Direkt till innehållet

Vad är det som går?

Information om det nya coronaviruset (2019 nCoV)

Influensa

Influensasäsongen är fortsatt mildare än tidigare år. Dock ses en viss ökning av antalet konstaterade fall, både i Halland och nationellt. Även andelen samtal till 1177 om feber har ökat senaste veckan.

Säsongens topp förväntas under februari eller mars.

Av de fall som hittills rapporterats nationellt under säsongen kan vi se att tre olika virustyper cirkulerar: influensa A(H1N1)pdm09, influensa A(H3N2) och influensa B/Victoria.

Antal fall anmälda till Smittskydd Halland

RS-virus

Aktiviteten för respiratoriskt syncytial virus (RSV) är fortfarande mycket låg i hela Sverige. Så även i Halland, med färre fall än föregående år.

Bild från Folkhälsomyndigheten över nationella siffror.

Vinterkräksjuka

I Halland är det fortsatt få verifierade fall av vinterkräksjuka den aktuella säsongen. Även antalet samtal till 1177 om illamående, kräkning och/eller diarré är färre än samma period tidigare år.

Senast ändrad: