Direkt till innehållet

Vaccinationsutbildningar covid-19

Region Halland erbjuder utbildningar som ska svara upp mot det utbildningsbehov som finns kring vaccination och vaccin mot covid-19. Utbildningarna vänder sig både till medarbetare inom Region Halland och kommunerna.

Vaccination mot covid-19 av gravida i fas 3

27 april kom Folkhälsomyndigheten med rekommendation om att gravida från graviditetsvecka 12 med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3. De riskfaktorer som innebär att gravid rekommenderas vaccination är samma som för övriga invånare, t ex kronisk hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd med nedsatt lungfunktion, diabetes, kronisk lever- eller njursvikt och tillstånd med nedsatt immunförsvar. Utöver detta rekommenderas också gravida kvinnor som är födda 1986 eller tidigare eller har ett BMI över 30 vaccination mot covid-19 (avser BMI som den gravida har vid inskrivning på mödrahälsovården).

I föreläsningen ger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare och Ann Johansson, mödrahälsovårdsöverläkare information som kan vara stöd för bedömning och rådgivning gällande vaccination vid graviditet och innehållet är riktat till berörda inom Kvinnohälsovården, vårdcentral och vaccinationscentral samt Hallands sjukhus.

Här hittar du powerpointpresentationen från föreläsningen.

Bedömningar för prioritering av personer med ökad risk för allvarlig covid-19 (”riskgrupp”) 18-59 år

I föreläsningen ger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare och Anders Åkvist, chefläkare information om bedömningar för prioritering av vaccination för personer med ökad risk för allvarlig covid-19 (”riskgrupp”) 18-59 år​. Målgruppen är de som ordinerar, bokar in eller svarar på frågor avseende vaccination mot covid-19.

Här hittar du powerpointpresentationen från föreläsningen 

Bokningsstöd för vårdcentraler inför fas 3 (publicerad 210430)

Har du frågor kring föreläsningen kan du skicka din fråga till infomaster@regionhalland.se  Skriv "fråga föreläsning riskgrupper" i ämnesraden.

Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor

Målgrupp: Allmänsjuksköterskor som arbetar i verksamheter där vaccination ska ske. Ytterligare ett utbildningstillfälle ges den 21 april kl. 15-18.30 samt 5 maj kl. 15-18.30.

Utbildningen syftar till att ge allmänsjuksköterskan motsvarande kompetens som distriktssjuksköterskan när det gäller vaccinationsverksamhet.

Efter genomgången utbildning ska deltagaren ha tillägnat sig de kunskaper som behövs för att verksamhetschefen enligt föreskrift kan ge sjuksköterskan skriftligt uppdrag att utan medverkan av eller delegation från läkare ordinera vaccinationer enligt nationella vaccinationsprogram.

Länk inom Region Hallands nätverk:

Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor (luvit.se)

Länk utanför Region Halland nätverk:

Ordinationsrätt för vaccination för allmänsjuksköterskor (luvit.se)

Registrera dig på utbildning - instruktion för dig som är utanför Region Hallands nätverk

Första gången du besöker Region Hallands Kompetensportal med utbildningskatalog gäller följande:

Gå till utbildningskatalogens startsida för externa:

https://regionhalland.luvit.se/extern/index.aspx?ReturnUrl=%2fextern (Spara sidan som ett bokmärke/favorit i din webbläsare).

  1. Klicka på rubriken Ta del av utbildningskatalogen.
  2. Sök upp utbildningen.
  3. När du klickar på Registrera på det datum du vill gå, då dyker ett registreringsformulär upp för att skapa konto. Du ska också ange faktureringsuppgifter till din arbetsgivare för eventuella utbildningskostnader.
  4. När du klickar på Registrera längst ner under dina kontouppgifter, då blir ditt konto sparat och du blir automatiskt anmäld till tillfället du valde.

Nästa gång du ska anmäla dig loggar du in via inloggningsrutan i länken ovan.

Seminarium om Astra Zeneca efter ny rekommendation (25 mars)

Den 25 mars kom Folkhälsomyndigheten med en ny rekommendation gällande vaccinet från Astra Zeneca. Nedan finns ett seminarium om användningen av vaccinet. Målgruppen är de som ordinerar och svarar på frågor kring vaccin och syftet är att du ska vara bättre rustad inför frågor o.s.v. Föredragshållare bitr. smittskyddsläkare Maria Löfgren och chefläkare Anders Åkvist.

Här hittar du presentationen (powerpoint) till föredraget. 

Region Hallands utbildning för vårdpersonal i vaccination mot covid-19

Målgrupp: Alla vårdgivare i Halland som kommer vara involverade i genomförandet av vaccinationen mot covid-19

Digital utbildning som ligger öppen i Region Hallands kompetensportal.

Om du skulle få bekymmer med att registrera dig till utbildningen vänligen kontakta Helena Nilsson, helena.nilsson@regionhalland.se

Länk inom Region Hallands nätverk:

Region Hallands utbildning för vårdpersonal i vaccination mot Covid-19 (luvit.se)

Länk utanför Region Halland nätverk:

Region Hallands utbildning för vårdpersonal i vaccination mot Covid-19 (luvit.se)

Mitt Vaccin

För dig som ska ordinera, vaccinera och dokumentera vaccin mot covid-19 eller administrera systemet. Målgrupp; Läkare, Sjuksköterskor med och utan ordinationsrätt samt administratörer.

Består både av e-learning och utbildningstillfällen live via länk.

Länk inom Region Hallands nätverk:

MittVaccin

Länk utanför Region Halland nätverk:

MittVaccin

Att ge uppdrag om ordinationsrätt för vaccination

Målgrupp: Verksamhetschefer vid enheter som deltar i vaccination

Genomförs genom inspelat teamsmöte, kan ses när man önskar.

Länk inom Region Hallands nätverk:

Att ge uppdrag om ordinationsrätt för vaccination (luvit.se)

Länk utanför Region Hallands nätverk:

Att ge uppdrag om ordinationsrätt för vaccination

Blankett: Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av influensavaccination, pneumokockvaccination och vaccination mot covid-19

Rapportera misstänkt biverkning efter vaccination

Den här utbildningen syftar till att du som arbetar i sjukvården ska veta varför det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter vaccination mot covid-19, vad du ska rapportera, hur du rapporterar och vad som sedan händer med din rapport. Utbildningen är ca 5 minuter.

Länk inom Region Halland nätverk:

Rapportera misstänkt biverkning efter vaccination

Länk utanför Region Hallands nätverk:

Rapportera misstänkt biverkning efter vaccination

Kontakt

Har du problem att komma in i kompetensportalen kontakta:

Helena Nilsson

Tel. 0702-48 65 37

Senast ändrad: