Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Utbildningsfilmer om vårdhygien för regional vårdpersonal

Informationsfilmer - Basala hygienrutiner och klädregler

Instruktionsfilmer för operationssjukvård inom Region Halland (Framtagna av Operationsavdelningen HsH):

Senast ändrad: