med ordinationsrätt

Vaccination

MittVaccin - Vaccination - Administrering – ingen bokning, ordination finns (2021-06-28)

MittVaccin - Vaccination - Ingen ordination, Hälsodeklaration finns registrerad - Ssk med ordinationsrätt (Uppdaterad 2021-06-22)

MittVaccin -Vaccination- Ange kundgrupp (Uppdaterad 2021-06-22)

MittVaccin - Vaccination - Ändra felregistrerat batchnummer (2021-07-01)

MittVaccin - Vaccination – Efterregistrera Kundgrupp på patient som vaccinerats

MittVaccin - Vaccination - Ta bort dubbelregistrerad vaccination

MittVaccin - Vaccination - Ta bort eller ändra enskild feldokumentation

MittVaccin - Vaccination - Ändra felregistrerat datum på utförd vaccination (Uppdaterad 2021-06-30)

MittVaccin - Vaccination - Registrera vaccination, efterregistrering (Uppdaterad 2021-06-30)

MittVaccin - Felrapporter - Business Objects (Uppdaterad 2021-06-23)

MittVaccin - Sammanhållen journalföring

MittVaccin - Vaccinationsflöde - Via bokning (Uppdaterad 2021-05-28)

MittVaccin - Vaccinationsflöde - Via Sök kund (Uppdaterad 2021-05-28)

Lathund via sök kund registrera vaccination och boka återbesök dos 2

Lathund via bokning registrera vaccination och boka återbesök dos 2

MittVaccin - Färger i bokningslistan

MittVaccin reservrutin och kontinuitetsplan

Rutinen beskriver vad som gäller när tillgång till webapplikationen MittVaccin saknas.

MittVaccin reservrutin

MittVaccin kontinuitetsplan

E-Learning, utbildningsfilmer och manualer

Till dig som ska ordinera, vaccinera, administrera och dokumentera vaccin mot covid-19 i MittVaccin.

Nedan finns länkar från kompetensportalen till MittVaccin sida där det finns E-Learning och utbildningstillfällen live via länk.

Länk inom Region Hallands nätverk: MittVaccin- E-Learning, utbildningsfilmer samt Dokumentation

Länk utanför Region Halland nätverk: MittVaccin- E-Learning, utbildningsfilmer samt Dokumentation

Behöver du hjälp med MittVaccin?

Vänd dig till supporten när du vill ställa en fråga, felanmälan, funktionalitet eller beställa behörighet.

Kontakta supporten för MittVaccin genom att ringa 010-4761917.

Öppettider Servicedesk IT - MittVaccin

måndag - fredag 08:00 – 16:00

Du kan även kontakta supporten för MittVaccin via webben

Medarbetare i Region Halland: Lägg ditt ärende till Servicedesk

Medarbetare i kommun eller FHV: Skicka epost till support@regionhalland.se

Ange någon av följande rubriker: MittVaccin – behörighet, MittVaccin – användarstöd eller MittVaccin – felsökning

Akuta fel under jourtid - kvällar och helger - kontakta IT beredskap via televäxeln 035-13 10 00.

Inför kontakt IT-beredskap -  ta reda på svar på frågorna i dokumentet Information support MittVaccin för att problemet snabbt ska ringas in och IT-beredskapen kunna ge rätt hjälp.

Senast ändrad: