Direkt till innehållet

Verktygslåda för regionala hygienansvariga

På denna sida kan du som hygienansvarig finna kunskapsunderlag, informations-/utbildningsmaterial och arbetsmaterial att använda i hygienarbete på din vårdenheten.

Vårdhygiens årsalmanacka - Ett hjälpmedel för dig som hygienansvarig.

Utbildningsmaterial till årsalmanackan:

Vårdhandboken - Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder.

Vårdhygien Hallands förslag till "Handlingsplan för ökad följsamhet till basala hygienrutiner"

Rena händer räddar liv - En webbplats för bättre handhygien inom vård och omsorg

Ovanstående webbplatsen är tänkt att hjälpa dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.

SKL:s åtgärdspaket för att förebygga uppkomst av vårdrelaterade infektioner (se nedan):

Fakta och publikationer (SKL) gällande vårdrelaterade infektioner

Utbildningsmaterial för hygienansvariga 2015-04 - Korrekt omhändertagande av patienter med urinvägsproblematik i vården

Munskydd eller andningsskydd - Vad är skillnaden?

Handskguide - Uppdaterad 2015-05-07

Utbildningsmaterial för hygienansvariga 2018-04 Luftburna infektioner Ellinor Melin (Hygienläkare)

Frågor och svar om andningsskydd - 3M, 2018

Informations-/utbildningsfilmer:

Basal hygien i vård och omsorg (utbildningsfilm 2016 - Vårdhygien Södra Älvsborg)

E-utbildning i basala hygienrutiner (Stockholms Läns Landsting)

Sagan om den rena handsken - Film framtagen av Hygiengruppen på Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Danderyds Sjukhus AB i samarbete med Södersjukhusets VRI-grupp

Den osynliga utmaningen I - Folkhelseinstituttet Norge

Den osynliga utmaningen II - Handskar ersätter inte handhygien

Welcome on Board – Infection Prevention at the University Hospital Zurich

Influensa - att förhindra smittspridning - Skaraborgs sjukhus

Senast ändrad: