Direkt till innehållet

Provtagning

Provtagning covid-19 (PCR)

Rutin: Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland 

För vård- och omsorgspersonal är det fortsatt viktigt att gå hem från jobbet så snart man får symtom på luftvägsinfektion eftersom man är som mest smittsamma i början. Sedan ska man stanna hemma tills man känner sig frisk. Restsymtom som lite snuva eller lätt hosta kan dock finns kvar även sedan man blivit frisk.

För patienter och omsorgstagare gäller fortfarande provtagning vid symtom. Provtagning kan avstås om provsvaret inte har betydelse för patientens omhändertagande eller vårdhygieniska åtgärder inom verksamheten. Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation

Följande grupper guidas att genomföra självprovtagning vid symtom:

  • de som ombetts av vården att provta sig
  • de som är gravida
  • de som har kraftigt nedsatt immunförsvar
  • de som har hemtjänst.

Det är bästa är om personer som tillhör dessa grupper får ett självtest covid-19 (PCR) av sin vårdkontakt för att ha hemma i förebyggande syfte ifall de får symtom. Annars behöver de hämta ett självtest covid-19 (PCR) i en självprovtagningslåda som finns på en plats per kommun. Självprovtagningens test analyseras även för influensa och provsvar ges för både för covid-19 och influensa. Inlämning av genomfört självtest kan göras på alla vårdcentraler. Se provtagningsplatser och öppettider på 1177.se

Personer som ingår i grupper som ska genomföra provtagning för symtom men som inte hunnit eller kan skaffa BankID eller annan e-legitimation ska kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Alla personer kan provtas inom vården på medicinsk indikation. Provtagning genomförs också på omsorgstagare och patienter med symtom.

Mer om smittspårning och rutin

Provsvar självprovtagning kommer inom cirka 2-3 dygn. Invånaren kan då logga in på 1177.se för att ta del av sitt provsvar samt information om vad som gäller.

Provsvaren självprovtagning covid-19 och influensa (uppdaterad 2023-01-09)

Smittskyddsblad: Information till person som har covid-19 (finns på olika språk)

Läs mer om självprovtagning covid-19 på 1177.se

Film: Så här provtar du dig själv

Film: Provtagning av coronavirus (för vårdpersonal)

Provtagning som del av smittspårning

I regel behöver inte symtomfria personer genomföra provtagning längre. Undantagsvis kan provtagning komma att rekommenderas symtomfria personer, t ex vid ett utbrott på en vårdavdelning eller särskilt boende (SÄBO).

Antigentest (sk snabbtest)

Region Halland har en samlad styrning av inom vilka områden och situationer antigentesterna används för att ha en kvalitetssäkrad användning baserad på evidens och största möjliga nytta.

Rutiner, förtydligande och information om antigentester i Halland

Intyg och provtagning inför resor

Information om ett nytaget negativt covidtest visas i det EU-gemensamma Covidbeviset om det är taget av någon av de privata aktörer som integrerat sitt journalsystem mot e-hälsomyndighetens system för covidbevis.  På e-hälsomyndighetens webbplats finns mer information och vilka vårdgivare i Halland som mot betalning erbjuder denna tjänst.

Senast ändrad: