Direkt till innehållet

Index of Treatment need (IOTN)

Allmäntandvården är den gren inom tandvården där valet sker av vilka patienter som kan ha behov av tandreglering. För att tillräcklig svårighets grad hos bettet skall vara uppfyllt används ett behandlingsbehovs index.

Det heter Index of Treatment need och förkortas IOTN. Det är ett 5 gradigt index där grad 1 och 2 ej erbjuds behandling. Grad 4 och 5 erbjuds normalt sett alltid behandling medan grad 3 är gränsfall.

Det är viktigt att IOTN finns angivet på alla patienter inom barn - ungdomstandvården i åldersspannet 10-19 år.

Det är viktigt att man inom regionen och även inom en klinik och ett team har samsyn på vilket index en viss patient skall ha.

Vi erbjuder här en möjlighet till kalibrering.

Kontaktuppgifter

Tandregleringen Falkenberg

Nygatan 64 B

Telefon: 0346-562 70

Senast ändrad: