Direkt till innehållet

Personalvaccination

Covid-19-vaccination av patientnära personal inom vård och omsorg

Det primära syftet med vaccinationen mot covid-19 är att tidigt skydda de grupper som har störst

risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig

sjukdom och död i covid-19. Utöver detta utgör också vissa medicinska tillstånd och sjukdomar

ökad risk för svår sjukdom, liksom socioekonomiska faktorer.

Ytterligare en positiv effekt av vaccinationen kan vara att detta kan bidra till en fungerande sjukvård under den pågående pandemin.

Övriga medarbetare som inte arbetar patientnära vaccineras enligt den prioriteringsordningen som

denne tillhör i Fas 2-4.

Här kan du läsa mer om Covid-19-vaccination av patientnära personal inom vård och omsorg i Halland – februari 2021 

Vaccination av studerande på VFU

Region Halland har tillsammans med de halländska kommunerna beslutat att studerande som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Halland, i vissa fall, ska erbjudas vaccination mot covid-19. Hänsyn tas till vaccintillgång och till ordinarie personals erbjudande om vaccination. Vid vaccinbrist erbjuds den ordinarie personalen först.

Om både dos 1 och dos 2 kan ges under pågående praktikperiod i samband med vaccinering av ordinarie personal så erbjuds vaccination. Om inte, så hänvisas den studerande till när allmänheten erbjuds vaccination.

Om den studerande gör sin VFU inom Region Hallands verksamheter erbjuds vaccination av den aktuella verksamheten. Information ges av vederbörandes kontaktperson eller ansvarige chef inom Region Halland. Sker VFU:n inom kommunal vård och omsorg ansvarar kommunen för att erbjuda vaccinationen via företagshälsovården. Information om exakt hur detta sker ges av den studerandes kontaktperson eller ansvarige chef inom kommunen.

Vaccination av studerande på VFU på Hallands sjukhus

Hallands sjukhus följer Region Hallands rekommendationer om vaccinering mot Covid-19 för studenter.

Just nu vaccineras vårdnära medarbetarna på Hallands sjukhus med vaccin från Astra Zeneca.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att den andra dosen av COVID-19 Vaccine AstraZeneca ges 9–12 veckor efter den första dosen.

Detta baseras på studier där man såg ett bättre immunsvar efter dos 2 om intervallet varit 9–12 veckor jämfört med kortare intervall.

Det innebär just nu att studenterna i dagsläget inte har möjlighet att vaccinera sig under sin VFU eller APL på Hallands sjukhus då dos 2 inte kan ges under den kliniska utbildningen. Vid förändring av tillgång till vaccin eller ändrade rekommendationer kommer informationen att uppdateras.

Senast ändrad: