Direkt till innehållet

Antigentest (sk snabbtest)

Screening personal vid utbrott på enhet

Rutin för personal inom Region Halland i utbrottssituation:  Corona, covid-19 - Antigentest, för personal i utbrottssituation.

Rutin för personal i kommunal vård- och omsorg i utbrottssituation: Corona, covid-19 - Antigentest, för personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation

Screening vid inläggning (inkl viss dagvård) av patienter utan misstanke covid-19 som inte kvalificeras för PCR-provtagning

Se rutin Corona, covid-19 - provtagning vid inläggning inklusive dagvårdspatienter

 

OBS! Förändrat sätt att dokumentera antigentest

Provet ska läggas in i VAS som ett patientnära prov, POCT-prov med analyskod \COAG. Alla patientprover läggs upp på respektive klinik. Alla personalprover i Region Halland läggs upp på Pandemimottagningen med remitterande läkare PANLÄK. Kommunernas prover läggs upp på ansvarig vårdvalsenhet.

Ingen bred screening av symtomfria

I nuläget rekommenderas inte screening av symtomfria personer som inte ingår i ett utbrott av covid-19. Det kan dock bli aktuellt som del i smittspårning om det initieras av Smittspårningsenheten, Vårdhygien Halland eller Smittskydd Halland.

 

Senast ändrad: