Direkt till innehållet

Verktygslåda för regionala hygienansvariga

På denna sida kan du som hygienansvarig finna kunskapsunderlag, informations-/utbildningsmaterial och arbetsmaterial att använda i hygienarbete på din vårdenheten.

Vårdhygiens årsalmanacka – Ett hjälpmedel för dig som hygienansvarig.

Utbildningsmaterial till årsalmanackan:

Vårdhandboken – Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder.
Vårdhygien Hallands förslag till ”Handlingsplan för ökad följsamhet till basala hygienrutiner

Rena händer räddar liv – En webbplats för bättre handhygien inom vård och omsorg
Ovanstående webbplatsen är tänkt att hjälpa dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.

SKL:s åtgärdspaket för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner (se nedan):

Fakta och publikationer (SKL) gällande vårdrelaterade infektioner

Utbildningsmaterial för hygienansvariga 2015-04 – Korrekt omhändertagande av patienter med urinvägsproblematik i vården

Munskydd eller andningsskydd – Vad är skillnaden?

Handskguide – Uppdaterad 2015-05-07

Utbildningsmaterial för hygienansvariga 2018-04 Luftburna infektioner Ellinor Melin (Hygienläkare)

Frågor och svar om andningsskydd – 3M, 2018

Informations-/utbildningsfilmer:

Basal hygien i vård och omsorg (utbildningsfilm 2016 – Vårdhygien Södra Älvsborg)

E-utbildning i basala hygienrutiner (Stockholms Läns Landsting)

Sagan om den rena handsken – Film framtagen av Hygiengruppen på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds Sjukhus AB i samarbete med Södersjukhusets VRI-grupp

Den osynliga utmaningen I – Folkhelseinstituttet Norge

Den osynliga utmaningen II – Handskar ersätter inte handhygien

Welcome on Board – Infection Prevention at the University Hospital Zurich

Influensa – att förhindra smittspridning – Skaraborgs sjukhus

Om innehållet
Senast ändrad: