Direkt till innehållet

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för pandemivaccination. MittVaccin används av regionens vårdenheter, privata vårdgivare samt kommunerna.

MittVaccin innehåller:

  • Tidbokning
  • Hälsodeklaration
  • Ordination
  • Statistik

Åtkomst

För att få åtkomst till MittVaccin krävs specifik behörighet samt inloggning med SITHS kort. Mer om behörighet och användarroller:

Behörighet och användarstöd MittVaccin

Behörighet – IT-system MittVaccin blankett Kommun

Nyhet MittVaccin

Nyhet om sammanhållen Journalföring och NPÖ i MittVaccin

Länk till MittVaccin

MittVaccin är en webbapplikation. Applikationen öppnas antingen i webbläsare Edge Chromium eller Google Chrome. Länk till MittVaccin: https://mvjournal.mittvaccin.se/

Viktigt om MittVaccin

Viktig information angående MittVaccin (2021-02-01)

Guider MittVaccin

Vaccinsaldo

MittVaccin - Vaccinsaldo – Lägga upp vaccindoser och uppdatera vaccinsaldo (uppdaterad 2021-02-25)

MittVaccin - Vaccinsaldo - Kontrollera lagersaldo

MittVaccin - Vaccinsaldo - Felsökning lagersaldo

Hälsodeklaration

MittVaccin - Hälsodeklaration - Ändra felregistrerad hälsodeklaration

Bokning och bokningslista

MittVaccin - Bokning - Bokning för en person

MittVaccin - Bokning - Registrering, lägg till ny kund

MittVaccin - Bokning - Skapa bokningsbar kalender (tidbok)

MittVaccin - Bokning - Fylla i hälsodeklaration och skapa bokning

Ordination

MittVaccin - Ordination - Ingen bokning eller i fylld Hälsodeklaration - läkare

MittVaccin - Ordination - Hälsodeklaration finns registrerad, ingen ordination - läkare

MittVaccin - Ordination - Signera ordinationer i efterhand - ssk med ordinationsrätt

Vaccination

MittVaccin - Vaccination - Administrering – ingen bokning, ordination finns

MittVaccin - Vaccination - Bokning finns ingen ordination - ssk med ordinationsrätt

MittVaccin - Vaccination - Ingen ordination, Hälsodeklaration finns registrerad - Ssk med ordinationsrätt

MittVaccin -Vaccination- Ange kundgrupp

MittVaccin - Vaccination – Efterregistrera Kundgrupp på patient som vaccinerats

MittVaccin - Vaccination - Ta bort dubbelregistrerad vaccination

MittVaccin - Vaccination - Ta bort eller ändra enskild feldokumentation

MittVaccin - Vaccination - Ändra felregistrerat datum på utförd vaccination

MittVaccin - Vaccination - Registrera vaccination, efterregistrering

Stöd vid bokning och hälsodeklaration som invånare/patient

Guide för hur invånaren digitalt bokar vaccination mot covid-19- invånaringång via 1177.se/Halland (uppdaterad 2021-03-29)

MittVaccin reservrutin

Rutinen beskriver vad som gäller när tillgång till webapplikationen MittVaccin saknas.

MittVaccin reservrutin

E-Learning, utbildningsfilmer och manualer

Till dig som ska ordinera, vaccinera, administrera och dokumentera vaccin mot covid-19 i MittVaccin.

Nedan finns länkar från kompetensportalen till MittVaccin sida där det finns E-Learning och utbildningstillfällen live via länk.

Länk inom Region Hallands nätverk: MittVaccin- E-Learning, utbildningsfilmer samt Dokumentation

Länk utanför Region Halland nätverk: MittVaccin- E-Learning, utbildningsfilmer samt Dokumentation

Behöver du hjälp med MittVaccin?

Vänd dig till supporten när du vill ställa en fråga, felanmälan, funktionalitet eller beställa behörighet.

Kontakta supporten för MittVaccin genom att ringa 010-4761917.

Öppettider Servicedesk IT - MittVaccin

måndag - fredag 08:00 – 16:00

Du kan även kontakta supporten för MittVaccin via webben

Medarbetare i Region Halland: Lägg ditt ärende till Servicedesk

Medarbetare i kommun eller FHV: Skicka epost till support@regionhalland.se

Ange någon av följande rubriker: MittVaccin – behörighet, MittVaccin – användarstöd eller MittVaccin – felsökning

Senast ändrad: