Direkt till innehållet

Vad är det som går?

Influensa

I Halland, likväl som i övriga Sverige och Europa går influensaaktiviteten ner. Antalet laboratorieverifierade fall är få i Halland, vilket även kan bero på att säsongen är på väg mot sitt slut och färre personer därför provtas.

Samtalen till 1177 om feber hos barn i Halland hade, likt influensan, sin topp runt vecka 7 för att sedan minska igen.

Nationellt har det varit främst barn under 5 år samt personer över 65 år som verifierats med influensa under säsongen. I Halland ses fortsatt enbart Influensa A.

RS-virus

Antalet positiva prov för respiratory syncytial virus, RSV, har börjat avta senaste veckorna men kan förväntas fortsätta ligga på en hög nivå under ytterligare några veckor. Halland har 174 bekräftade fall hittills i år. Nationellt sett är det främst barn, 0-4 år, som påvisats positiva i RSV, varav drygt hälften är under 1 år.

Sedan november 2016 ingår Influensa och RSV i samma snabbtest i Halland vilket kan påverka antalet positiva fall.

Vinterkräksjuka

Vi är inne i den mest intensiva delen av säsongen vad gäller vinterkräksjuka. Antalet laboratorierapporterade fall av vinterkräksjuka ligger dock fortfarande under medel för de tre senaste säsongerna.

Förfrågningarna till 1177 i Halland om diarré, illamående och kräkningar ligger lägre än tidigare säsonger vilket tyder på att läget är detsamma i Halland som övriga riket, se graf nedan.

Grafen nedan visar antalet laboratorieverifierade fall i riket.

Senast ändrad: